Ben je een deelnemer?

Strategieformulering | Wat het is met de beste tips om te oefenen in 2024

Presenteren

Astrid Trans 22 april, 2024 10 min gelezen

Veel mensen hebben het erkend Strategievorming en strategische planning als hetzelfde, maar dat is het niet. De eerste stap van strategische planning is het formuleringsproces. Voor elk bedrijf is het formuleren van een strategie het belangrijkste onderdeel, omdat het de krachten plaatst voordat actie wordt ondernomen en de nadruk wordt gelegd op effectiviteit en grondgedachte.

Dus wat is strategieformulering? In dit artikel leggen we meer uit over het proces van strategieformulering, wat het is, de stappen voor het formuleren van een strategie en tips om een ​​winnende strategieformulering te creëren voor alle soorten bedrijven.

strategie formulering

Inhoudsopgave

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Op zoek naar een tool om je team te betrekken?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat is strategievorming?

Dus, wat is strategische formulering? Strategieformulering is het proces waarbij de richting, doelstellingen en plannen van een organisatie worden gedefinieerd om deze doelstellingen te bereiken. Het omvat het analyseren van de sterke en zwakke punten van een organisatie en de kansen en bedreigingen die aanwezig zijn in de externe omgeving om een ​​alomvattend plan te ontwikkelen om haar doelen te bereiken.

De behoefte aan strategievorming

Tijdens het strategievormingsproces houden de leiders van een organisatie rekening met een reeks factoren, zoals markttrends, klantbehoeften, gedrag van concurrenten, technologische ontwikkelingen en wettelijke vereisten. Ze beoordelen ook de middelen van de organisatie, inclusief haar financiële, menselijke en fysieke middelen, om te bepalen hoe die middelen het beste kunnen worden toegewezen om haar doelstellingen te bereiken.

Het resultaat van strategieformulering is typisch een strategisch plan dat de doelen, doelstellingen en acties van de organisatie schetst die nodig zijn om deze te bereiken. Dit plan biedt een kader voor besluitvorming en geeft richting aan de toewijzing van middelen, evenals het ontwerp en de uitvoering van specifieke initiatieven en projecten. Effectieve strategieformulering is cruciaal voor het succes van een organisatie, omdat het ervoor zorgt dat haar inspanningen in overeenstemming zijn met haar algemene missie en visie en dat het goed gepositioneerd is om te concurreren in de gekozen markten.

Succesvolle strategieformulering op basis van doordachte analyse, teamwerk en samenwerking | Bron: Shutterstock

Wat zijn de drie soorten strategieformulering?

Kostenleiderschapsstrategie

Een bedrijf kan een kostenleiderschapsstrategie hanteren om een ​​concurrentievoordeel te behalen door de goedkope producent in zijn branche te zijn. Dit omvat het identificeren van manieren om kosten te verlagen met behoud van kwaliteit en waarde voor klanten. Walmart gebruikt bijvoorbeeld een kostenleiderschapsstrategie om zijn klanten lage prijzen aan te bieden door gebruik te maken van zijn schaal, logistiek en efficiëntie in de toeleveringsketen.

Differentiatiestrategie

Concurrerende strategie gaat over anders zijn. Een bedrijf kan unieke producten of diensten aanbieden die door klanten als superieur worden ervaren in de race om rivalen voor te blijven. Dit omvat het identificeren van manieren om de producten of diensten van het bedrijf te onderscheiden van die van concurrenten. Apple gebruikt bijvoorbeeld een differentiatiestrategie om hoogwaardige, innovatieve producten aan te bieden met een sterke merkidentiteit en klantervaring.

Focus Strategie

Een focusstrategie kan worden gebruikt om een ​​concurrentievoordeel te behalen door zich te richten op een specifiek klantsegment of marktniche. Dit heeft tot doel een segment van klanten met specifieke behoeften en voorkeuren te identificeren en de producten of diensten van het bedrijf aan te passen aan die behoeften. Southwest Airlines gebruikt bijvoorbeeld een focusstrategie door zich te richten op prijsbewuste reizigers met een goedkope, no-nonsense luchtvaartervaring die de nadruk legt op efficiëntie en klantenservice.

