Edit page title Onderzoekend leren | 5 innovatieve tips om de betrokkenheid in de klas te vergroten
Edit meta description Onderzoekend leren, een techniek die het natuurlijke menselijke verlangen voedt om de wereld te begrijpen, kan een geweldige lesmethode zijn, bekijk de beste update in 2023.

Close edit interface
Ben je een deelnemer?

Onderzoekend leren | 5 innovatieve tips om de betrokkenheid in de klas te vergroten

Presenteren

Lea Nguyen 08 december, 2023 10 min gelezen

Maria staarde uit het raam, verveeld.

Terwijl haar geschiedenisleraar doorzeurde over weer een irrelevante datum, begonnen haar gedachten af ​​te dwalen. Wat had het voor zin om feiten uit het hoofd te leren als ze nooit begreep waarom dingen gebeurden?

Onderzoekend leren, een techniek die het natuurlijke menselijke verlangen voedt om de wereld te begrijpen, kan een geweldige lesmethode zijn om studenten als Maria te helpen.

In dit artikel gaan we dieper in op wat onderzoekend leren is en geven we enkele tips voor docenten om dit in de klas te integreren.

Inhoudsopgave

Tips voor klassenmanagement

alternatieve tekst


Betrek uw leerlingen bij de les

Begin zinvolle discussies, krijg nuttige feedback en onderwijs uw studenten. Meld u aan om een ​​gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is onderzoekend leren?

“Vertel het me en ik vergeet het, laat het me zien en ik onthoud het, betrek het me en ik begrijp het.”

Onderzoekend leren is een lesmethode die studenten centraal stelt in het leerproces. In plaats van informatie te krijgen, zullen de leerlingen er actief naar op zoek gaan door zelf bewijsmateriaal te verkennen en te analyseren.

Onderzoekend leren | AhaDia's

Enkele belangrijke aspecten van onderzoekend leren zijn onder meer:

Vragen van studenten:Studenten spelen een actieve rol bij het stellen van vragen, analyseren en oplossen van problemen, in plaats van alleen maar informatie te ontvangen. De lessen zijn opgebouwd rond boeiende, open vragen die de leerlingen onderzoeken.

Onafhankelijk denken:Studenten construeren hun eigen begrip terwijl ze onderwerpen onderzoeken. De docent fungeert meer als facilitator dan als docent. Autonoom leren wordt benadrukt boven stap-voor-stap instructie.

Flexibele verkenning:Er kunnen meerdere trajecten en oplossingen zijn die leerlingen op hun eigen voorwaarden kunnen ontdekken. Het verkenningsproces heeft voorrang boven ‘gelijk hebben’.

Gezamenlijk onderzoek:Studenten werken vaak samen om problemen te onderzoeken, informatie te verzamelen en te evalueren, en op bewijs gebaseerde conclusies te trekken. Peer-to-peer leren wordt aangemoedigd.

Betekenis maken:Studenten nemen deel aan praktische activiteiten, onderzoek, data-analyse of experimenten om antwoorden te vinden. Leren draait om het opbouwen van persoonlijk begrip in plaats van het uit het hoofd leren.

Voorbeelden van onderzoekend leren

Er zijn verschillende klasscenario's waarin onderzoekend leren kan worden geïntegreerd in het studietraject van studenten. Ze geven leerlingen verantwoordelijkheid over het leerproces door middel van het stellen van vragen, onderzoeken, analyseren, samenwerken en presenteren aan anderen.

