Ben je een deelnemer?

9 voorbeelden van beste strategische denkers om uw vaardigheden aan te scherpen

Presenteren

Lea Nguyen 17 september, 2023 9 min gelezen

Strategisch denken is een krachtige vaardigheid die je carrière naar nieuwe hoogten kan tillen. Het biedt een overzicht in vogelvlucht om actieplannen in kaart te brengen die u helpen voorbij doelen te vliegen.

Benieuwd hoe de toppresteerders strategisch denken inzetten als superkracht?

Laten we deze eens bekijken voorbeelden van strategische denkers, plus stappen voor het ontwikkelen van strategische planningsvaardigheden.

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is een Strategisch Denker?

Voorbeelden van strategische denkers – Wat is een strategische denker?

Strategisch denken op slot hebben betekent het grote geheel zien, leren van het verleden, echte problemen oplossen, keuzes verstandig afwegen, zich aanpassen aan verandering, creatief denken en plannen baseren op feiten - allemaal sleutels om doelen te bereiken en dingen voor elkaar te krijgen. Een aantal van de belangrijkste vaardigheden die hierbij betrokken zijn, zijn:

  • Visievorming – In staat zijn om je voor te stellen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien en een plan bedenken om je visie werkelijkheid te laten worden.
  • Denken over het grote plaatje – Stap terug om te zien hoe alle verschillende stukjes in elkaar passen in plaats van je te concentreren op slechts één onderdeel. Dit helpt u op te merken hoe keuzes andere gebieden kunnen beïnvloeden.
  • Pattern spotting – Herkennen van bekende patronen uit ervaringen uit het verleden, zodat je kunt leren van de geschiedenis. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.
  • Probleemoplossing - Analyseren wat een probleem echt veroorzaakt, niet alleen symptomen aan de oppervlakte. Door naar de root te gaan, kun je het voorgoed oplossen.
  • Besluitvorming - De voor- en nadelen afwegen om de beste opties te kiezen wanneer u moeilijke keuzes moet maken.
  • Flexibiliteit – Pas uw plannen aan wanneer het leven u tegenvalt, aangezien de dingen niet altijd gaan zoals gepland.
  • Creativiteit - Nieuwe ideeën bedenken in plaats van altijd hetzelfde te doen. Out of the box denken biedt kansen.
  • Onderzoeksvaardigheden - Feiten verzamelen om ervoor te zorgen dat uw strategieën gebaseerd zijn op de realiteit, niet alleen op gissingen en vermoedens.

Voorbeelden van strategische denkers

We komen dagelijks verschillende scenario's tegen die strategisch denken vereisen, soms beseffen we het niet eens! Deze voorbeelden van strategische denkers helpen u te weten hoe u deze vaardigheid moet toepassen en wanneer u deze moet gebruiken:

#1. Voorbeelden van strategische denkers - In het bedrijfsleven

John is de CEO van een groot bedrijf in consumptiegoederen.

Toen de wereldwijde pandemie toesloeg, schatte John de situatie snel in. Hij zag de vraag en het gedrag van consumenten aanzienlijk veranderen naarmate mensen thuis bleven. In plaats van in paniek te raken, koos John voor een strategische aanpak.

Hij liet zijn analisten zich verdiepen in verkoopgegevens, enquêtes onder klanten en onderzoekstrends. Dit toonde een sterke stijging van de behoeften op het gebied van bakken, schoonmaken, zelfzorg en verbetering van het huis. Als ideator brainstormde John vervolgens over nieuwe productideeën om aan deze eisen te voldoen.

John maakte gebruik van zijn innerlijke planner om strategieën te bedenken. Hij versnelde de ontwikkeling en herleidde de toeleveringsketens om prioriteit te geven aan geschikte items. John onderhandelde ook met distributeurs en detailhandelaren om deze producten zo snel mogelijk in de schappen te krijgen.

