Ben je een deelnemer?

Resultaatgericht onderwijs | Een complete gids (2023)

Resultaatgericht onderwijs | Een complete gids (2023)

Educatie

Astrid Trans Augustus 30 2023 4 min gelezen

Wat is resultaatgericht onderwijs?

Leren met duidelijke doelstellingen, of het nu gaat om het beheersen van een vaardigheid, het worden van een expert op een kennisgebied of het bereiken van persoonlijke groei, is een efficiënte leermethode die de basis vormt van Resultaatgericht Onderwijs (OBE).

Net zoals een schip afhankelijk is van zijn navigatiesysteem om de beoogde haven te bereiken, komt Resultaatgericht Onderwijs naar voren als een standvastige aanpak die niet alleen de bestemming definieert, maar ook de wegen naar succes verlicht.

In dit artikel duiken we in de fijne kneepjes van resultaatgericht onderwijs, waarbij we de betekenis, voorbeelden, voordelen en de transformerende impact ervan onderzoeken op de manier waarop we leren en onderwijzen.

Inhoudsopgave

Wat wordt bedoeld met resultaatgericht onderwijs?

Resultaatgericht onderwijs
Resultaatgerichte onderwijsdefinitie | Afbeelding: Freepik

Resultaatgericht Onderwijs richt zich op resultaten in plaats van op leerprocessen. Elk element van het klaslokaal, zoals leerplan, lesmethoden, klassikale activiteiten en beoordelingen, is ontworpen om de gespecificeerde en gewenste resultaten te bereiken.

Op resultaten gebaseerde methoden zijn algemeen aanvaard in wereldwijde onderwijssystemen op meerdere niveaus. De eerste opkomst vond plaats rond het einde van de 20e eeuw in Australië en Zuid-Afrika, en werd vervolgens uitgebreid naar veel ontwikkelde landen en regio's zoals de Verenigde Staten, Hongkong en de Europese Unie in het volgende decennium, en later over de hele wereld.

Resultaatgericht onderwijs versus traditioneel onderwijs

Het is de moeite waard om de voordelen en invloeden van resultaatgericht onderwijs te erkennen in vergelijking met traditioneel onderwijs in het algehele onderwijssysteem en specifieke leerlingen. 

Resultaatgericht onderwijsTraditioneel onderwijs
Richt zich op praktische vaardigheden, competenties en toepassingen in de echte wereld.Benadrukt de overdracht van inhoudelijke kennis.
Heeft de neiging leerlingen actiever te betrekken bij hun leerproces.Vertrouwt meer op passief leren
Bevordert kritisch denken en probleemoplossende vaardighedenLeun meer op theoretisch begrip dan op praktische toepassing.
Is inherent flexibel en aanpasbaar aan veranderingen in industrieën en maatschappelijke behoeften.Kan gevestigde kennis benadrukken in plaats van huidige trends.
Verschillen tussen OBE en traditioneel onderwijs

alternatieve tekst


Betrek uw leerlingen bij de les

Begin zinvolle discussies, krijg nuttige feedback en onderwijs uw studenten. Meld u aan om een ​​gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is een voorbeeld van resultaatgericht onderwijs?

In een resultaatgericht onderwijs- en leersysteem benaderen leerlingen al snel oefeningen en projecten die aansluiten bij deze resultaten. In plaats van alleen de theorie uit het hoofd te leren, besteden ze tijd aan het actief bezig zijn met het onderwerp.

Vaardigheidscursussen zijn uitstekende resultaatgerichte onderwijsvoorbeelden. Een cursus digitale marketingvaardigheden kan bijvoorbeeld uitkomsten hebben zoals ‘Online advertenties maken en optimaliseren’, Gegevens over webverkeer analyseren’ of ‘Een strategie voor sociale media ontwikkelen’.

Resultaatgerichte beoordeling is vaak prestatiegericht. In plaats van uitsluitend te vertrouwen op traditionele examens, worden leerlingen beoordeeld op basis van hun vermogen om de vaardigheden en kennis die ze hebben geleerd toe te passen. Dit kan het voltooien van taken inhouden, het oplossen van problemen of het creëren van tastbare resultaten die blijk geven van meesterschap.

