Ben je een deelnemer?

VARK Leerstijlen | Jouw ideale leermethode voor 2023 vinden

VARK Leerstijlen | Jouw ideale leermethode voor 2023 vinden

Educatie

Jane Ng Juli 06 2023 8 min gelezen

Vandaag gaan we er vier verkennen VARK-leerstijlen: visueel, auditief, kinesthetisch en lezen/schrijven. Door te begrijpen hoe deze stijlen leerervaringen beïnvloeden, kunnen we educatieve strategieën ontwerpen die aansluiten bij en aansluiten bij de sterke punten en voorkeuren van elke leerling. Maak je klaar om het geheim te ontdekken om het potentieel van elk individu te ontsluiten!

Tips voor een betere klasbetrokkenheid

alternatieve tekst


Begin binnen enkele seconden.

Ontvang gratis sjablonen voor je volgende les. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


🚀 Grijp een gratis account

Inhoudsopgave

Wat zijn de VARK-leerstijlen?

De VARK-leerstijlen zijn een model ontwikkeld door Neil Fleming, dat leerlingen in vier hoofdtypen indeelt:

 1. Visuele leerlingen (V): Deze personen leren het beste door middel van visuele hulpmiddelen en afbeeldingen. 
 2. Auditieve leerlingen (A): Deze individuen blinken uit in leren door te luisteren en te spreken. 
 3. Lezen/schrijven leerlingen (R): Mensen die het beste leren door lees- en schrijfactiviteiten.
 4. Kinesthetische leerlingen (K): Deze personen leren het best door fysieke activiteiten en ervaringen. 
Afbeelding: freepik

Waarom is het belangrijk om uw VARK-leerstijlen te begrijpen? 

Het begrijpen van uw VARK-leerstijl is om verschillende redenen belangrijk:

 • Het helpt u strategieën en middelen te kiezen die aansluiten bij uw sterke punten, waardoor het leerproces efficiënter en leuker wordt.
 • Het helpt u om samen te werken met docenten om een ​​leeromgeving te creëren die uw behoeften ondersteunt en uw academische vooruitgang vergemakkelijkt.
 • Het stelt u in staat om uw persoonlijke en professionele ontwikkeling voort te zetten, waardoor uw voortdurende leertraject effectiever wordt.

Hoe vindt u uw ideale VARK-leerstijlen?

We zullen dieper ingaan op de 4 typen VARK-leerstijlen, waarbij we hun unieke kenmerken onderzoeken en strategieën ontdekken om effectief leren voor elke stijl mogelijk te maken.

#1 – Visuele leerlingen – De VARK-leerstijlen

Hoe visuele leerlingen te identificeren?

Visuele leerlingen geven er de voorkeur aan informatie te verwerken via visuele hulpmiddelen en afbeeldingen. Ze vertrouwen op het zien van informatie in grafieken, diagrammen, diagrammen of andere visuele representaties. Hier zijn enkele eenvoudige manieren om visuele leerlingen te identificeren:

 • Sterke visuele voorkeur: Je hebt een sterke voorkeur voor visuele materialen en tools. Om kennis goed te begrijpen en vast te houden, vertrouwt u op het visualiseren van informatie door middel van afbeeldingen, grafieken, grafieken en video's. U kunt bijvoorbeeld graag naar infographics kijken in plaats van naar een lezing te luisteren.
 • Goed visueel geheugen: Je hebt een goed geheugen voor visuele details. Je herinnert je dingen die ze hebben gezien gemakkelijker dan informatie die ze hebben gehoord. U kunt zich bijvoorbeeld bepaalde afbeeldingen of illustraties uit een les herinneren.
 • Liefde voor beeldende kunst en beeld: Visuele leerlingen zijn vaak geïnteresseerd in activiteiten waarbij visuele waarneming en creativiteit betrokken zijn. Je kunt dus genieten van tekenen, schilderen of fotograferen. Je kiest bijvoorbeeld eerder voor kunstgerelateerde projecten of keuzevakken.
 • Sterke observatievaardigheden: U kunt patronen, kleuren en vormen gemakkelijker opmerken. U kunt bijvoorbeeld snel een specifiek diagram of een specifieke afbeelding in een groter document of een grotere presentatie herkennen.

