Ben je een deelnemer?

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in 2024 | Beste overzicht met voorbeelden en tips

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) in 2024 | Beste overzicht met voorbeelden en tips

Onderwijs

Astrid Trans 11 Dec 2023 6 min gelezen

Lesmethoden zijn door de jaren heen voortdurend geëvolueerd om studenten uit te rusten met de beste competenties om echte uitdagingen in de moderne wereld aan te pakken. Dit is de reden waarom de probleemgestuurde leermethode op grote schaal wordt gebruikt in het onderwijs om ervoor te zorgen dat studenten kritisch denken en analytische vaardigheden oefenen bij het oplossen van problemen.

Dus wat is probleemgestuurd onderwijs? Hier is een overzicht van deze methode, het concept, voorbeelden en tips voor productieve resultaten.

activiteiten voor probleemgestuurd leren
Activiteiten voor probleemgestuurd leren | Bron: Pinterest

Inhoudsopgave

Wat is probleemgestuurd onderwijs (PGO)?

Probleemgestuurd onderwijs is een leermethode waarbij studenten werken aan echte problemen die momenteel door veel universiteiten worden toegepast. De leerlingen worden in kleine groepen verdeeld waar ze aan kunnen samenwerken oplossen van problemen onder toezicht van docenten.

Deze leermethode is afkomstig van een medische school, met als doel studenten te helpen kennis en theorie uit boeken toe te passen om praktijkgevallen uit de klas op te lossen. Leraren hebben geen onderwijsfunctie meer, maar zijn overgestapt naar een toezichthoudende functie en participeren alleen als dat absoluut noodzakelijk is.

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat zijn de vijf belangrijkste kenmerken van probleemgestuurd onderwijs?

Probleemgestuurd onderwijs heeft tot doel studenten niet alleen voor te bereiden op kennis, maar ook op het vermogen om die kennis toe te passen om uitdagingen uit de echte wereld op te lossen, waardoor het een waardevolle pedagogische benadering wordt in een verscheidenheid aan velden en disciplines.

Hier volgt een korte beschrijving van probleemgestuurd leren, dat wordt gekenmerkt door een aantal belangrijke kenmerken:

 • Authentieke problemen: Het stelt leerlingen voor problemen die situaties of uitdagingen uit de echte wereld weerspiegelen, waardoor de leerervaring relevanter en praktischer wordt.
 • Actief leren: In plaats van passief te luisteren of uit het hoofd te leren, gaan leerlingen actief met het probleem aan de slag, wat kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden stimuleert.
 • Zelfstudie: Het bevordert zelfgestuurd leren, waarbij leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Ze doen onderzoek, verzamelen informatie en zoeken naar middelen om het probleem op te lossen.
 • Samenwerking: Studenten werken doorgaans in kleine groepen, waardoor de vaardigheden op het gebied van samenwerking, communicatie en teamwerk worden bevorderd terwijl ze samen oplossingen bespreken en ontwikkelen.
 • Interdisciplinaire aanpak: Het moedigt vaak interdisciplinair denken aan, omdat problemen kennis en vaardigheden uit meerdere onderwerpen of expertisegebieden kunnen vereisen.
In deze video vindt u meer tips voor betrokkenheid in de klas!

Waarom is probleemgestuurd onderwijs belangrijk?

beschrijving van probleemgestuurd leren
Voorbeeld probleemgestuurd onderwijs | Bron: Freepik

De PGO-methode is van groot belang in het moderne onderwijs vanwege de veelzijdige voordelen ervan.

In de kern cultiveert het kritisch denkvermogen door studenten onder te dompelen in problemen uit de echte wereld waar geen eenduidige antwoorden op bestaan. Deze aanpak daagt leerlingen niet alleen uit om meerdere perspectieven te overwegen, maar voorziet hen ook van probleemoplossende vaardigheden.

Bovendien bevordert het zelfgestuurd leren doordat studenten de verantwoordelijkheid nemen voor hun onderwijs, onderzoek doen en zelfstandig op zoek gaan naar hulpbronnen. Bereidheid om te leren zal het kennisbehoud helpen verbeteren.

Naast de academische wereld moedigt deze methode ook samenwerking aan samenspel, belangrijke vaardigheden in professionele omgevingen, en bevordert het interdisciplinaire denken omdat problemen in de echte wereld vaak uit veel verschillende velden voortkomen.

Ten slotte is de methode van leren vanuit de probleemstelling geschikt voor een breed scala aan doelgroepen en leerlingen, waardoor relevantie in diverse onderwijsomgevingen wordt gegarandeerd. In de kern is probleemgestuurd onderwijs een onderwijsbenadering die tot doel heeft leerlingen uit te rusten met de vaardigheden, mentaliteit en paraatheid die nodig zijn in een complexe en steeds evoluerende wereld.

Hoe probleemgestuurd leren toe te passen

probleemgestuurd leermodel
Probleemgestuurde leeraanpak

De beste praktijk als het gaat om probleemgestuurde leeractiviteiten is samenwerking en betrokkenheid. Hier zijn vijf activiteiten die helpen om efficiënter met deze methode te leren.

1. Vragen stellen

Als je alleen studeert, regelmatig vragen stellen of ‘leerdoelen’ om het denken te stimuleren. Vragen met een verschillende breedte zullen veel verschillende kwesties suggereren, waardoor we een meer multidimensionaal en diepgaand inzicht kunnen krijgen. Laat de vraag echter niet te ver gaan en blijf zoveel mogelijk bij het onderwerp van de les.

