Ben je een deelnemer?

Mastering Strategische Implementatie | Een complete gids | 2024-updates

Presenteren

Astrid Trans 22 april, 2024 10 min gelezen

Een onderzoek uitgevoerd door de Harvard Business School wees uit dat ongeveer 90% van de organisaties faalt in de implementatiestap van hun goed gearticuleerde strategieën.

Strategische implementatie is de vierde stap van de strategisch management proces en het is de kunst om dingen voor elkaar te krijgen. Het wordt meestal neergekeken in vergelijking met andere fasen van strategisch management vanwege de bestaande kloof ertussen strategische planning en uitvoering. 

Blijkbaar is het plan slechts een document dat geen invloed heeft op de bedrijven als de implementatie van de strategie niet goed verloopt. 

Dus, wat is de betekenis van strategie-implementatie, wat zijn strategie-implementatiestappen en hoe de uitdagingen te overwinnen? Ze zullen allemaal in dit artikel worden besproken, dus laten we erin duiken!

Beheersing van strategische implementatie
Beheersing van strategische implementatie | Afbeelding: Freepik

Inhoudsopgave

Wat is strategische implementatie?

Strategische implementatie beschrijft de strategie om plannen om te zetten in actie om de gewenste resultaten te bereiken, met name de langetermijndoelen van de organisatie. Het is de reeks activiteiten waarbij het strategische plan wordt omgezet in strikte prestaties in een organisatie. 

Een attente en nauwgezette planning en projectmanagementvaardigheden zijn vereist. Er zijn vijf primaire componenten, zoals mensen, middelen, structuur, systemen en cultuur, die de implementatie van de strategie ondersteunen.

Een voorbeeld kan zijn het uitvoeren van een nieuw marketingplan om de verkoop van de producten van het bedrijf te stimuleren of het aanpassen van uw werknemersevaluatieproces door integratie interactieve presentatie software zoals AhaDia's in uw organisatie in de komende jaren. 

betekenis van strategische implementatie
Wat is de betekenis van strategische implementatie en de elementen ervan?

Zie ook:

Waarom is strategische implementatie belangrijk?

Het is belangrijk op te merken dat strategische implementatie een van de meest cruciale onderdelen van elk project is en om de volgende redenen veel voordelen voor organisaties oplevert:

 • Het helpt organisaties doelen te bereiken.
 • Het is het perfecte hulpmiddel om te beoordelen of de geformuleerde strategie gepast is of niet.
 • Het helpt bij het vaststellen van mazen en knelpunten bij het formuleren en beheersen van de strategie.
 • Het helpt de effectiviteit van managementprocessen en -praktijken te meten.
 • Het helpt organisaties kerncompetenties en concurrentievermogen op te bouwen

Wat zijn de 6 stadia van strategische implementatie?

De strategische implementatie volgt 7 stappen, van het stellen van duidelijke doelen tot het uitvoeren van follow-ups, deze fasen dienen als een stappenplan voor organisaties om door het complexe terrein van strategie-uitvoering te navigeren. Laten we eens kijken wat managers bij elke stap moeten doen!

Strategisch implementatietraject
Strategisch implementatietraject

Fase 1: verduidelijk uw doelen

Als een vonk die een laaiend vuur doet ontbranden, voeden duidelijke doelen de passie en vastberadenheid die nodig zijn voor een succesvolle implementatie. Ze dienen als leidende bakens en sturen de inspanningen naar een gemeenschappelijke visie. 

Door specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen te stellen, laten organisaties de vlam van inspiratie binnen hun teams ontbranden. Tegelijkertijd biedt het identificeren van sleutelvariabelen en factoren die bepalend zijn voor succes een kompas voor het navigeren door de turbulente wateren van implementatie.

Fase 2: wijs het team toe met rollen en verantwoordelijkheden

Geen enkel meesterwerk wordt gemaakt door een eenzame kunstenaar; er is een symfonie van talenten voor nodig die harmonieus samenwerken. Evenzo is het identificeren van rollen, verantwoordelijkheden en relaties de kunst om een ​​tapijt van samenwerking en synergie te weven. 