Leerstrategieën voor visuele leerlingen

Als u een visuele leerling zijn of kinderen hebben die visueel leren, zijn hier enkele strategieën die u kunt gebruiken om de leerervaring te verbeteren:

Gebruik visuele hulpmiddelen en materialen: 

Gebruik visuele hulpmiddelen, zoals grafieken, diagrammen en afbeeldingen, in uw onderwijs. Deze visuele representaties helpen visuele leerlingen om concepten effectiever te begrijpen.

 • Voorbeeld: Gebruik bij het leren over de waterkringloop een kleurrijk diagram om de verschillende fasen en processen te illustreren.

Mind mapping: 

U kunt mindmaps maken om gedachten te ordenen en verbanden tussen ideeën te leggen. Deze visuele weergave helpt hen het grote geheel en de relaties tussen verschillende concepten te zien.

Kleurcodering opnemen: 

Gebruik kleurcodering om belangrijke informatie te markeren, inhoud te categoriseren of sleutelconcepten te onderscheiden. Kleurcodering helpt visuele leerlingen om informatie effectiever te verwerken en te onthouden.

Doe mee aan visuele verhalen: 

U kunt afbeeldingen, rekwisieten of video's gebruiken om een ​​visueel verhaal te creëren dat aansluit bij de inhoud van de lessen. 

 • Voorbeeld: gebruik bij het leren van historische gebeurtenissen foto's of primaire brondocumenten om het verhaal visueel te vertellen en een emotionele band op te roepen.

Visuele reflectie en expressie:

Visuele leerlingen kunnen baat hebben bij het uitdrukken van hun begrip door middel van visuele middelen. U kunt dus visuele presentaties, tekeningen of diagrammen maken om uw begrip te demonstreren.

 • Voorbeeld: na het lezen van een boek kunt u een visuele weergave van uw favoriete scène maken of een stripverhaal tekenen met een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen.
Visuele leerlingen – VARK-leerstijlen. Afbeelding: freepik

#2 - Auditieve leerlingen - De VARK-leerstijlen

Hoe auditieve leerlingen te identificeren?

Auditieve leerlingen leren het beste door middel van geluid en auditieve input. Ze blinken uit in luisteren en verbale communicatie. Hier zijn enkele kenmerken:

 • Geniet van gesproken instructies: U geeft de voorkeur aan mondelinge instructies boven geschreven of visueel materiaal. U kunt om uitleg vragen of mogelijkheden voor discussie opzoeken. Als je instructies krijgt, vraag je vaak om verduidelijking of hoor je de instructies liever hardop uitgelegd dan dat je ze in stilte leest.
 • Sterke luistervaardigheid: Je toont actieve luistervaardigheid tijdens de les of discussies. Je houdt oogcontact, knikt en reageert wanneer informatie mondeling wordt gepresenteerd.
 • Geniet van deelname aan gesprekken en discussies: Je denkt mee, stelt vragen en gaat de dialoog aan om je begrip te verdiepen. Je zou kunnen merken dat auditieve leerlingen gretig hun hand opsteken tijdens klassikale discussies en hun ideeën enthousiast delen met leeftijdsgenoten.
 • Houd van orale activiteiten: U haalt vaak plezier uit activiteiten waarbij u moet luisteren, zoals audioboeken, podcasts of mondelinge verhalen vertellen. Je zoekt actief naar mogelijkheden om met gesproken inhoud om te gaan.

Leerstrategieën voor auditieve leerlingen

Als u een auditieve leerling bent, kunt u de volgende strategieën gebruiken om uw leerervaring te verrijken:

Deelnemen aan groepsdiscussies: 

Neem deel aan discussies, groepsactiviteiten of studiegroepen waar u concepten met anderen kunt uitleggen en bespreken. Deze verbale interactie helpt je begrip van de stof te versterken.

Gebruik audiobronnen: 

Neem audiomateriaal zoals audioboeken, podcasts of opgenomen lezingen op in uw leerproces. Met deze bronnen kunt u uw leren versterken door auditieve herhaling.

Lees hardop: 

U kunt hardop voorlezen om uw begrip van geschreven teksten te versterken. Deze techniek combineert met de visuele input van lezen, waardoor het begrip en de retentie worden verbeterd.