Voorbeelden van onderzoekend leren
  • Wetenschappelijke experimenten – Studenten ontwerpen hun eigen experimenten om hypothesen te testen en de wetenschappelijke methode te leren. Bijvoorbeeld door te testen wat de plantengroei beïnvloedt.
  • Projecten over actuele gebeurtenissen – Studenten kiezen een actueel probleem, doen onderzoek uit verschillende bronnen en presenteren mogelijke oplossingen aan de klas.
  • Historisch onderzoek - Studenten nemen de rol van historici op zich door naar primaire bronnen te kijken om theorieën over historische gebeurtenissen of tijdsperioden te vormen.
  • Literatuurkringen – Kleine groepen lezen elk een ander kort verhaal of boek, en leren de klas erover terwijl ze discussievragen stellen.
  • Veldonderzoek – Studenten observeren fenomenen van buitenaf, zoals ecologische veranderingen, en schrijven wetenschappelijke rapporten waarin ze hun bevindingen documenteren.
  • Debatwedstrijden – Studenten onderzoeken beide kanten van een kwestie, vormen op bewijs gebaseerde argumenten en verdedigen hun standpunten in een begeleid debat.
  • Ondernemersprojecten – Studenten identificeren problemen, brainstormen over oplossingen, ontwikkelen prototypes en pitchen hun ideeën voor een panel alsof ze in een startend tv-programma zitten.
  • Virtuele excursies – Met behulp van online video's en kaarten stippelen leerlingen een verkenningspad uit om meer te leren over verre omgevingen en culturen.

De 4 soorten onderzoekend leren

De 4 soorten onderzoekend leren

Als u uw leerlingen meer keuze en vrijheid wilt geven bij het leren, vindt u deze vier modellen voor onderzoekend leren wellicht nuttig.

👏 Bevestigingsaanvraag

Bij dit soort onderzoekend leren verkennen leerlingen een concept door middel van praktische activiteiten om een ​​bestaande hypothese of verklaring te testen en te ondersteunen.

Dit helpt studenten hun begrip van het concept onder leiding van de leraar te versterken. Het weerspiegelt het wetenschappelijke proces op een gerichte manier.

💡 Gestructureerd onderzoek

Bij gestructureerd onderzoek volgen leerlingen een door de leraar gegeven procedure of reeks stappen om een ​​door de leraar gestelde vraag te beantwoorden door middel van experimenten of onderzoek.

Het biedt een basis om het onderzoek van leerlingen te begeleiden, met enige ondersteuning van de docent.

💡 Begeleid onderzoek

Bij begeleid onderzoek werken leerlingen aan een open vraag met behulp van door de docent verstrekte hulpmiddelen en richtlijnen om hun eigen onderzoek te ontwerpen en onderzoek uit te voeren.

Ze krijgen middelen en richtlijnen om hun eigen verkenning te ontwerpen. De leraar faciliteert nog steeds het proces, maar leerlingen hebben meer vrijheid dan gestructureerd onderzoek.

💡 Open onderzoek

Open onderzoek stelt studenten in staat hun eigen interessegebied te identificeren, hun eigen onderzoeksvragen te ontwikkelen en procedures te ontwerpen om gegevens te verzamelen en te analyseren om zelfgerichte vragen te beantwoorden.

Dit bootst onderzoek uit de echte wereld het meest authentiek na, aangezien leerlingen zelfstandig het hele proces aansturen, van het identificeren van interessante onderwerpen tot het ontwikkelen van vragen, met minimale betrokkenheid van de docent. Het vereist echter de meeste ontwikkelingsbereidheid van studenten.

Onderzoekende leerstrategieën

Wilt u experimenteren met onderzoekende leertechnieken in uw klas? Hier zijn enkele tips om het naadloos te integreren:

#1. Begin met overtuigende vragen/problemen

Onderzoekend leren Onderwijsstrategieën

De beste manier om een ​​onderzoekende les te starten is door: stel een open vraag. Ze wekken nieuwsgierigheid op en vormen de basis voor verkenning.

Om de leerlingen het concept beter te laten begrijpen, moet u eerst enkele opwarmvragen opstellen. Het kan elk onderwerp zijn, maar het gaat erom hun hersenen een boost te geven en de leerlingen in staat te stellen vrijuit te antwoorden.

Ontketen grenzeloze ideeën met AhaSlides

Stimuleer de betrokkenheid van studenten met de open functie van AhaSlides. Dien in, stem en rond eenvoudig af🚀

De open dia van AhaSlides kan worden gebruikt voor een brainstormsessie in de klas

Houd er rekening mee dat u flexibel genoeg moet zijn. Sommige lessen vereisen meer begeleiding dan andere, dus verleg je strategieën en pas je aan om het onderzoek gaande te houden.