In een snel veranderende wereld waar praktische expertise hoog wordt gewaardeerd, speelt OBE-onderwijs een sleutelrol bij de voorbereiding van leerlingen op hun toekomstige loopbaan en bij het vermijden van het risico op werkloosheid. 

Resultaatgerichte onderwijsvoorbeelden
Resultaatgerichte onderwijsvoorbeelden | Afbeelding: Shutterstock

Wat zijn de basisprincipes van Resultaatgericht Onderwijs?

Volgens Spady (1994,1998) is het raamwerk van resultaatgericht onderwijssysteem is als volgt gebaseerd op de vier fundamentele principes:

 • Duidelijkheid van focus: In een OBE-systeem hebben docenten en leerlingen een gedeeld begrip van wat er moet worden bereikt. Leerdoelen zijn expliciet en meetbaar, waardoor iedereen zijn inspanningen op specifieke doelen kan afstemmen.
 • Terug ontwerpen: In plaats van te beginnen met inhoud en activiteiten, beginnen docenten met het identificeren van de gewenste resultaten en ontwerpen ze vervolgens het curriculum om die resultaten te bereiken.
 • Hoge verwachtingen: Dit principe is geworteld in de overtuiging dat leerlingen in staat zijn opmerkelijke competentieniveaus te bereiken als ze de juiste ondersteuning en uitdagingen krijgen.
 • Uitgebreide mogelijkheden: Deze inclusiviteit zorgt ervoor dat alle leerlingen kunnen gedijen en slagen als ze de juiste kansen krijgen – wat er echt toe doet is wat ze leren, het belang ervan, ongeacht de specifieke leermethode. 

Wat zijn de doelstellingen van de OBE-aanpak?

De doelstellingen van resultaatgericht onderwijs worden beschreven aan de hand van vier hoofdpunten:

 • Cursusresultaten (CO's): Ze helpen instructeurs effectieve onderwijsstrategieën, beoordelingen en leeractiviteiten te ontwerpen die aansluiten bij de beoogde resultaten van de cursus.
 • Programmaresultaten (PO's): Ze moeten het cumulatieve leerproces van meerdere cursussen binnen het programma omvatten.
 • Programma Educatieve Doelstellingen (PEO’s): Ze weerspiegelen vaak de missie van de instelling en haar inzet om afgestudeerden voor te bereiden op succes op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
 • Mondiale kansen voor studenten: Deze doelstelling moedigt onderwijsinstellingen aan om studenten kansen te bieden voor interculturele ervaringen, internationale samenwerkingen en blootstelling aan diverse perspectieven.

Tip voor betrokkenheid

Wil je meer inspiratie? AhaDia's is het beste educatieve hulpmiddel om het lesgeven en leren van OBE betekenisvoller en productiever te maken. Bekijk AhaSlides meteen!

Veelgestelde vragen over OBE

Wat zijn de 4 componenten van Resultaatgericht Onderwijs?

Er zijn vier belangrijke componenten van resultaatgericht onderwijzen en leren, waaronder (1) curriculumontwerp, (2) onderwijs- en leermethoden, (3) beoordeling en (4) voortdurende kwaliteitsverbetering (CQI) en monitoring.

Wat zijn de 3 kenmerken van resultaatgericht onderwijs?

 • Praktisch: begrijpen hoe dingen moeten worden gedaan en het vermogen om beslissingen te nemen 
 • Fundamenteel: begrijpen wat je doet en waarom 
 • Reflectief: leren en acclimatiseren door zelfoverweging; Kennis op een juiste en verantwoorde manier overnemen.

Wat zijn de drie soorten OBE?

Uit recent onderzoek blijkt dat er drie soorten OBE zijn: traditionele, transitionele en transformationele OBE, met zijn wortels in de evolutie van het onderwijs naar meer holistische en op vaardigheden gerichte benaderingen.