Ben je een deelnemer?

8 stappen om een ​​effectief beheersplan voor de klas te starten (+6 tips)

8 stappen om een ​​effectief beheersplan voor de klas te starten (+6 tips)

Educatie

Jane Ng Januari 10 2023 7 min gelezen

Een goede leeromgeving heeft veel factoren nodig, vooral de inrichting van een klassenmanagementplan. Als u dit plan goed opbouwt, zullen u en uw studenten een sterke relatie creëren, zal de klas gemakkelijk op orde te krijgen zijn en zal de kwaliteit van het onderwijsleerproces op een nieuw niveau zijn. 

Dus wat is een klassenmanagementplan? En wat is de manier om een ​​effectieve te hebben? Laten wij het uitzoeken!

Wat is een klassenmanagementplan?

Hoe nemen leerlingen verantwoordelijkheid voor hun gedrag? - Een klassenmanagementplan geeft antwoord op die vraag. 

Eenvoudig gezegd is een Classroom Management Plan een plan met regels/richtlijnen die leerlingen helpen hun eigen gedrag te begrijpen, te volgen en er verantwoordelijkheid voor te nemen.

Afbeelding: Freepik

Het omvat met name detailniveaus, van regels en procedures tot een plan van hoe de klas gedurende de dag zal werken. Zodat elke periode maximaal wordt benut met passende leerstrategieën.

Het klassenmanagementplan kan bijvoorbeeld vereisen dat studenten hun hand opsteken om de leraar te onderbreken. En als deze regel niet wordt nageleefd, krijgen studenten een waarschuwing.

Meer tips met AhaSlides?

Voordelen van een klassenmanagementplan

De constructie van lessen met een vooraf gepland plan zorgt ervoor dat er opwinding ontstaat en de absorptie voor studenten wordt vergroot, terwijl de klas ordelijk en niet uit de hand loopt. 

Een klassenmanagementplan biedt over het algemeen dus de volgende voordelen:

 • Creëer meer tijd voor studenten om zich te concentreren op leren: Door studenten te laten committeren om hun studietijd actief en effectief te besteden. Het Classroom Management Plan zal helpen om de echt productieve leertijd van de student te vergroten.
 • Creëer mogelijkheden voor alle leerlingen om vertrouwd te raken met de regels: Het doel van klassenmanagement is om alle studenten te helpen het bewustzijn, de houding en de vaardigheden te ontwikkelen om de regels en voorschriften van de klas te implementeren, zowel expliciet als impliciet.
 • Vergroot de autonomie in de klas: Een klassenmanagementplan zal helpen bij het transformeren van leerdoelen van ontvankelijk naar verkennend en samenwerkend leren. Dit dwingt leerlingen tot zelfsturing, zelfredzaamheid en samenwerking. Dit zijn dingen die zowel studenten als docenten enorm zullen helpen bij hun toekomstige leertraject.

8 stappen om een ​​effectief beheersplan voor de klas te starten

Foto: freepik

#1 – Raadpleeg het schoolbeleid

Het is van het grootste belang dat u het beleid van uw school raadpleegt voordat u een klassenmanagementplan opstelt. Omdat elke school discipline of belonings-/strafbeleid moet hebben in de klas en voor studenten.

Om fouten en tijdverlies te voorkomen, kunt u dus vooraf het beleid van de school raadplegen. Bouw daar dan op voort om meer regels/regels in je klas op te bouwen.

#2 - Stel de regels op

Deze regels voor de klas, ook wel gedragsnormen voor de klas genoemd, moeten gedrag aanmoedigen dat leren bevordert, en gedrag elimineren dat het leren belemmert.

Ze moeten niet te gedetailleerd zijn om elk gedrag en de bijbehorende gevolgen voor niet-naleving op te sommen. Maar ze moeten de basisprincipes van respect, communicatie en bereidheid om te leren raken.

Idealiter legt de leraar voor elke leeractiviteit zowel de normen als de grenzen van het gedrag uit.