5 stappen in het strategieformuleringsproces

Om uw organisatie voor de komende jaren op het goede spoor te krijgen, is het een uitdagende opgave. Met de juiste strategieformulering aan het begin belooft het bedrijf echter de langetermijneffectiviteit van de strategie te bepalen. En hier zijn 5 stappen voor het effectief formuleren van een bedrijfsstrategie:

Stap 1: Formuleren van de missie en visie

De eerste stap bij het formuleren van een strategie is het definiëren van de missie en visie van de organisatie. Dit omvat het verduidelijken van het doel van de organisatie en het vaststellen van specifieke, meetbare doelen die de organisatie wil bereiken.

Onthoud dat uw missie- en visieverklaringen niet statisch zijn. Ze moeten evolueren en zich aanpassen naarmate uw organisatie groeit en verandert. Bekijk ze regelmatig en werk ze bij om ervoor te zorgen dat ze het doel en de richting van uw organisatie blijven weerspiegelen.

Stap 2: omgevingsscanning

Het is tijd voor organisaties om bedreigingen en kansen, sterke en zwakke punten te identificeren, met andere woorden, interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op hun succes.

Omgevingsscanning omvat het systematisch verzamelen en analyseren van informatie over externe factoren die van invloed kunnen zijn op de prestaties van een organisatie. Deze factoren kunnen economische, sociale, technologische, ecologische en politieke trends omvatten, evenals concurrenten en klanten. Het doel van omgevingsscanning is om bedreigingen en kansen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de organisatie en om strategische beslissingen te onderbouwen. Het gebruik van PEST-analyse kan u helpen in de scanomgeving.

Daarnaast kan ook gestart worden met de tweede stap van Strategieformulering SWOT-analyse. Deze analyse geeft een uitgebreid inzicht in de huidige positie van de organisatie en helpt bij het identificeren van verbeterpunten.

Externe factoren zijn van invloed op het formuleren van een strategie

Stap 3: Identificeer de strategische opties

Het identificeren van strategische opties is een cruciale stap bij het formuleren van een strategie, waarbij verschillende benaderingen worden overwogen om de doelen en doelstellingen van de organisatie te bereiken.

Op basis van de situatieanalyse in de tweede stap moet de organisatie strategische opties identificeren om haar doelen en doelstellingen te bereiken. Dit kunnen opties zijn voor groei, diversificatie, focus of marktpenetratie.

Stap 4: Evalueren van de strategie

Eens strategische opties zijn geïdentificeerd, moeten ze worden geëvalueerd op basis van factoren zoals haalbaarheid, geschiktheid, aanvaardbaarheid, Return on Investment (ROI), risico, tijdsbestek en kosten. Hier zijn enkele factoren voor de uitvoerend team te overwegen bij het evalueren van strategische opties:

Stap 5: Selecteer de beste strategie

Kom naar de laatste stap, nadat het bedrijf de voor- en nadelen van elke strategische optie heeft afgewogen tegen de doelen en doelstellingen, middelen en externe omgeving van de organisatie, lijkt de tijd rijp om de beste te kiezen en een actieplan te ontwikkelen dat de specifieke stappen schetst die zullen worden genomen om de strategie uit te voeren.

Welke drie soorten strategieformulering zijn er?

Aan het begin van de planning moest rekening worden gehouden met de omvang van de strategievorming. Het managementteam dient voor elk managementniveau verschillende plannen op te stellen.

Drie typen strategieformulering zijn compatibel met drie verschillende bedrijfsniveaus, namelijk:

Bedrijfs level

Op corporate niveau richt strategieformulering zich op het definiëren van de reikwijdte en richting van de gehele organisatie. Dit omvat het identificeren van de bedrijven en sectoren waarin de organisatie actief zal zijn, en het bepalen hoe deze bedrijven zullen worden beheerd en geïntegreerd om algemene strategische doelen te bereiken.

