Ben je een deelnemer?

Peer-instructie | Een eenvoudige gids met meer dan 5 methoden voor boeiend onderwijs

Peer-instructie | Een eenvoudige gids met meer dan 5 methoden voor boeiend onderwijs

Onderwijs

Jane Ng 01 Dec 2023 5 min gelezen

Stel je een klaslokaal voor waar leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwerp, vragen stellen, discussies voeren en elkaar lesgeven – dat noemen wij peer instructie. Het is niet alleen voor studenten; Of u nu een leerling, leraar of iemand bent die altijd op zoek is naar kennis, u kunt profiteren van het potentieel van peer-instructie. 

In deze blogpost onderzoeken we wat peer-instructie is, waarom het ongelooflijk effectief is, wanneer en waar je het kunt gebruiken, en, belangrijker nog, hoe je het kunt implementeren om je ervaring te verbeteren.

Laten we beginnen!

Inhoudsopgave

Afbeelding: freepik

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Meld u vandaag nog aan voor een gratis Edu-account !.

Download een van de onderstaande voorbeelden als sjablonen. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


Krijg die gratis
Feedback geven en ontvangen is een belangrijk proces in de training. Verzamel de meningen en gedachten van uw leerlingen met 'Anonieme feedback'-tips van AhaSlides.

Wat is peer-instructie? 

Peer-instructie (PI) is een leermethode waarbij studenten van elkaar leren. In plaats van alleen naar de docent te luisteren, bespreken en leggen leerlingen ook concepten aan elkaar uit. Deze methode bevordert teamwerk en maakt het voor iedereen in de klas gemakkelijker om het onderwerp te begrijpen.

De oorsprong ervan gaat terug naar Professor Dr. Eric Mazur. In de jaren negentig begon hij deze methode te gebruiken om de manier waarop studenten aan Harvard University leren te verbeteren. In plaats van traditionele lezingen moedigde hij studenten aan om met elkaar te praten en van hun discussies te leren. Het bleek een geweldig idee en het helpt studenten sindsdien beter te leren.

Waarom werkt peer-instructie zo goed?

 • Leren met vriendengevoel: Peer Instruction voelt als leren met vrienden, waardoor een comfortabele omgeving ontstaat.
 • Beter begrip door discussie en onderwijs: Door met elkaar te praten en les te geven, ontstaat een dieper begrip van het onderwerp.
 • Diverse verklaringen: Verschillende perspectieven van klasgenoten kunnen complexe concepten duidelijker maken.
 • Gezamenlijk probleemoplossen: Peer Instruction omvat het samen uitleggen en oplossen van problemen, vergelijkbaar met het gezamenlijk oplossen van een puzzel.
 • Mogelijkheid voor zelfevaluatie: Iets aan anderen leren fungeert als een mini-zelftest, die aangeeft wat we hebben begrepen en wat opnieuw moet worden bekeken.
 • Comfort bij het leren van leeftijdsgenoten: Het is vaak gemakkelijker en meer ontspannen om van vrienden te leren dan een leraar te benaderen, vooral als je verlegen bent.

Wanneer en waar moet peer-instructie worden gebruikt?

Afbeelding: freepik

Het kan in specifieke situaties super handig zijn voor docenten, instructeurs en studenten:

 • Leren in de klas: Tijdens reguliere lessen, vooral bij lastige vakken als wiskunde of wetenschappen, kunnen docenten peer-instructie gebruiken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen de concepten goed begrijpen.
 • Testvoorbereiding: Voorafgaand aan een grote toets kunnen studenten studeren met peer-instructie een gamechanger zijn. Het uitleggen en bespreken van onderwerpen met collega’s kan hun begrip en zelfvertrouwen vergroten.
 • Groepsstudiesessies: Als je een studiegroep of een studiemaatje hebt, helpt peer-instructie iedereen. Leerlingen kunnen elkaar om de beurt lesgeven en samen twijfels ophelderen.
 • Online leerplatforms: In online cursussen, discussieborden en groepsactiviteiten kunnen peer-instructie effectief worden geïmplementeerd. Door met medestudenten in contact te komen en kennis te delen, wordt de online leerervaring verbeterd.

Hoe peer-instructie implementeren?