In de literatuur zou je bijvoorbeeld achtereenvolgens gedragsnormen kunnen opsommen:

 • Studenten hebben 15 minuten de tijd om een ​​literair werk naar keuze te lezen.
 • De leerlingen moeten dan opschrijven hoe ze zich de komende 15 minuten voelen.
 • Als leerlingen vragen hebben, steek dan je hand op om hulp te krijgen van de docent.
 • Aan het einde van de les worden enkele leerlingen willekeurig opgeroepen om over hun gevoelens te lezen.
 • Studenten die zich hier niet aan houden, krijgen eenmalig een waarschuwing.

Dit helpt studenten te begrijpen wat ze in elke klas moeten doen, hoeveel tijd ze hebben voor zelfstudie en wat de gevolgen zijn als ze zich niet aan de regels houden.

#3 - Stel grenzen tussen studenten en docenten

Omdat het bouwen van een klassenmanagementplan op basis van criteria beide partijen beter maakt. Dus jij en je studenten moeten allebei grenzen stellen voor beide kanten en ze respecteren.

Sommige grenzen tussen de twee partijen kunnen worden genoemd als: 

 • Als je een college geeft, zullen studenten je niet storen.
 • Als studenten in hun zelfstudietijd zitten, kun je je er niet mee bemoeien.
 • U mag studenten niet belachelijk maken, sarcasme maken of bekritiseren en vice versa.

Deze grenzen worden ook begrepen als "impliciete regels", niet te zwaar om een ​​regel te vormen, maar ze moeten nog steeds worden begrepen en vrijwillig worden nageleefd.

klassenmanagementplan
klassenmanagementplan

#4 - Gebruik verbale en non-verbale communicatie

Een klaslokaal zal altijd positief en negatief gedrag met elkaar verweven zijn. Het is echter niet altijd nodig om positief/negatief gedrag te benoemen en leerlingen te waarschuwen of te belonen.

Soms, als het goed gaat met een leerling, kun je dat positieve gedrag simpelweg aanmoedigen door:

 • Lach naar die leerling
 • Knik instemmend
 • Duimen omhoog

Wat betreft het negatieve gedrag, je hoeft alleen maar:

 • Fronsend, hoofdschuddend
 • Serieus gezicht

#5 - Begrijp je studenten

Het belangrijkste element in een klassenmanagementplan is het opbouwen van relaties met studenten. Deze relaties worden versterkt wanneer docenten persoonlijke tijd met elke student doorbrengen om deze te begrijpen en te gebruiken om individuele leermogelijkheden te creëren.

Bijvoorbeeld de naam van de leerling noemen in de klas en de leerling actief prijzen.

Elke student heeft een unieke persoonlijkheid en leerstijl. Daarom vereisen ze verschillende benaderingen en oplossingen. Door elk van hun leerlingen te begrijpen, kunnen leraren hun klaslokalen soepeler laten verlopen.

#6 – Innovatieve lesmethoden

Saaie lesmethoden en het volgen van hetzelfde pad zijn ook een van de redenen waarom studenten alleen werken, praten, minder opletten, enz. Tijdens de les.

Hoe zit het met het veranderen van dit door te kiezen voor nieuwe, studentgerichte onderwijsmethoden met innovatieve lesmethoden en interactieve klasactiviteiten? Houd studenten bezig met quizzen, brainstormen, debatten, peilingen, een draaiwiel en leuke taken, zodat er geen tijd is om de klasregels te overtreden.

De "onvoorspelbaarheid" in de manier waarop de les wordt gegeven, zal ervoor zorgen dat studenten meer geïnteresseerd zijn om vaak aan de les deel te nemen.

AhaSlides Spinner wiel

#7 - Beloningen en straffen

Het toepassen van beloningen om studenten te motiveren is een goede manier die leraren vaak gebruiken bij klassenmanagement. De beloningen zorgen ervoor dat de student enthousiast wordt voor de lessen en meer wil bijdragen aan de klas. Voor wangedrag moeten leraren ook straffen geven om studenten af ​​te schrikken en te leren het delict niet te herhalen. Beloningen en straffen zullen helpen om betere regels in de klas te handhaven.