Nadat we de leerlingen aan het format hebben laten wennen, is het tijd om over te gaan naar de volgende stap👇

#2. Geef tijd aan studentenonderzoek

Onderzoekende leerstrategieën

Geef leerlingen de kans om bronnen te onderzoeken, experimenten uit te voeren en discussies te voeren om hun vragen te beantwoorden.

U kunt onderweg begeleiding bieden bij vaardigheden, zoals het vormen van hypothesen, het ontwerpen van procedures, het verzamelen/analyseren van gegevens, het trekken van conclusies en het samenwerken met collega's.

Moedig kritiek en verbetering aan en laat leerlingen hun begrip herzien op basis van nieuwe bevindingen.

#3. Stimuleer discussie

Onderzoekende leerstrategieën

Studenten leren van elkaars perspectieven door ontdekkingen te delen en constructieve feedback te geven. Moedig hen aan om ideeën met hun collega’s te delen en met een open geest naar verschillende standpunten te luisteren.

Benadruk het proces boven het product – Begeleid leerlingen om de reis van het onderzoek te waarderen boven alleen de uiteindelijke uitkomsten of antwoorden.

#4. Regelmatig inchecken

Onderzoekende leerstrategieën

Beoordeel het inzicht van de leerlingen in de evoluerende kennis door middel van discussies, reflecties en werken in uitvoering om de instructie vorm te geven.

Kader vragen rond problemen die relevant zijn voor het leven van leerlingen om verbindingen te leggen in de echte wereld en de betrokkenheid te vergroten.

Nadat de leerlingen tot een aantal conclusies zijn gekomen, vraagt ​​u hen hun bevindingen aan anderen te presenteren. Hiermee oefen je de communicatieve vaardigheden terwijl je ze autonomie geeft over het werk van de studenten.

Je kunt ze met verschillende presentatie-apps laten werken om de bevindingen op een creatieve manier te presenteren, bijvoorbeeld met interactieve quizzen of het naspelen van historische figuren.

#5. Maak tijd voor reflectie

Onderzoekend leren Onderwijsstrategieën

Het individueel laten reflecteren van leerlingen door middel van schrijven, discussies in groepen of lesgeven aan anderen is een essentieel onderdeel om onderzoekende lessen te laten beklijven.

Door te reflecteren kunnen ze nadenken over wat ze hebben geleerd en verbanden leggen tussen verschillende aspecten van de inhoud.

Voor de leraar bieden reflecties inzicht in de voortgang en het begrip van de leerling, wat toekomstige lessen kan inspireren.

Key Takeaways

Onderzoekend leren wekt nieuwsgierigheid en stelt leerlingen in staat om hun eigen verkenning van intrigerende vragen, problemen en onderwerpen te stimuleren.

Ook al kan de weg kronkelen en keren, het is onze rol om de persoonlijke ontdekking van elke leerling te ondersteunen – zij het door vriendelijke suggesties of door simpelweg uit de weg te blijven.

Als we die vonk in elke leerling kunnen aansteken en het vuur ervan kunnen aanwakkeren met vrijheid, eerlijkheid en feedback, zijn er geen grenzen aan wat ze kunnen bereiken of bijdragen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de 4 soorten onderzoekend leren?

Er zijn vier soorten onderzoekend leren: bevestigend onderzoek, gestructureerd onderzoek, begeleid onderzoek en open onderzoek.

Wat zijn voorbeelden van onderzoekend leren?

Voorbeelden: leerlingen onderzoeken recente gebeurtenissen, vormen theorieën en stellen oplossingen voor om complexe kwesties beter te begrijpen, of in plaats van een recept te volgen, ontwerpen leerlingen hun eigen onderzoeksmethoden onder begeleiding van de leraar.

Wat zijn de 5 stappen van onderzoekend leren?

De stappen omvatten boeiend, onderzoekend, uitleggend, uitwerkend en evaluerend.