Als overtuiger verzamelde John zijn team. Hij communiceerde de strategische visie, loste zorgen op en schakelde samenwerking tussen afdelingen in. Het moreel en de betrokkenheid bleven hoog tijdens de onzekere tijd.

Dankzij het strategische leiderschap van John draaide het bedrijf snel om en wist het nieuwe inkomstenstromen binnen te halen. De markten stabiliseerden zich en het bedrijf was goed gepositioneerd voor toekomstige veerkracht dankzij Johns vooruitziende blik, op feiten gebaseerde aanpasbare planning, creativiteit bij het oplossen van problemen en het vermogen om anderen te motiveren.

Voorbeelden van strategische denkers - In zakelijke omgeving
Voorbeelden van strategische denkers – In het bedrijfsleven

In dit voorbeeld heeft John laten zien dat hij in staat is om:

Analyse: John leidde marktonderzoek naar pijnpunten van klanten en opkomende behoeften. Hij analyseerde verkoop patronen en ondervroeg eerstelijnswerkers om real-time informatie over ploegendiensten te verkrijgen.

Visievorming: met inzichten in de hand stelde John zich voor hoe hij nieuwe problemen kon oplossen en kansen kon grijpen. Hij stelde zich nieuwe productlijnen voor die de relevantie vergrootten en oplossingen voor thuis leverden.

Systeemdenken: hij begreep hoe veranderingen op één gebied (klanteisen) andere gekoppelde systemen zouden beïnvloeden (toeleveringsketens, operaties, budgetten). Dit vormde de basis voor een holistische strategie.

Aanpassingsvermogen: Omdat de omstandigheden snel evolueerden, was John wendbaar en bereid om plannen aan te passen wanneer gegevens een betere aanpak aangaven. Hij vermeed een mentaliteit van verzonken kosten.

#2. Voorbeelden van strategische denkers - op school

Juan is een senior student die computertechniek studeert. Met het naderen van zijn afstuderen begon hij strategieën te bedenken voor zijn zoektocht naar een baan en zijn carrièredoelen.

Ten eerste deed Juan onderzoek naar werkgelegenheidstrends en salarisprognoses in verschillende technische subgebieden zoals AI, cyberbeveiliging, UX-ontwerp enz. Deze sectoranalyse hielp hem kansen te zien.

Als ideator brainstormde Juan over bedrijven en rollen die overeenkwamen met zijn interesses in snelgroeiende gebieden. Hij overwoog startups voor meer verantwoordelijkheid versus stabiliteit bij grote bedrijven.

In zijn rol als planner bracht Juan korte- en langetermijndoelstellingen in kaart. Hij sloot zich aan bij relevante studentenclubs en regelde informatieve interviews/stages om zijn cv op te bouwen voor topafstudeerprogramma's of banen.

Juan maakte gebruik van het carrièrecentrum en het alumninetwerk van zijn school om te leren van ervaren professionals. Deze benchmarking verbeterde zijn strategische netwerkbenaderingen.

De persoonlijke Juan maakte ook gebruik van overtuigingsvaardigheden. Referenties en recruiters hielpen zijn vaardigheden/passie voor strategische rollen te pitchen tijdens interviews en sollicitaties.

Voorbeelden van strategische denkers - Op school
Voorbeelden van strategische denkers –Op school

In dit voorbeeld heeft Juan laten zien dat hij in staat is om:

Aanpassingsvermogen: Juan onderzocht back-upopties voor het geval doelkansen niet doorkwamen, en toonde flexibiliteit.

Voortdurend leren: hij breidde zijn technische vaardigheden uit met bedrijfs-/leiderschapscursussen om carrièrepaden uit te breiden.

Creativiteit: Juan overwoog netwerkmogelijkheden buiten carrièrebeurzen zoals hackathons of persoonlijke projecten op GitHub om zijn potentieel te laten zien.

Risicobeoordeling: Juan evalueerde realistisch de voor- en nadelen van verschillende paden, zoals opstartrisico's versus gevestigde bedrijfsstabiliteit.