Met beloningen kunnen leraren verschillende niveaus van beloningen aanbieden, maar ze mogen geen geschenken van grote waarde toevoegen. Enkele voorbeelden van mogelijke beloningen/geschenken zijn:

 • Stickers, potloden en sokken.
 • Een boek naar wens van de student.
 • Eén sessie gaat met de leerlingen naar het museum/de film.

Omgekeerd, als herinneringen niet effectief zijn, worden sancties als laatste redmiddel overwogen. En de volgende vormen van straffen zodat leerlingen hun fouten zien en ze niet herhalen:

 • Als een leerling veel lawaai maakt en de omgeving stoort: De leerling moet een paar dagen alleen vooraan in de klas zitten.
 • Als leerlingen ruzie maken of ruzie maken: Straf de leerlingen om in groepjes of samen te werken.
 • Als de leerling het huiswerk niet maakt: straf de leerling om de les opnieuw te leren en de hele klas les te geven.
 • Als een leerling vloekt: Straf de leerling en verontschuldig je bij alle klasgenoten.
 • Als een leerling een leraar beledigt: Nodig de ouder van de leerling uit om eerst te werken en te praten over de sterke punten van de leerling. Praat dan over het probleem van leraren die worden beledigd. Die student zal zich schamen en zich proactief verontschuldigen bij de leraar.

Beloningen en straffen moeten echter zorgen voor eerlijkheid en publiciteit (afhankelijk van het geval). Omdat eerlijkheid essentieel is voor studenten om zich gerespecteerd te voelen en een rustige sfeer in de klas te creëren.

#8 - Neem contact op met ouders voor een effectief plan voor klasbeheer

Een succesvol onderwijs heeft twee kanten nodig: de school en het gezin. Ouders zullen de persoonlijkheid van hun kinderen begrijpen en zijn degenen die de perfecte studenten willen. Neem dus contact op, bespreek het met ouders en ontdek hoe u het juiste klaslokaal kunt onderwijzen en beheren. 

Daarnaast moeten leraren ouders ook aanmoedigen om de vorderingen van hun kind thuis te prijzen, zodat leerlingen zich altijd door hun ouders erkend voelen voor hun inspanningen.

Tips voor een effectief klassenmanagementplan

Het opstellen van een effectief klassenmanagementplan moet vanaf de eerste dag beginnen, maar daar houdt het niet op. Het hele jaar door moeten leraren consistent en volhardend zijn in

 • Ontwikkel relaties met studenten.
 • Bewaak en bekrachtig goed gedrag.
 • Respecteer het studentenleven, de interesses en de sterke en zwakke punten van studenten.
 • Voldoe aan het gedrag en de behoeften van studenten in lesplannen. 
 • Houdt zich aan normen en is serieus bezig met het onderwijzen van professionaliteit

Bovendien moet je ook flexibel zijn en je aanpassen naarmate de complexiteit zich voordoet om je klasmanagementplan aan te vullen en te verfijnen. Je moet ook oplettend zijn om te beseffen dat elke student door de leraar verzorgd wil worden, maar genegenheid tonen aan elke student moet ook tactvol zijn, zodat andere studenten zich niet gekwetst of jaloers op elkaar voelen.

Conclusie

Hopelijk, met de bovenstaande 8 stappen die AhaSlides biedt, heb je een effectief klassenmanagementplan.

Maar welke techniek of welk plan je ook hebt, vergeet niet dat de leraar uiteindelijk een rolmodel zal worden voor de leerlingen om te volgen. Wanneer studenten professionaliteit en respect voor hen zien als een positieve houding van hun leraar, zullen ze het voorbeeld volgen om een ​​betere leeromgeving te creëren.

Gebruik deze referentiecode bij het afrekenen: AHAXMAS21

📢 AhaSlides Interactieve Webinar 📹 Haal het meeste uit AhaSlides!