Zakelijk niveau

De focus van Strategieformulering op bedrijfsniveau is het ontwikkelen van een concurrentievoordeel voor een specifieke bedrijfseenheid of productlijn binnen de organisatie. Het doel is om waarde te creëren voor klanten en duurzame winst te genereren voor de organisatie.

Functioneel niveau

De strategieformulering op functioneel niveau omvat het identificeren van het functionele gebied, het analyseren van de interne en externe omgeving, het definiëren van doelstellingen en doelen, het ontwikkelen van strategieën en tactieken en het toewijzen van middelen.

5 tips om een ​​succesvolle strategie te formuleren

Voer een grondige analyse uit

Voer een uitgebreide analyse uit van de interne en externe omgeving om sterke, zwakke punten, kansen en bedreigingen te identificeren. Dit zal helpen om een ​​duidelijk begrip te ontwikkelen van de huidige positie van de organisatie en de factoren die van invloed kunnen zijn op haar toekomstige succes.

Stel duidelijke doelen en doelen

Stel duidelijke, specifieke en meetbare doelstellingen en doelen die zijn afgestemd op de missie en visie van de organisatie. Dit zal helpen om de besluitvorming te sturen en ervoor te zorgen dat de middelen effectief worden toegewezen.

Ontwikkel een flexibele en adaptieve aanpak

Ontwikkel een flexibele en adaptieve aanpak die zich kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften. Dit helpt ervoor te zorgen dat de organisatie in de loop van de tijd relevant en concurrerend blijft.

Betrek de belangrijkste stakeholders

Betrek sleutel stakeholders, zoals werknemers, klanten, leveranciers en partners, in het strategieformuleringsproces. Dit helpt ervoor te zorgen dat verschillende perspectieven en ideeën in overweging worden genomen en dat de strategie wordt ondersteund door degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan.

Bewaak en evalueer de voortgang

Monitor en voortgang evalueren regelmatig tegen de in de strategie uiteengezette doelstellingen en doelstellingen. Dit zal helpen bij het identificeren van succesgebieden en gebieden die mogelijk moeten worden aangepast, en om de nodige wijzigingen aan te brengen om ervoor te zorgen dat de organisatie op koers blijft.

Brainstorm met AhaSlides

Aarzel niet om gebruik te maken van brainstormtools om op een productieve manier strategische opties te ontwikkelen en te selecteren. De goed ontworpen brainstormsjablonen van AhaSlides kunnen een goede deal zijn voor het uitvoerende team.

Verder, met behulp van AhaDia's om samen te werken met uw teamlid en enquêtes en peilingen uit te voeren om feedback van uw team en belanghebbenden te verzamelen, kan een geweldig idee zijn. Dit helpt ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met ieders perspectieven en dat de strategie is afgestemd op hun behoeften en verwachtingen.

Een onderzoek doen voordat u een plan kiest | AhaSlides

Tot slot

Als er significante structurele veranderingen zijn in een bedrijfstak, moet de strategie van een bedrijf mogelijk ook worden gewijzigd. In dat geval kan een strategieformulering met meerdere benaderingen de beste oplossing zijn. Vervaag nooit de strategische positie van het bedrijf wanneer u strategische opties voor het implementatieproces selecteert.

ref: HBS

Veelgestelde Vragen / FAQ

Strategieformulering verwijst naar de…

Strategieformulering verwijst naar het proces van het ontwikkelen van een goed gedefinieerd plan of een aanpak die een organisatie zal gebruiken om haar doelen en doelstellingen te bereiken. Het is een cruciale fase in strategisch management en omvat het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten om de acties van de organisatie en de toewijzing van middelen te sturen. Strategieformulering omvat doorgaans de volgende sleutelelementen: missie en visie en analyse van de interne en externe omgeving

Beste voorbeelden van strategieformulering?

Strategieformulering is een cruciaal proces dat sterk varieert, afhankelijk van de organisatie, haar doelstellingen en het concurrentielandschap

Voorbeelden van strategieformuleringen moeten gebaseerd zijn op de kostenleiderschapsstrategie, de productdifferentiatiestrategie en de marktexpansiestrategie...