2. Gebruik situaties uit het echte leven

Zoek en neem praktijkvoorbeelden op om verbinding te maken met de kennis die je hebt geleerd. Die geweldige voorbeelden zijn gemakkelijk te vinden op sociale netwerken, op televisie of in situaties die om je heen plaatsvinden.

3. Wissel informatie uit

Bespreek de problemen die u leert met wie dan ook, van leraren, vrienden of familieleden, in de vorm van vragen, discussies, vragen om meningen, of leer ze aan uw vrienden.

Op deze manier kun je meer aspecten van het probleem herkennen en enkele vaardigheden oefenen zoals communicatie, probleemoplossing, creatief denken,…

4. Wees proactief

De probleemgestuurde leertechniek legt ook de nadruk op initiatief, zelfdiscipline en interactie om kennis langer te onthouden. Je kunt zelf onderzoek doen naar vraagstukken rond dat onderwerp en je docent om hulp vragen als je daar moeite mee hebt.

5. Notities maken

Ook al is het een nieuwe manier van leren, vergeet die traditionele niet notities maken is ook zeer noodzakelijk. Een punt om op te merken is dat je het niet precies moet kopiëren zoals het in het boek staat, maar het moet lezen en in je eigen woorden moet opschrijven.

Deze benaderingen bevorderen het kritisch denken, het oplossen van problemen en het begrip, waardoor probleemgestuurd leren een dynamische en boeiende leermethode wordt die actieve deelname en een dieper begrip stimuleert.

Wat zijn voorbeelden van probleemgestuurd onderwijs?

Van middelbare school tot hoger onderwijs is PGO een favoriete methode onder docenten en professionals. Het is een flexibele en dynamische methode die op meerdere vakgebieden kan worden toegepast.

Enkele voorbeelden van probleemgestuurde leeractiviteiten worden als volgt beschreven. Deze real-world PGO-scenario's laten zien hoe deze onderwijsaanpak kan worden toegepast op verschillende terreinen en onderwijsniveaus, waardoor studenten meeslepende leerervaringen en de ontwikkeling van praktische vaardigheden worden aangeboden.

1. Diagnose en behandeling in de gezondheidszorg (medisch onderwijs)

 •  Scenario: Geneeskundestudenten krijgen een complexe patiëntencasus voorgeschoteld waarbij een patiënt met meerdere symptomen betrokken is. Ze moeten samenwerken om de toestand van de patiënt te diagnosticeren, een behandelplan voor te stellen en ethische dilemma's in overweging te nemen.
 •  Resultaat: Studenten ontwikkelen vaardigheden op het gebied van klinisch redeneren, leren werken in medische teams en passen theoretische kennis toe op echte patiëntscenario's.

2. Bedrijfsstrategie en marketing (MBA-programma's)

 • Scenario: MBA-studenten krijgen een lastige business case en moeten de financiële situatie, de marktpositie en het concurrentielandschap analyseren. Ze werken in teams om een ​​alomvattende bedrijfsstrategie en marketingplan te formuleren.
 • Resultaat: Studenten leren bedrijfstheorieën toe te passen op situaties in de echte wereld, verbeteren hun probleemoplossende en teamwerkvaardigheden en doen praktische ervaring op met strategische besluitvorming.

3. Juridische casusanalyse (Rechtenfaculteit)

 • Scenario: Rechtenstudenten krijgen een complexe rechtszaak voorgeschoteld die meerdere juridische kwesties en tegenstrijdige precedenten omvat. Ze moeten relevante wetten en precedenten onderzoeken en hun argumenten als juridische teams presenteren.
 • Resultaat: Studenten verbeteren hun juridisch onderzoek, kritisch denken en overtuigende communicatievaardigheden, waardoor ze worden voorbereid op de juridische praktijk.

Key Takeaways

Hoe kan de klassieke PGO-methode in de moderne wereld worden getransformeerd? Een nieuwe PGO-aanpak van veel prestigieuze scholen combineert fysieke en digitale praktijken, wat in veel succesvolle gevallen is bewezen.

Voor docenten en trainers kan het gebruik van interactieve en boeiende presentatietools zoals AhaSlides het leren op afstand helpen online leren efficiënter en productiever. Het is uitgerust met alle geavanceerde functies om naadloze leerervaringen te garanderen.

🔥 Sluit u aan bij de meer dan 50 actieve gebruikers die met succes de kwaliteit van hun lesgeven in de klas hebben verbeterd AhaDia's. Beperkt aanbod. Mis het niet!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is de methode van probleemgestuurd onderwijs (PGO)?

Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) is een onderwijsbenadering waarbij leerlingen leren door actief problemen of scenario's uit de echte wereld op te lossen. Het benadrukt kritisch denken, samenwerking en praktische toepassing van kennis.

Wat is een voorbeeld van een Probleemgestuurd Onderwijsprobleem?

Een PBL-voorbeeld is: “Onderzoek de oorzaken van afnemende vispopulaties en waterkwaliteitsproblemen in een lokaal rivierecosysteem. Stel een oplossing voor voor het herstel van ecosystemen en plan de betrokkenheid van de gemeenschap.”

Hoe kan probleemgestuurd onderwijs in de klas worden ingezet?

In de klas omvat probleemgestuurd onderwijs het introduceren van een probleem uit de echte wereld, het vormen van studentengroepen, het begeleiden van onderzoek en het oplossen van problemen, het aanmoedigen van oplossingsvoorstellen en presentaties, het faciliteren van discussies en het bevorderen van reflectie. Deze methode bevordert de betrokkenheid en voorziet studenten van praktische vaardigheden.