Gebruik geheugensteuntjes: 

U kunt informatie onthouden door geheugensteuntjes te gebruiken die verbale elementen bevatten. 

 • Het maken van rijmpjes, acroniemen of jingles kan bijvoorbeeld helpen bij het behouden en herinneren van sleutelconcepten.
Auditieve leerlingen - VARK-leerstijlen

#3 – Lezen/Schrijven Leerders - De VARK-leerstijlen

Hoe lees-/schrijfleerlingen te identificeren?

Lezen/Schrijven Leerlingen leren het beste door zich bezig te houden met geschreven materiaal, gedetailleerde aantekeningen te maken en lijsten of schriftelijke samenvattingen te maken. Ze kunnen baat hebben bij handboeken, hand-outs en schriftelijke opdrachten om hun begrip te versterken. 

Let op de volgende kenmerken en voorkeuren om lees-/schrijfleerders te identificeren:

 • Voorkeur voor lezen: Je leest graag boeken, artikelen en geschreven materiaal om kennis en begrip op te doen. U kunt in uw vrije tijd vaak in beslag worden genomen door een boek of blijk geven van opwinding wanneer u schriftelijke informatie krijgt aangeboden.
 • Sterke notitievaardigheden: Je blinkt uit in het maken van gedetailleerde aantekeningen tijdens colleges of tijdens het studeren. Tijdens een hoorcollege schrijf je ijverig de belangrijkste punten op, waarbij je opsommingstekens, koppen en tussenkopjes gebruikt om je aantekeningen te categoriseren.
 • Waardeer schriftelijke opdrachten: Je gedijt goed in taken waarbij schrijven betrokken is, zoals essays, rapporten en geschreven projecten. U kunt informatie effectief onderzoeken, analyseren en in een geschreven vorm presenteren.
 • Onthoud door te schrijven: Je merkt dat het schrijven van informatie je helpt om het beter te onthouden en te onthouden. Je herschrijft of vat belangrijke details samen als studietechniek.

Leerstrategieën voor lezen/schrijven-leerlingen 

Hier volgen enkele specifieke leerstrategieën die zijn toegesneden op lezen/schrijven-leerlingen:

Markeer en onderstreep: 

Tijdens het lezen kunt u belangrijke informatie markeren of onderstrepen. Deze activiteit helpt u zich te concentreren op belangrijke details en zorgt voor een betere retentie. 

 • U kunt bijvoorbeeld gekleurde markeerstiften gebruiken of sleutelzinnen in hun studieboeken of studiemateriaal onderstrepen.

Maak studiegidsen of flashcards: 

Door belangrijke concepten en informatie in een geschreven vorm te organiseren, kunt u zich actief bezighouden met de inhoud en uw begrip versterken. Jouw studiegidsen of flashcards kunnen definities, sleuteltermen en voorbeelden bevatten om uw studiehulpmiddelen uitgebreider te maken.

Gebruik schrijfprompts:

U kunt schrijfprompts gebruiken die verband houden met het onderwerp. Deze prompts kunnen tot nadenken stemmende vragen zijn, op scenario's gebaseerde prompts of open verklaringen die kritisch denken en schriftelijke verkenning van het onderwerp ondersteunen.

Schrijf oefenessays of dagboekaantekeningen:

Oefen je schrijfvaardigheid door essays of dagboekaantekeningen over relevante onderwerpen samen te stellen. Deze activiteit stelt je in staat om je gedachten te uiten, na te denken over je leren en je vermogen te versterken om ideeën effectief in schriftelijke vorm te verwoorden.

Lezen/schrijven leerlingen - VARK-leerstijlen

#4 – Kinesthetische leerlingen – De VARK-leerstijlen

Hoe kinesthetische leerlingen te identificeren?

Kinesthetische leerlingen geef de voorkeur aan een hands-on benadering van leren. Ze leren het beste door fysieke activiteiten, beweging en directe ervaringen. 

