Ets participant?

Estructura organitzativa plana 101: un manual per a principiants per navegar amb l'èxit

Presentació

Jane Ng 17 de novembre, 2023 10 min llegit

T'has preguntat mai com seria treballar en una empresa on l'oficina del cap no és una torre imponent sinó un racó acollidor? Aquesta és l'essència d'a estructura organitzativa plana — una revolució en el lloc de treball que ha estat remodelant el funcionament de les empreses. 

En aquesta entrada del blog, explicarem què significa una estructura organitzativa plana i per què està guanyant popularitat entre les empreses. També ens endinsarem en els avantatges i reptes que presenta, mostrarem empreses de la vida real que han defensat aquest model i oferirem consells pràctics per a les organitzacions que pretenen fer la transició a aquesta estructura de treball més democràtica.

Quan podria funcionar millor una estructura organitzativa plana?Organitzacions petites i mitjanes, o aquelles que comencen amb una estructura plana i s'escalfen a mesura que creixen.
Apple és una organització plana?Definitivament.
Amazon és una estructura plana?No, Amazon ha utilitzat una estructura organitzativa jeràrquica.
Visió general de estructura organitzativa plana.

Taula de continguts 

Text alternatiu


Esteu buscant una manera interactiva d'incorporar els vostres empleats?

Aconsegueix plantilles i proves gratuïtes per jugar a les teves properes reunions. Inscriu-te gratuïtament i agafa el que vulguis d'AhaSlides!


🚀 Aconsegueix un compte gratuït

Què és una estructura organitzativa plana?

Una estructura organitzativa plana, sovint anomenada estructura horitzontal o descentralitzada, és una manera d'organitzar una empresa d'una manera on hi ha pocs o cap nivell de direcció mitjana. En termes més senzills, és com una empresa amb molt pocs o cap cap entre els empleats i els principals responsables de la presa de decisions.

Què és una estructura organitzativa plana?

En una estructura jeràrquica tradicional, normalment teniu diversos nivells de gestió, cadascun supervisant un subconjunt d'empleats. Aquests nivells creen una cadena de comandament des de la part superior, on les decisions i les directrius flueixen cap als nivells inferiors. En canvi, una estructura plana elimina o minimitza aquestes capes, creant una línia de comunicació i presa de decisions més directa.

Per què les empreses trien una estructura organitzativa plana?

Les empreses trien una estructura organitzativa plana per diversos motius, ja que ofereix diversos avantatges potencials que poden alinear-se amb els seus objectius i valors. 

Aquests són alguns dels avantatges de l'estructura organitzativa plana:

1/ Comunicació millorada: 

En una estructura organitzativa plana, hi ha menys capes de gestió, la qual cosa significa que els canals de comunicació són més curts i directes. Això pot conduir a una comunicació millor i més ràpida a tota l'organització, facilitant l'intercanvi d'idees, informació i comentaris.

2/ Presa ràpida de decisions: 

Amb menys nivells de jerarquia, les decisions es poden prendre més ràpidament. Els alts executius o líders tenen una visió més clara de les operacions de l'organització i poden prendre decisions informades sense necessitat de navegar per múltiples capes de gestió.

3/ Augment de l'empoderament dels empleats: 

Sovint estructures planes apoderar els empleats donant-los més autonomia i poder de decisió. Això pot comportar una major satisfacció laboral, motivació i un sentiment de propietat sobre el seu treball.

Avantatges de l'estructura organitzativa plana. Imatge: freepik

4/ Flexibilitat i Adaptabilitat: 

Les empreses que operen en indústries dinàmiques o que canvien ràpidament poden preferir estructures planes perquè són més adaptables. Poden respondre ràpidament als canvis del mercat, a les necessitats dels clients o a les oportunitats emergents sense quedar atrapats per la burocràcia.

5/ Rentabilitat: 

L'eliminació de capes de gestió pot reduir els costos laborals associats als llocs de direcció intermèdia. Això pot comportar un estalvi de costos, que es pot reinvertir en altres àrees del negoci.

