Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van besluitvorming | Gids voor het nemen van effectieve beslissingen uit 2024

Presenteren

Astrid Trans 11 januari, 2024 11 min gelezen

We hebben moeite om keuzes te maken, dus laten we eens kijken wat het beste is voorbeelden van besluitvorming, tips en strategieën om inzicht te krijgen in het nemen van beslissingen in verschillende situaties. 

We komen voorbeelden van besluitvorming tegen in het dagelijks leven, van routine, zoals wat is de outfit van vandaag, wat kan ik eten tijdens het avondeten tot belangrijkere evenementen, zoals zou ik beter kunnen starten in de hightechindustrie, of welk marketingplan effectiever is, enz. 

Bij de besluitvorming , zijn mensen van plan om verschillende alternatieven te overwegen om de beste resultaten te verkrijgen met het minste gebruik van middelen, met andere woorden, succes. Dus, wat zorgt voor zakelijk of persoonlijk succes? Is het mogelijk om een ​​bloeiend bedrijf in stand te houden zonder de juiste besluitvorming? 

Inhoudsopgave

In dit artikel leer je:

Tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Overzicht

Wanneer moet je volgens de psychologie een beslissing nemen?De ochtendtijd, tussen 8 en 1 uur
Waar vindt besluitvorming plaats in het menselijk brein?In de prefrontale cortex (PFC) en hippocampus.
Overzicht besluitvorming.

Wat is een besluitvormingsproces?

A besluitvormingsproces is een systematische benadering voor het maken van keuzes en het selecteren van handelwijzen op basis van een reeks criteria en beschikbare informatie. Het omvat het identificeren van een probleem of kans, het verzamelen van relevante informatie, het overwegen van verschillende opties, het evalueren van de opties op basis van een reeks criteria en het selecteren van de beste optie op basis van de evaluatie.

Het besluitvormingsproces omvat meestal de volgende stappen:

 1. Definieer het probleem of de kans: Identificeer het probleem of de situatie die een beslissing vereist.
 2. Informatie verzamelen: Verzamel relevante gegevens en informatie met betrekking tot het probleem of de kans.
 3. Identificeer opties: genereer een lijst met mogelijke oplossingen of acties.
 4. Evalueer opties: Analyseer de voor- en nadelen van elke optie, rekening houdend met de potentiële risico's en voordelen.
 5. Selecteer de beste optie: Kies de optie die het beste aan de criteria voldoet en het probleem oplost of van de gelegenheid gebruik maakt.
 6. Voer het besluit uit: Ontwikkel een actieplan en voer de gekozen optie uit.
 7. Evalueer de uitkomst: Beoordeel de doeltreffendheid van het besluit en identificeer eventuele verbeterpunten.
Voorbeeld van besluitvormingsproces – Bron: Lucichart

Wat zijn de 3 soorten besluitvorming?

Inzicht in het type besluitvorming dat in een bepaalde situatie vereist is, kan individuen of organisaties helpen middelen, tijd en moeite effectiever toe te wijzen om de best mogelijke beslissing te nemen. Hier zijn er vormen van besluitvorming qua beheer:

 1. Operationele besluitvorming: Dit type besluitvorming wordt genomen als reactie op een bekende, zich herhalende situatie die elke dag een voorspelbare uitkomst heeft. Deze beslissingen worden meestal snel en met minimale inspanning genomen. Het regelmatig bestellen van benodigdheden/het maken van personeelsroosters is een van de vele voorbeelden van besluitvorming.
 1. Tactische besluitvorming: Dit type besluitvorming wordt genomen als reactie op een bekende situatie, maar een die wat meer analyse en evaluatie vereist. Tactische beslissingen worden vaak genomen door managers op het middenniveau die tegenstrijdige doelen en doelstellingen moeten afwegen. Beslissen welke marketingcampagne voor een nieuw product gelanceerd moet worden, is een van de vele voorbeelden van besluitvorming.
 1. Strategische besluitvorming: Dit type besluitvorming wordt genomen als reactie op een unieke, complexe situatie die een aanzienlijke impact heeft op de toekomst van de organisatie. Strategische beslissingen worden vaak genomen door topmanagers en vereisen uitgebreide analyse en evaluatie van verschillende opties. De beslissing om de productlijn van het bedrijf uit te breiden of een nieuwe markt te betreden, is een van de vele voorbeelden van besluitvorming.
Beste voorbeelden van besluitvorming
Beste voorbeelden van besluitvorming – Bron: Shutterstock

Waarom is besluitvorming belangrijk en de voordelen ervan?