Voorbeelden van strategische denkers - in verschillende industrieën

Voorbeelden van strategische denkers - In verschillende industrieën
Voorbeelden van strategische denkers – In verschillende industrieën

#3. Een technologie-CEO zag het potentieel van mobiele apparaten 10 jaar eerder dan de concurrentie. Ze leidde strategische investeringen in de ontwikkeling van op maat gemaakte mobiele besturingssystemen en apps, waardoor het bedrijf zich positioneerde als een vroege marktleider.

#4. Een retailmanager bestudeerde demografische verschuivingen en zag een stijgende vraag naar belevingswinkelen. Ze herontworpen winkellay-outs om betrokkenheid te stimuleren en lanceerde in-store lessen/evenementen als een nieuwe inkomstenstroom, waarmee ze een jonger klantenbestand aantrok.

#5. Een zorgverlener analyseerde trends in de volksgezondheid en de groeiende behoeften van een vergrijzende gemeenschap. Ze lanceerde nieuwe wellnessprogramma's, breidde de diensten aan huis uit en werkte samen met andere organisaties om een ​​geïntegreerd zorgnetwerk te creëren dat de resultaten verbeterde en de kosten verlaagde.

Voorbeelden van strategische denkers - Bedrijven kunnen geweldige resultaten behalen door middel van strategische planning
Voorbeelden van strategische denkers – Bedrijven kunnen geweldige resultaten behalen door middel van strategische planning

#6. Een hoofd van een mediabedrijf merkte dat kijkers overgingen op streaming. Hij bemiddelde strategische partnerschappen met digitale platforms en investeerde in originele inhoud om een ​​bedrijf met directe abonnementen op te bouwen. Tegelijkertijd diversifieerde hij het bedrijf naar aanverwante gebieden zoals film-/tv-productie.

#7. Een transport-CEO realiseerde zich dat stijgende emissienormen een kans boden. Hij financierde R&D op het gebied van groene technologie zwaar en draaide de productiestrategie om zich te concentreren op elektrische voertuigen, jaren vooruitlopend op de regelgeving, en verwierf een waardevol marktaandeel.

#8. Een directeur financiële dienstverlening voorzag het potentieel van open bankieren om nieuwe Fintechs mogelijk te maken. Ze leidde strategische samenwerkingen en API-ontwikkeling om de bank te positioneren als een voorkeurspartner voor startups, terwijl ze ook hun eigen gratis digitale aanbod uitbroedde.

#9. Een fabriekseigenaar identificeerde automatisering als een langetermijnbehoefte om de productiviteit op peil te houden. Door middel van strategische planning verzekerde hij zich van fondsen om gedurende 5 jaar stapsgewijs apparatuur/processen te upgraden in plaats van een plotselinge revisie. De overgang verliep naadloos en er waren geen productieonderbrekingen.

Key Takeaways

In wezen hanteert een strategische denker een groothoeklens, een toekomstgerichte lens om plannen te ontwikkelen om doelstellingen te bereiken en om te gaan met onzekerheden. Als je een fervent strategisch denker bent geworden, is het oplossen van ingewikkelde problemen, zowel op school als op de werkplek, een fluitje van een cent!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de 4 soorten strategische denkers?

De vier belangrijkste soorten strategische denkers zijn analisten, ideators, planners en overtuigers.

Wie wordt beschouwd als een strategische denker?

Mensen die als strategische denkers worden beschouwd, zijn leiders, ondernemers, ingenieurs/wetenschappers, consultants, langetermijnplanners, systeemdenkers, ervaren individuen, creatieve probleemoplossers en levenslang lerenden.

Wat is een voorbeeld van strategisch denken in het dagelijks leven?

U kunt strategisch denken toepassen in een gewone levenssituatie, zoals het opbouwen van relaties. Je begint door na te denken over belangrijke mensen in je persoonlijke/professionele netwerken, doelen voor relaties en strategieën om ze in de loop van de tijd te koesteren door middel van communicatie en ondersteuning.