6/ Focus en la innovació: 

Una estructura organitzativa plana sovint fomenta una cultura d'innovació i creativitat. Es recomana als empleats de tots els nivells que aportin idees i solucions, que condueixin a una organització més innovadora i àgil.

7/ Reducció de la política organitzativa: 

Menys nivells de jerarquia poden reduir la política interna i les lluites de poder que es poden produir a les organitzacions jeràrquiques tradicionals.

8/ Atreure talent: 

La perspectiva de treballar en una organització plana amb oportunitats d'impacte directe i creixement pot ser atractiva per als empleats potencials, ajudant a l'adquisició i retenció de talent.

Imatge: freepik

Quins són els desavantatges de l'estructura organitzativa plana?

Una estructura organitzativa plana, tot i que ofereix nombrosos avantatges, també presenta diversos inconvenients que poden afectar el funcionament i l'eficiència de l'organització. Aquests són alguns desavantatges clau:

1/ Oportunitats limitades de creixement vertical:

En una estructura organitzativa plana, el nombre de nivells directius és mínim o inexistent. Com a resultat, els empleats poden tenir oportunitats limitades de promoció i creixement professional dins de l'organització.

2/ Potencial d'excés de treball i esgotament:

Els empleats d'una estructura plana sovint assumeixen responsabilitats més àmplies i un rang de control més ampli. Aquesta càrrega de treball augmentada pot provocar un excés de treball, estrès i esgotament si no es gestiona de manera eficaç.

3/ Manca d'especialització:

Una estructura plana pot limitar el desenvolupament de rols especialitzats i experiència, ja que s'espera que els empleats portin diversos barrets. Això podria afectar la profunditat del coneixement en àrees específiques.

Imatge: freepik

4/ Risc de la microgestió:

En un intent de mantenir el control i garantir que les tasques es portin a terme segons el previst, la direcció superior pot recórrer a la microgestió, soscavant els beneficis de l'autonomia i l'apoderament.

5/ Reptes de lideratge:

El lideratge eficaç és crucial en una estructura plana per garantir l'alineació, la coordinació i la presa de decisions eficaç sense l'amortiment de diversos nivells de gestió. Sense força lideratge, l'organització pot lluitar per mantenir l'ordre i la direcció.

6/ Dependència d'empleats competents:

L'èxit en una estructura plana depèn en gran mesura de tenir empleats competents, automotivats i proactius que puguin gestionar les seves responsabilitats de manera eficaç sense una supervisió constant. L'estructura pot fallar si no hi ha el talent adequat.

Quines indústries són adequades per a una estructura organitzativa plana?

Amb els seus avantatges i desavantatges, aquí hi ha indústries on una estructura organitzativa plana és sovint eficaç:

  • Startups tecnològiques: Les startups tecnològiques utilitzen estructures planes per impulsar la innovació, el desenvolupament ràpid i la presa de decisions ràpides, alineant-se amb la seva essència emprenedora i creativa.
  • Agències creatives i de disseny: Aquestes agències es desenvolupen amb la col·laboració i l'aportació de valor de cada membre de l'equip. Una estructura plana fomenta una cultura on les idees creatives flueixen lliurement entre els equips.
  • Màrqueting digital i publicitat: El sector de la publicitat i el màrqueting digital dinàmic exigeix ​​agilitat. Una estructura plana permet prendre decisions ràpides per adaptar-se a les tendències del mercat i les necessitats canviants dels clients.
  • Comerç electrònic i venda al detall en línia: Les empreses de comerç electrònic operen en mercats competitius i de ritme ràpid. Una estructura plana permet ajustar ràpidament les preferències dels consumidors i les tendències del mercat.
  • Petites empreses i empreses familiars: Les petites empreses, especialment les familiars, troben eficiència en una estructura plana a causa dels seus equips molt units i la necessitat d'operacions àgils.

Exemples d'estructura organitzativa plana 

Exemples d'estructura organitzativa plana? Te'n donarem dos.

Exemple 1: Valve Corporation

Vàlvula, empresa de desenvolupament i distribució digital de videojocs, opera amb pis estructura organitzativa. Els empleats tenen la llibertat d'escollir els projectes per treballar i se'ls anima a col·laborar i contribuir en diferents equips.