Afbeelding: freepik

U kunt de volgende methoden gebruiken om het te implementeren om de actieve betrokkenheid, het begrip en de samenwerking tussen leerlingen te vergroten, waardoor het leren plezierig en effectief wordt.

1/ Denk-Paar-Deel:

 • Denken: Je kunt begin door leerlingen aan te sporen een specifieke vraag of onderwerp te reflecteren/beantwoorden om persoonlijk begrip te bevorderen.
 • Paar: Moedig leerlingen aan om samen te werken en hun gedachten en antwoorden te bespreken, waardoor onderlinge interactie en diverse perspectieven worden bevorderd.
 • Delen: Moedig leerlingen aan om hun conclusies met de grotere groep te delen, waardoor actieve participatie en samenwerkend leren worden bevorderd.

2/ Wederzijds onderwijs:

 • Wijs de leerlingen de rol van de leraar toe, waarin zij een concept aan hun medestudenten uitleggen en zo hun begrip van het onderwerp aantonen. Moedig de leerlingen vervolgens aan om deel te nemen en elkaar vragen te stellen om een ​​beter begrip te krijgen.
 • Vergeet het wisselen van rollen niet, waardoor leerlingen zowel les kunnen geven als leren, waardoor het wederzijds begrip wordt vergroot.

3/ Peer-mentoring:

 • Vorm tweetallen van leerlingen, zodat één leerling het onderwerp beter begrijpt, zodat ze hun klasgenoten kunnen begeleiden en ondersteunen.
 • Moedig de deskundige student aan om uitleg en ondersteuning te bieden, waardoor het begrip van zijn medestudent wordt vergroot.
 • Benadruk een tweerichtingsleerproces, waarbij zowel mentor als mentee profiteren en groeien in hun begrip.

4/ Peer-evaluatie:

 • Definieer duidelijke beoordelingscriteria/regels afgestemd op leerdoelen voor een specifieke taak of opdracht.
 • Geef leerlingen de opdracht om individueel of in groepen taken uit te voeren, volgens de opgegeven beoordelingscriteria.
 • Moedig leerlingen aan om elkaars werk te evalueren en feedback te geven aan de hand van de vastgestelde criteria.
 • Benadruk het belang van het gebruik van ontvangen feedback om het leren te verbeteren en de volgende opdrachten te verbeteren.

5/ Conceptuele vragen:

 • Begin de les met een stimulerende vraag die het kritisch denken stimuleert en de diverse perspectieven van de leerling aanmoedigt.
 • Geef leerlingen de tijd voor onafhankelijke reflectie, waardoor het individuele begrip van vragen wordt bevorderd.
 • Betrek leerlingen in kleine groepsdiscussies om antwoorden en perspectieven te vergelijken, waardoor verkenning en samenwerking worden bevorderd.
 • Moedig de leerlingen aan om om de beurt concepten uit te leggen aan hun medestudenten, waardoor de duidelijkheid wordt bevorderd en het begrip binnen de groep wordt versterkt.
 • Vraag de leerlingen om hun initiële antwoorden te heroverwegen, waardoor reflectie en mogelijke herzieningen van hun begrip van het concept worden aangemoedigd.
Afbeelding: freepik

Key Takeaways

Peer Instruction is een krachtige leermethode die de traditionele klasdynamiek transformeert in een boeiende en collaboratieve ervaring. 

En vergeet dat niet AhaDia's is een interactief hulpmiddel dat Peer Instruction stimuleert. Hiermee kunnen studenten deelnemen aan live opiniepeilingen, quizzen en discussies voor onmiddellijke feedback. Via AhaSlides functionaliteiten en templateskunnen docenten hun leerlingen moeiteloos betrekken, samenwerkend leren bevorderen en de leerervaring afstemmen op de individuele behoeften.

Veelgestelde vragen:

Wie is de vader van peer-instructie?

Eric Mazur, een professor aan Harvard, heeft de peer-instructiemethode sinds de jaren negentig gesteund en gepopulariseerd.

Waarom is peer-instructie belangrijk?

Peer-instructie kan niet alleen de samenwerking tussen leden en andere sociale vaardigheden verbeteren, maar leerlingen ook in staat stellen verschillende perspectieven te realiseren en te omarmen.