Door duidelijk te definiëren wie wat doet en hoe ze met elkaar verbonden zijn, creëren organisaties een levendig ecosysteem dat innovatie, vertrouwen en collectieve uitmuntendheid bevordert. Ze omarmen de kracht van teamwerk en ontketenen het ware potentieel van hun mensen.

Merk op dat organisaties een gevoel van eigenaarschap, doelgerichtheid en persoonlijke groei aanwakkeren door elke werknemer zinvolle taken toe te vertrouwen die zijn afgestemd op hun vaardigheden en passies. Dit ontketent een kracht die in staat is bergen te verzetten en de strategie voortstuwt met niet aflatende vastberadenheid.

Fase 3: Voer de strategie uit en bewaak deze

Met een goed gedefinieerde strategie en gedelegeerde taken gaan organisaties aan de slag met de uitvoering van hun implementatieplan. Tijdens deze fase is het van cruciaal belang om een ​​schema op te stellen, zodat u regelmatig de status van uw voortgang kunt bijwerken.

Regelmatige beoordelingen en feedbackloops helpen bij het identificeren van knelpunten, het volgen van mijlpalen en zorgen voor afstemming met de strategische doelstellingen. 

Voortdurende ondersteuning en begeleiding van de teams versterken hun motivatie en effectiviteit bij het leveren van resultaten.

Fase 4: omarm het onverwachte en breng indien nodig wijzigingen aan

In het onvoorspelbare landschap van strategische implementatie ontstaan ​​vaak onverwachte wendingen. Toch is het op deze momenten dat echte veerkracht en aanpassingsvermogen schitteren. Organisaties moeten het onverwachte met open armen omarmen en uitdagingen zien als kansen voor groei. 

Door snel corrigerende maatregelen te nemen, hun stappen aan te passen en hun strategieën te herzien, overwinnen ze niet alleen obstakels, maar komen ze er sterker en behendiger dan ooit uit.

Fase 6: Sluit het project af

Naarmate de implementatie zijn voltooiing nadert, is het belangrijk om de ondernomen projecten of initiatieven af ​​te ronden. Deze fase omvat ook het verkrijgen van overeenstemming over de verkregen output en resultaten, waarbij wordt gezorgd voor afstemming met de strategische intentie van de organisatie.

Fase 7: voer follow-ups uit

Evaluatie is nodig aan het einde van de strategische implementatie. U kunt een post-mortem of retrospectief houden of beoordelen hoe het proces is verlopen. Met een juist feedback- en reflectieproces creëert het een kans voor managers en team om geleerde lessen te identificeren, successen te vieren en gebieden voor verbetering te identificeren, het pad dat voor ons ligt te verlichten en toekomstige inspanningen te inspireren.

Wat is een voorbeeld van strategische implementatie?

Er zijn tal van goede voorbeelden van strategie-implementatie in de zakelijke context. CocaCola, Tesla of Apple zijn toonaangevende voorbeelden in hun branche. 

De strategische implementatie van Coca-Cola omvatte een consistente berichtgeving en een wereldwijd bereik. Door samenhangende branding en gedenkwaardige slogans als "Open Happiness" en "Taste the Feeling" bundelde Coca-Cola hun marketinginspanningen in diverse markten. Door deze wereldwijde aanpak konden ze een gevoel van vertrouwdheid en verbondenheid cultiveren, waardoor Coca-Cola wereldwijd een geliefd en herkenbaar merk werd.

Tesla is een ander voorbeeld van strategische implementatie. De strategische implementatie van Tesla begon met een duidelijk doel: het creëren van krachtige elektrische voertuigen die traditionele benzineauto's zouden overtreffen. Ze positioneerden zichzelf als een merk dat synoniem staat voor geavanceerde technologie, een superieur assortiment en opmerkelijke prestaties.

De uitvoering van Apple werd gekenmerkt door nauwgezette aandacht voor detail en een focus op het leveren van producten die hardware en software naadloos integreerden. De release van baanbrekende innovaties zoals de iPod, iPhone en iPad toonden hun toewijding aan uitmuntendheid. De toewijding van Apple om een ​​ongeëvenaarde gebruikerservaring te bieden, onderscheidt hen door de wereld te boeien en een revolutie teweeg te brengen in hele bedrijfstakken.