Exemple 2: Mitjà

mitjà, una plataforma de publicació en línia, utilitza una estructura plana per promoure l'obertura, la transparència i l'intercanvi d'idees entre els empleats. Anima els membres de l'equip a expressar les seves opinions i col·laborar sense les limitacions d'una jerarquia tradicional.

Com poden les empreses fer que funcioni una estructura organitzativa plana?

Un exemple d'estructura organitzativa plana. Imatge: freepik

Aquí hi ha set passos principals per fer que una estructura organitzativa plana funcioni:

#1 - Definiu rols i responsabilitats clars:

Definiu clarament els rols, les responsabilitats i les expectatives de cada empleat dins de l'estructura plana. Proporcioneu una visió general completa de com cada rol contribueix als objectius i objectius de l'organització.

#2 – Establiu una estratègia de comunicació transparent:

Fomentar un entorn de comunicació oberta i transparent. Establiu canals i plataformes de comunicació clars per facilitar l'intercanvi fluid d'informació, actualitzacions i comentaris a tota l'organització.

#3 – Desenvolupar una cultura col·laborativa:

Fomentar la col·laboració i el treball en equip entre els empleats. Promoure una cultura on els empleats se sentin còmodes compartint idees, aportant aportacions i treballant junts per assolir objectius comuns.

#4 - Proporcioneu formació i desenvolupament adequats:

Assegureu-vos que els empleats tinguin les eines i els coneixements necessaris per sobresortir en les seves funcions dins de l'estructura plana.

#5 - Apoderar els empleats amb autoritat per a la presa de decisions:

Atorgar autoritat per prendre decisions als empleats a diferents nivells. Animeu-los a fer-se responsables del seu treball i a prendre decisions informades que s'alinein amb els objectius de l'organització.

#6 - Implementar un procés de presa de decisions Lean:

Establir un procés de presa de decisions racionalitzat per mantenir l'eficiència i l'agilitat. Definir els llindars de decisió i aclarir quan les decisions es poden prendre de manera independent, per equips o requereixen aprovació de nivell superior.

#7 - Fomentar un lideratge i una orientació forts:

Desenvolupar líders competents que puguin guiar i orientar els empleats dins de l'estructura plana. Destaca les qualitats de lideratge com l'adaptabilitat, la comunicació eficaç, l'empatia i la capacitat d'inspirar i motivar els equips.

Escoltar és una habilitat crucial que augmenta la productivitat efectiva a les organitzacions. Recolliu les opinions i els pensaments dels companys de feina amb els consells "Comentaris anònims" d'AhaSlides.

Sortides de claus

Una estructura organitzativa plana ha estat un canvi de joc per a la nostra empresa. En adoptar aquest enfocament, hem promogut una cultura on la veu de cada membre de l'equip importa. 

A més, AhaSlides ha jugat un paper vital en aquesta transformació, facilitant presentacions atractives i interactives, reunions fluides i sessions de formació efectives. AhaSlides plantilles i característiques ens han apoderat de col·laborar perfectament, fent que una estructura plana tingui un èxit notable.

Preguntes freqüents 

Quin és un exemple d'estructura organitzativa plana?

Valve Corporation, una empresa de desenvolupament de videojocs, és un exemple notable d'estructura organitzativa plana. 

Quins són els avantatges i els inconvenients de l'estructura plana?

Avantatges clau de l'estructura plana: Presa de decisions ràpida, comunicació i col·laboració millorades, empoderament dels empleats i adaptabilitat al canvi.

Desavantatges: Oportunitats limitades de creixement vertical, potencial de sobrecàrrega i esgotament.

Manca d'especialització, Risc de Microgestió.

Què és una estructura organitzativa plana i funcional?

Una estructura organitzativa plana es refereix a un sistema amb poques capes de gestió o cap, que promou un ampli marge de control. Una estructura organitzativa funcional, en canvi, agrupa els empleats en funció de les seves funcions o rols especialitzats.

Ref: En efecte | Tauler de ping