Ben je een deelnemer?

Proces van Strategisch Management | De Ultieme Gids met 7 beste tips

Presenteren

Astrid Trans 11 oktober, 2023 11 min gelezen

Proces van strategisch management – wat zijn de 4 stadia? Bekijk de beste gids om het in 2023 te oefenen

Strategisch management is geëvolueerd sinds de invoering van geavanceerde technologie en economische dynamiek in het begin van de 21e eeuw. In de complexe wereld van vandaag ontstaan ​​elke dag nieuwe bedrijfsmodellen. 

Al snel worden traditioneel beheerde methoden vervangen door efficiënte strategische managementtechnieken. De vraag is of er een specifieke formule bestaat voor strategisch management om elke zaak te winnen.

Het proces van strategisch management is inderdaad geen nieuw concept, maar hoe het echt werkt, hangt van veel factoren af. Wat managers in eerste instantie kunnen doen, is de essentiële elementen van het proces van strategisch management begrijpen, hoe het werkt, en vervolgens innovatieve benaderingen gebruiken om de strategie aan te passen aan verschillende omstandigheden.

Inhoudsopgave

proces van strategisch management
Het proces van strategisch management – ​​Krediet: Medium

Overzicht

Wanneer werd strategisch management voor het eerst geïntroduceerd?1960s
Een voorbeeld van de meest populaire strategische managementprocessen?Het Wheelen & Hunger-model van SMP

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is het standaardproces van strategisch management?

Het proces van strategisch management verwijst naar de reeks activiteiten en stappen die een organisatie onderneemt om een ​​strategisch plan te ontwikkelen en te implementeren. Een van de meest populaire strategische managementprocessen is de Wheelen & Hunger's model van SMP, Die werd gepubliceerd in 2002.

Het proces van strategisch management is een doorlopend en iteratief proces dat een organisatie helpt haar sterke punten te identificeren en te benutten, op uitdagingen te reageren en kansen te benutten om haar doelen en doelstellingen te bereiken.

Een effectief proces van strategisch management kan organisaties daarbij helpen een concurrentievoordeel behouden, verhoog de winstgevendheid en behaal succes op de lange termijn. Het proces van strategisch management kent meerdere benaderingen, maar er zijn de 4 belangrijkste fasen die alle managementteams moeten opmerken.

Fase 1: Strategieformulering

De eerste fase van het proces van strategisch management, strategieformulering, omvat het identificeren van verschillende opties en het selecteren van de beste alternatieve handelwijze. Een strategie ontwikkelen die schetst hoe de organisatie haar doelen en doelstellingen zal bereiken, rekening houdend met de concurrentieomgeving, beschikbare middelen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op succes.

 • Ontwikkelen van een strategische missie en visie
 • Analyseren huidige situatie en markt
 • Vaststellen van kwantitatieve doelstellingen
 • Maak voor elke afdeling een ander plan

Fase 2: Implementatie van de strategie

Strategie-implementatie is een cruciaal onderdeel van het proces van strategisch management. Het gaat om het vertalen van de strategische doelen en doelstellingen in concrete acties en initiatieven, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten en een concurrentievoordeel in de markt.

 • Een actieplan ontwikkelen
 • Middelen toewijzen
 • Verantwoordelijkheden toewijzen
 • Opzetten van een systeem van controles
 • Bouwen aan een ondersteunende organisatiecultuur
 • Weerstand tegen verandering managen

Fase 3: Strategie-evaluatie

Een andere cruciale stap in het proces van strategisch management, strategie-evaluatie, omvat het beoordelen van de effectiviteit van de geïmplementeerde strategie en het bepalen of deze de gewenste doelen en doelstellingen bereikt.

 • Prestatiestatistieken definiëren
 • Gegevens verzamelen
 • Prestaties analyseren
 • Prestaties vergelijken
 • Feedback van belanghebbenden verzamelen

Fase 4: Strategiewijziging

Veel managementteams hebben deze fase genegeerd, maar het is essentieel om ervoor te zorgen dat de strategie wordt aangepast nadat het proces is gecontroleerd en geëvalueerd, zodat deze blijft aansluiten bij de doelen en doelstellingen van de organisatie. 