Zie ook:

Wat zijn problemen bij de uitvoering van de strategie?

Hoewel veel organisaties veel tijd en geld investeren om geweldige strategieën te formuleren, zijn ze niet allemaal echt succesvol. Hier zijn de zes belangrijkste redenen waarom strategie-implementatie zou kunnen mislukken:

 • arm leiderschap en gebrek aan communicatie
 • Ontbreekt aan duidelijke doelstellingen of is zakelijk niet logisch.
 • Heeft de huidige situatie en capaciteiten van de organisatie niet goed begrepen
 • Slaagt er niet in om de juiste mensen aan te trekken, of gebrek aan effectiviteit opleiding van werknemers
 • Wijst onvoldoende tijd en budget toe
 • Te ingewikkeld of te vaag om te begrijpen
 • Slaagt niet in follow-ups zoals beoordeling, beoordeling of het uitvoeren van noodzakelijke wijzigingen

Hoe uitdagingen bij strategische implementatie overwinnen?

Als u op zoek bent naar manieren om een ​​gebrekkige strategie-implementatie op te lossen en waarde toe te voegen aan uw bedrijf, volgen hier enkele strategieën voor de implementatie van een project dat u niet mag missen:

 • Stel open en frequent vast communicatie
 • Stimuleer een ondersteunende omgeving waar eerlijkheid wordt gewaardeerd en aangemoedigd
 • Zorg voor duidelijkheid in strategische doelstellingen, rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • Bied teamondersteuning, geef begeleiding, training of aanvullende hulp wanneer dat nodig is.
 • Zorg voor de juiste tools voor de job
 • Voer regelmatig evaluaties uit, gebruik SAAS-tools zoals AhaDia's indien nodig. 

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is het doel van de uitvoering?

Het is bedoeld om plannen in daden om te zetten, met een combinatie van verschillende geplande, opzettelijke activiteiten om specifieke doelstellingen te bereiken.

Wat zijn de 5 stadia van strategisch management?

De vijf fasen van het strategisch managementproces zijn het stellen van doelen, analyse, strategievorming, strategie-implementatie en strategiemonitoring.

Wat zijn de factoren die de uitvoering van de strategie beïnvloeden?

De 5 belangrijkste factoren voor succesvolle strategie-implementatie worden als volgt geïntroduceerd:

 • Leiderschap en duidelijke regie
 • Organisatorische afstemming
 • Toewijzing van middelen
 • Effectieve communicatie en betrokkenheid
 • Monitoring en aanpassing

Wat is het strategische implementatiemodel van de 5 P's?

Volgens de studie over 5 P's Strategic Implementation Model (1998), gemaakt door Mildred Golden Pryor, Donna Anderson, Leslie Toombs en John H. Humphreys, omvat de 5'P: doel, principes, proces, mensen en prestaties

Wat zijn de 4 barrières voor strategie-implementatie?

Volgens Kaplan en Norton (2000) zijn er vier belemmeringen bij het implementeren van een effectieve strategie, waaronder: (1) visiebarrière, (2) menselijke barrière, (3) managementbarrière en (4) resourcebarrière.

Tot slot

Strategische implementatie is een belangrijk ingrediënt van modern zakelijk succes in de huidige zeer competitieve markt. Het maakt niet uit hoe klein of groot uw strategie is, het effectief implementeren ervan is cruciaal voor bedrijven om wendbaar, aanpasbaar en responsief te blijven op veranderingen in de markt.

Als u op zoek bent naar innovatieve manieren om begeleiding te bieden, training te geven of werknemers te evalueren, geef dan presentatietools zoals AhaDia's probeer het eens en kijk hoe het u helpt uw ​​presentatie te laten schitteren en de aandacht van mensen te trekken. 

succesvolle strategie-implementatie heeft feedback nodig
Leer van feedback. Creëer interactieve en zinvolle feedback met AhaSldies

ref: Harvard Business School online | MGI | Qsstudie | Asana