Besluitvorming is belangrijk omdat het individuen en organisaties helpt om weloverwogen en verstandige keuzes te maken die kunnen leiden tot betere resultaten en betere prestaties. Met de volgende punten is er geen reden om het besluitvormingsproces te negeren.

 • Doelen bereiken: Goede besluitvorming helpt individuen en organisaties hun doelen te bereiken. Door weloverwogen en verstandige keuzes te maken, kunnen ze vooruitgang boeken in de richting van hun doelstellingen.
 • Probleemoplossing: Besluitvorming helpt bij het oplossen van problemen door problemen te identificeren en te analyseren en de beste oplossingen te vinden om ze aan te pakken.
 • Efficiënt: Goede besluitvorming kan helpen bij het verminderen van tijd, moeite en middelen die nodig zijn om een ​​bepaald doel te bereiken. Het kan individuen en organisaties helpen om efficiënter en productiever te zijn.
 • Verbeterde resultaten: Het nemen van goede beslissingen kan leiden tot positieve resultaten, zoals een hogere omzet, klanttevredenheid, betrokkenheid van medewerkers en winstgevendheid.
 • Risicomanagement: Het maken van voorbeelden van effectieve beslissingen helpt risico's te beheersen door potentiële problemen te identificeren en rampenplannen te maken om hun impact te minimaliseren.
 • Persoonlijke groei: Besluitvorming kan individuen helpen kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen, die essentieel zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat zijn de beste voorbeelden van besluitvorming?

Beste voorbeelden van besluitvorming van gecentraliseerde besluitvorming

Gecentraliseerde besluitvorming verwijst naar een besluitvormingsproces waarbij een enkel individu of een groep individuen de autoriteit en verantwoordelijkheid heeft om beslissingen te nemen voor een organisatie of groep, vaak genomen door de meest ervaren mensen. De genomen besluiten zijn bindend en moeten door alle leden van de organisatie worden nageleefd. Hier zijn een paar gecentraliseerde voorbeelden van besluitvorming waarnaar u kunt verwijzen:

 1. Militaire organisaties: In militaire organisaties worden beslissingen vaak genomen door een centrale commandostructuur. De bevelen van commandanten moeten door alle leden van de organisatie worden opgevolgd.
 2. Bedrijfsorganisaties: In bedrijfsorganisaties is het senior management verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen die van invloed zijn op de richting en activiteiten van het bedrijf. De beste voorbeelden van besluitvorming zijn beslissingen met betrekking tot fusies en overnames, productontwikkeling en marktuitbreiding die doorgaans worden genomen door senior executives.
 3. Overheidsorganisaties: In overheidsorganisaties worden beslissingen met betrekking tot beleid en wetgeving genomen door gekozen functionarissen en aangestelde bureaucraten. Deze beslissingen zijn bindend en moeten door alle leden van de regering en het publiek worden gevolgd.
 4. Onderwijs instellingen: In onderwijsinstellingen worden beslissingen met betrekking tot curriculum, cursusaanbod en academische standaarden genomen door een centrale administratie. Faculteitsleden moeten zich aan deze beslissingen houden om de accreditatie te behouden en aan de behoeften van studenten te voldoen.
 5. Non-profitorganisaties: In non-profitorganisaties zien we veel goede voorbeelden van besluitvorming, zoals beslissingen met betrekking tot fondsenwerving, programma-ontwikkeling en vrijwilligersbeheer, die vaak worden genomen door een centrale raad van bestuur. Deze beslissingen moeten worden nageleefd door medewerkers en vrijwilligers om de missie van de organisatie te vervullen.
Beste voorbeelden van besluitvorming
Voorbeelden van besluitvorming van gecentraliseerde besluitvorming – Bron: Shutterstock

Beste voorbeelden van besluitvorming van gedecentraliseerde besluitvorming

Gedecentraliseerde besluitvorming verwijst naar een besluitvormingsproces waarbij autoriteit en verantwoordelijkheid worden verdeeld over meerdere individuen of groepen binnen een organisatie of groep. Elke groep of elk individu heeft een bepaalde mate van autonomie om beslissingen te nemen binnen hun eigen expertisegebied. De beslissingen worden meestal genomen op basis van het lokale team en er is meer ruimte voor flexibiliteit en creativiteit in het besluitvormingsproces.