 • Feedback analyseren
 • Meting van prestatie
 • Het beoordelen van de interne en externe omgeving
 • Het strategisch plan herzien
 • Aanpassen van de strategie

Hierboven staan ​​dus de 4 fasen in een voltooid voorbeeld van een strategisch managementproces!

Teamdiscussie over het strategisch managementplan – Bron: Adobe.stock

De rol van Strategische Planning Manager

Bij een effectief proces van strategisch management kan de rol van een strategisch managementteam niet ontbreken. Het zijn sleutelleiders die de beste alternatieve handelwijze kiezen voor strategische besluitvorming en voer het succesvol uit.

De manager strategische planning is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en bewaken van het strategisch plan om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de missie, visie en doelen van de organisatie.

 1. Begeleiden van het strategische planningsproces: Dit omvat het coördineren met belanghebbenden, het verzamelen van gegevens, het analyseren van trends en het ontwikkelen van het strategisch plan.
 2. Communiceren van het strategisch plan: Dit omvat het communiceren van het strategisch plan aan belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en aandeelhouders, om ervoor te zorgen dat iedereen zich achter het plan schaart en hun rol in de uitvoering ervan begrijpt.
 3. Meting van prestatie: Dit omvat het volgen van prestaties aan de hand van gevestigde statistieken en deze vergelijken met branchebenchmarks en best practices om gebieden voor verbetering te identificeren.
 4. Omgevingsscan uitvoeren: Dit omvat het beoordelen van veranderingen in de interne en externe omgeving, inclusief veranderingen in technologie, regelgeving, concurrentie en marktomstandigheden, en het dienovereenkomstig aanpassen van het strategisch plan.
 5. Leiding geven en ondersteunen: Dit omvat het begeleiden en ondersteunen van afdelingen en teams om ervoor te zorgen dat ze het strategisch plan begrijpen en zijn afgestemd op de doelen en doelstellingen.
 6. Zorgdragen voor verantwoording: Dit houdt in dat afdelingen en teams verantwoordelijk worden gehouden voor hun prestaties en hun bijdragen aan het strategisch plan.
 7. Faciliteren van verandermanagement: Dit omvat het faciliteren van inspanningen op het gebied van verandermanagement om ervoor te zorgen dat de organisatie zich kan aanpassen aan veranderingen in de interne en externe omgeving en het strategisch plan effectief kan implementeren.

Human Resource in strategische planning

HR speelt een cruciale rol in het strategische planningsproces door de problemen te identificeren en aan te pakken personeelsbehoeften die essentieel zijn voor het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Door HR-strategieën af te stemmen op de algehele bedrijfsstrategie, kan HR ervoor zorgen dat de organisatie de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, in de juiste rollen, op het juiste moment heeft om haar strategische doelen te bereiken.

HR-professionals kunnen een uitgebreide analyse van het huidige personeelsbestand uitvoeren om de sterke en zwakke punten en lacunes in vaardigheden te identificeren die moeten worden aangepakt om de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Ze kunnen de toekomstige personeelsbehoeften van de organisatie voorspellen op basis van de strategische doelen en doelstellingen van de organisatie, evenals de externe omgeving en trends in de branche.

HR-professionals kunnen continu de effectiviteit van de HR-strategieën en -initiatieven bewaken en evalueren aan de hand van gevestigde prestatiestatistieken om ervoor te zorgen dat ze de gewenste resultaten bereiken.

Hoe mislukkingen in het proces van strategisch management te overwinnen - 7 tips

SWOT-analyse

SWOT-analyse is een waardevol hulpmiddel voor strategisch management omdat het helpt om een ​​uitgebreid overzicht te geven van de interne en externe omgeving van de organisatie, strategische prioriteiten te identificeren, besluitvorming te begeleiden, communicatie en samenwerking te vergemakkelijken en risicobeheer mogelijk te maken.