Om kinesthetische leerlingen te herkennen, let op de volgende kenmerken en gedragingen:

 • Geniet van praktische activiteiten: Je houdt van activiteiten waarbij fysieke beweging, manipulatie van objecten en praktische toepassing van concepten betrokken zijn, zoals wetenschappelijke experimenten, het bouwen van modellen of sporten en fysieke activiteiten.
 • Behoefte aan beweging: Je vindt het moeilijk om lang stil te zitten. U kunt friemelen, met uw voeten tikken of gebaren gebruiken tijdens het leren of luisteren naar instructies. Je wisselt vaak van houding, loopt door de kamer of gebruikt handbewegingen om jezelf uit te drukken.
 • Verbeter het leren door fysieke betrokkenheid: U onthoudt informatie vaak beter wanneer u er fysiek mee kunt werken door ze uit te beelden, zoals het simuleren van historische gebeurtenissen of het gebruik van fysieke objecten om wiskundige bewerkingen weer te geven.
 • Gebruik gebaren en lichaamstaal: Je gebruikt vaak gebaren, lichaamsbewegingen en gezichtsuitdrukkingen om te communiceren en je gedachten te uiten. 

Leerstrategieën voor kinesthetische leerlingen 

Hands-on activiteiten: 

Neem deel aan activiteiten waarbij fysieke beweging betrokken is, zoals experimenten, simulaties of praktische taken. Hierdoor kun je leren door te doen en de concepten die worden onderwezen direct ervaren.

 • Voorbeeld: in een wetenschapsklas, in plaats van alleen te lezen over chemische reacties, voer je praktijkexperimenten uit om de veranderingen te zien en te voelen.

Doe mee aan sport of fysieke activiteiten:

Neem deel aan sport of fysieke activiteiten die coördinatie en lichaamsbeweging vereisen. Deze activiteiten stimuleren je kinesthetische leerstijl en zorgen tegelijkertijd voor een onderbreking van traditionele studiemethoden.

 • Voorbeeld: doe mee aan een dansles, doe mee aan teamsporten of doe mee aan activiteiten zoals yoga of vechtsporten om je leerervaring te verbeteren.

Studie met kinesthetische technieken:

Neem fysieke beweging op in je studieroutine. Dit kan bestaan ​​uit ijsberen tijdens het reciteren van informatie, het gebruik van gebaren om concepten te versterken, of het gebruik van flashcards en het fysiek rangschikken ervan om verbindingen te vormen.

 • Voorbeeld: loop bij het onthouden van woorden uit de woordenschat door de kamer terwijl u de woorden hardop uitspreekt of gebruik handbewegingen om betekenissen aan elk woord te koppelen.

Neem fysieke pauzes in: 

Kinesthetische leerlingen profiteren van korte pauzes. Dus je moet je uitrekken, rondlopen of lichte lichamelijke activiteit uitoefenen, wat de focus en het vasthouden kan verbeteren.

Kinesthetische leerlingen – VARK-leerstijlen

Key Takeaways

Inzicht in de De VARK-leerstijlen (visueel, auditief, kinesthetisch en lezen/schrijven) zijn essentieel voor zowel docenten als leerlingen. Het herkennen van en inspelen op individuele leervoorkeuren kan de leerervaring en -resultaten aanzienlijk verbeteren.

En vergeet niet AhaDia's is een veelzijdig interactief presentatieplatform dat dynamische betrokkenheid en maatwerk mogelijk maakt templates. Met functies zoals interactieve peilingen, quizzen, en samenwerkingsactiviteiten helpen AhaSlides docenten om hun lesmethoden aan te passen aan verschillende leerstijlen en de aandacht en deelname van alle studenten te trekken.

Veelgestelde vragen

Wat is de VARK voorkeursleerstijl?

Het VARK-model geeft geen prioriteit aan of suggereert geen enkele voorkeursleerstijl. In plaats daarvan erkent het dat individuen een voorkeur kunnen hebben voor een of meer van de vier leerstijlen: visueel, auditief, lezen/schrijven en kinesthetisch.

Wat zijn VAK- of VARK-modellen?

VAK en VARK zijn twee vergelijkbare modellen die leerstijlen categoriseren. VAK staat voor Visueel, Auditief en Kinesthetisch, terwijl VARK een extra categorie lezen/schrijven bevat. Beide modellen hebben tot doel leerlingen te categoriseren op basis van hun voorkeursmodi voor het ontvangen en verwerken van informatie.

Wat is VAK lesmethode?

De VAK-lesmethode verwijst naar een instructiebenadering die visuele, auditieve en kinesthetische elementen bevat om leerlingen met verschillende leerstijlen te betrekken.