Er zijn veel uitstekende decentrale besluitvorming voorbeelden als volgt:

 1. Holacracy: Holacracy is een uitstekend voorbeeld van besluitvorming omdat het een managementfilosofie volgt die de nadruk legt op zelforganisatie en gedecentraliseerde besluitvorming. Het vervangt traditionele managementhiërarchieën door een systeem van zelfbesturende cirkels, waarbij elke cirkel de bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen binnen hun vakgebied.
 2. Agile Werkmethode: Agile-methodologie is een benadering van projectmanagement die de nadruk legt op samenwerking en gedecentraliseerde besluitvorming. De teamleden zijn gemachtigd om beslissingen te nemen op basis van hun expertisegebied en worden aangemoedigd om samen te werken om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken.
 3. Beheer op school: Voor voorbeelden van besluitvorming in het onderwijs is schoolgebaseerd management een goede. Het benadrukt een gedecentraliseerde benadering van besluitvorming waarbij scholen meer autonomie krijgen om beslissingen te nemen met betrekking tot curriculum, budgettering en personeel.
 4. coöperaties: Coöperaties zijn organisaties die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door hun leden, die beslissingen nemen via een democratisch proces. Elk lid heeft een gelijke stem in het besluitvormingsproces en beslissingen worden genomen op basis van de behoeften en prioriteiten van de leden.
 5. Open-source softwareontwikkeling: Open-source softwareontwikkeling verwijst naar het vrij beschikbaar maken van de code voor het publiek, en iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Beslissingen over de richting en ontwikkeling van de software worden genomen via een samenwerkingsproces waarbij een grote gemeenschap van bijdragers betrokken is.
Besluitvorming voorbeelden van gedecentraliseerde besluitvorming

Tips voor het besluitvormingsproces Leuker met AhaSlides

AhaDia's is een online tool die besluitvorming leuker en boeiender kan maken. Hier zijn enkele manieren waarop AhaSlides uw besluitvormingsproces kan verbeteren:

 1. Interactief stemmen: Met AhaSlides kunt u creëren interactieve stemsessies waar deelnemers kunnen stemmen op verschillende opties met behulp van hun smartphones of andere apparaten. Dit maakt het besluitvormingsproces aantrekkelijker en stimuleert deelname van alle betrokkenen.
 2. Realtime feedback: AhaSlides geeft realtime feedback over de resultaten van de stemsessie. Hierdoor kunt u de resultaten zien en beslissingen nemen op basis van de feedback die u ontvangt.
 3. Visuele hulpmiddelen: AhaSlides biedt visuele hulpmiddelen, zoals grafieken en grafieken, om u te helpen de resultaten van de stemsessie te interpreteren. Dit maakt het gemakkelijker om de feedback te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen.
 4. Samenwerking: AhaSlides maakt samenwerking tussen deelnemers mogelijk, wat het besluitvormingsproces kan verbeteren. Deelnemers kunnen live ideeën uitwisselen, opties bespreken en samenwerken om tot de beste oplossing te komen Word Cloud kenmerk.
 5. Spinner wiel: Als het gaat om hilarische besluitvorming, zoals het maken van willekeurige keuzes, kun je opties en aanpassen Draai het wiel om het resultaat zonder vooringenomenheid te onthullen.
Voorbeelden van besluitvorming | AhaSlides biedt interactieve en collaboratieve besluitvormingssjablonen
Gebruik het spinnerwiel van AhaSlides om een ​​willekeurige keuze te maken wanneer je wat plezier nodig hebt.

Conclusie

Al met al zijn er veel factoren die de besluitvorming beïnvloeden. Er is meer oefening voor nodig om de juiste beslissing te nemen. Naast het leren van voorbeelden van besluitvorming, is het noodzakelijk dat mensen zichzelf verbeteren met anderen leiderschapsvaardigheden om betere keuzes te maken, vooral als je met moeilijkheden te maken hebt.

ref: BBC

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn voorbeelden van besluitvorming voor studenten?

Studenten komen tijdens hun academische reis vaak verschillende besluitvormingssituaties tegen. Hier zijn enkele voorbeelden van besluitvormingsscenario's waarmee studenten te maken kunnen krijgen, waaronder cursuskeuze, tijdmanagement, studietechnieken, buitenschoolse activiteiten, stage- en baanaanbiedingen, om te zien of ze in het buitenland moeten studeren, aan onderzoeks- of thesisonderwerpen moeten werken en voor hun post -afstudeerplannen.

Wat zijn voorbeelden van verantwoorde besluitvorming?

Verantwoorde besluitvorming omvat het overwegen van ethische, morele en langetermijngevolgen bij het maken van keuzes, met voorbeelden als milieubewustzijn, ethische dilemma's, groepsdruk en middelengebruik, academische integriteit, online gedrag en cyberpesten, financiële verantwoordelijkheid, gezondheid en welzijn , sociale verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid, conflictoplossing en verantwoord gebruik van technologie.