SMART doelen

SMART-doelen zijn een waardevol raamwerk voor strategisch management omdat ze duidelijkheid en focus bieden, doelen afstemmen op strategie, verantwoordingsplicht verbeteren, creativiteit en innovatie stimuleren en de toewijzing van middelen vergemakkelijken. Door SMART-doelen te stellen, kunnen organisaties hun kansen op succes vergroten en hun strategische plannen effectief uitvoeren.

Feedback, enquête en opiniepeilingen

Het vragen van feedback aan werknemers kan het strategie-evaluatieproces verbeteren en een snellere aanpassing van de strategie mogelijk maken. Of het betrekken van alle werknemers bij het strategieformuleringsproces is een goede manier om werknemers te verbinden en af ​​te stemmen op de doelstellingen van de organisatie. Met behulp van een live-enquête van AhaDia's kan je maken feedback verzamelen en analyseren productiever.

Innovatie omarmen

Brainstorm over oplossingen is een effectieve manier om innovatie te omarmen voor bedrijven om zich aan te passen aan de snelheid van technologische verandering, vooral bij het herontwerpen van strategische managementplannen. Het gebruik van high-tech software om prestaties te beheren en te volgen, kan de kwaliteit van het management en de prestatie-evaluatie verbeteren.

Bouwen aan een verantwoordingscultuur

Bouwen aan een cultuur van verantwoording, waar werknemers verantwoordelijk worden gehouden voor hun bijdragen aan het strategisch plan, kan ervoor zorgen dat het plan effectief wordt uitgevoerd en dat storingen snel worden verholpen.

duidelijke communicatie

Helder en open communicatie tussen leiders, managers en werknemers is cruciaal voor het succes van het strategisch plan. Dit omvat het communiceren van het plan, de doelstellingen en de voortgang aan alle belanghebbenden, en ervoor zorgen dat alle werknemers hun rollen en verantwoordelijkheden begrijpen.

Trainingen

Verschillende afdelingen kunnen samenwerken met HR om nuttige informatie te ontwikkelen en aan te bieden opleidingen voor werknemers en lagere managers om hen te helpen zich uit te rusten met meer geavanceerde vaardigheden en kennis. Voor training op afstand zijn online interactieve presentatietools zoals AhaDia's hun best doen om de betrokkenheid en interactie van medewerkers aan te moedigen.

Feedback vragen aan medewerkers via AhaSlides

Conclusie

Door de bovenstaande richtlijn te volgen, kunnen organisaties een alomvattend en effectief proces van strategisch management ontwikkelen dat hen helpt hun doelen te bereiken en concurrerend te blijven in een dynamische zakelijke omgeving.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde Vragen / FAQ


Heb je een vraag? We hebben antwoorden.

De eerste stap in het strategische managementproces is doorgaans het formuleren van de missie en visie van de organisatie. Deze verklaringen bieden een duidelijk gevoel van doel en richting voor de organisatie en dienen als basis voor het ontwikkelen van strategische doelstellingen en plannen. De missieverklaring definieert het kerndoel van de organisatie, de reden van bestaan ​​en de waarde die zij wil leveren aan haar stakeholders. Aan de andere kant schetst de visieverklaring de gewenste toekomstige toestand of de langetermijnambities van de organisatie. Door de missie- en visieverklaringen vast te stellen, zet de organisatie de weg vrij voor strategische planning en besluitvorming, en begeleidt ze de volgende stappen in het strategische managementproces.
Doelstelling, analyse, strategievorming, strategie-implementatie en strategiemonitoring.
In strategisch management verwijst een proces naar een systematische en gestructureerde reeks stappen of activiteiten die organisaties ondernemen om hun strategieën te ontwikkelen en uit te voeren. Het omvat de identificatie van doelen en doelstellingen, analyse van interne en externe omgevingen, formulering van strategieën, implementatie van plannen, continue monitoring en evaluatie om strategische afstemming en effectiviteit te waarborgen.