Ben je een deelnemer?

8 soorten leerstijlen en verschillende soorten leerlingen in 2024

Presenteren

Jane Ng 10 mei, 2024 11 min gelezen

Stel je een klaslokaal voor waar elke leerling op unieke wijze les krijgt, rekening houdend met hun individuele leervoorkeuren. Hoewel het misschien een droom lijkt, is het begrijpen van de verschillende leerstijlen de sleutel om het te realiseren. Door de verschillende te verkennen soorten leerstijlen, kunnen we diepgaande inzichten ontsluiten die zowel docenten als leerlingen sterker maken.

Daarom zullen we in deze blogpost dieper ingaan op 8 verschillende soorten leerstijlen en verschillende soorten leerlingen om te zien hoe docenten deze kunnen aanpassen om de leerervaring van leerlingen te verbeteren.

Welke leerstijl komt het minst vaak voor?Kinesthetische leerstijl.
Wat is de beste leerstijl?Het hangt af van de sterke en zwakke punten van de leerling.
Overzicht soorten leerstijlen.

Inhoudsopgave

Soorten leerstijlen en verschillende soorten leerlingen
Soorten leerstijlen | Afbeelding: freepik
Bekijk hoe je feedback kunt verzamelen na je les!

Het VARK-model: de vier verschillende soorten leerlingen

Het VARK-model, ontwikkeld door Neil Fleming, is een algemeen erkend raamwerk dat verschillende soorten leerlingen in vier groepen indeelt op basis van hun stijl van informatie-inname.

alternatieve tekst


Begin binnen enkele seconden.

Ontvang gratis sjablonen voor je volgende les. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


🚀 Grijp een gratis account

#1 – Visuele leerlingen

Visuele leerlingen zijn degenen die het beste leren als ze informatie kunnen zien via visuele hulpmiddelen en afbeeldingen. Ze voelen zich van nature aangetrokken tot visuele stimuli en vinden het nuttig om grafieken, diagrammen en video's te gebruiken om informatie te begrijpen en te onthouden.

Visuele leerlingen profiteren ook van het gebruik van kleuren om notities te ordenen en het maken van visuele kaarten om informatie ruimtelijk te rangschikken. Wanneer informatie visueel wordt gepresenteerd, hebben visuele leerlingen de neiging om het gemakkelijker te onthouden en terug te roepen.

 • Wanneer visuele studenten bijvoorbeeld studeren, maken ze vaak kleurrijke mindmaps en diagrammen om informatie visueel te ordenen in plaats van alleen maar tekst te lezen. 

Check out: Honing en Mumford leerstijlen, of tips over denk paar deel activiteits, het beste voor klaslokalen!

#2 - Auditieve leerlingen

Auditieve leerlingen leren het beste wanneer informatie op een manier is die ze kunnen horen en horen. Ze blinken uit als ze naar lezingen kunnen luisteren, groepsdiscussies kunnen voeren en over ideeën kunnen praten. 

Deze leerlingen hebben het talent om informatie te onthouden door het herhaaldelijk te horen of er met anderen over te praten. Ze vinden het misschien handig om informatie hardop voor te lezen of geheugentrucs te gebruiken die afhankelijk zijn van geluid.

 • Bijvoorbeeld auditieve leerlingen vinden het gemakkelijker om informatie te onthouden als ze deze met anderen bespreken. Ze zoeken actief naar mogelijkheden om hun ideeën in groepsdiscussies te presenteren. Tijdens het studeren geven ze er de voorkeur aan om hardop te lezen, omdat ze hierdoor informatie effectiever kunnen onthouden.

Check out: Coöperatief leren tegen Samenwerkend leren

#3 – Lezen/Schrijven Leerders

Lezen/schrijven-leerlingen zijn goed in het verwerken van informatie via geschreven woorden. Ze geven natuurlijk de voorkeur aan materialen zoals leerboeken, artikelen en schriftelijke instructies om informatie te begrijpen en op te nemen. Deze leerlingen merken dat lezen en grondige aantekeningen maken hen helpt concepten beter te begrijpen. Ze gebruiken vaak technieken voor onderstrepen, markeren en samenvatten om hun leerproces te versterken. 

Lezen/schrijven-leerlingen blinken ook uit in het uiten van hun begrip door middel van schrijven, zoals het opstellen van essays of het voltooien van schriftelijke opdrachten.

 • Lezen/Schrijven Leerlingen lezen bijvoorbeeld graag leerboeken en wetenschappelijke artikelen om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in verschillende onderwerpen. Ze maken gedetailleerde aantekeningen tijdens het studeren en schrijven vaak samenvattingen of schetsen om hun gedachten te ordenen. Ze blinken ook uit in schriftelijke opdrachten en geven er de voorkeur aan hun begrip uit te drukken door middel van goed gestructureerde essays.

Check out: Vark-leerstijl or Onderzoekend leren

#4 - Kinesthetische leerlingen 

Kinesthetische leerlingen, ook wel tactiele leerlingen genoemd, geven er de voorkeur aan informatie te verwerken via fysieke ervaringen en praktische activiteiten. Ze leren het beste wanneer ze kunnen deelnemen aan praktische toepassingen, demonstraties en experimenten. 

Ze hebben beweging nodig en kunnen baat hebben bij het gebruik van manipulatieve middelen of deelname aan rollenspellen. Ze hebben de neiging om informatie het beste te onthouden wanneer ze er fysiek mee kunnen omgaan en hun tastzin en lichaamsbewegingen kunnen gebruiken.

 • Kinesthetische leerlingen geven er bijvoorbeeld de voorkeur aan om staand te studeren of een sta-bureau te gebruiken. Ze nemen vaak pauzes om zich bezig te houden met activiteiten zoals stretchen, een bal laten stuiteren of een speeltje gebruiken om zich te concentreren en informatie vast te houden.
Verschillende soorten leerlingen
Verschillende soorten leerlingen

Beyond VARK: verschillende soorten leerstijlen verkennen

Naast het VARK-model zijn er verschillende andere kaders en theorieën die licht werpen op verschillende leerstijlen. In dit gedeelte worden deze alternatieve soorten leerstijlen besproken.

#1 – Reflectief leren 

Reflectief leren omvat het onderzoeken van ervaringen, gedachten en acties om inzichten te verkrijgen. Het stimuleert introspectie, vragen stellen en verbanden leggen tussen nieuwe informatie en bestaande kennis. 

Reflectieve leerlingen profiteren van rustige omgevingen en houden zich bezig met activiteiten zoals het bijhouden van een dagboek en zelfreflectie. Het bevordert een dieper begrip, kritisch denken en een leven lang leren.

 • Reflectieve leerlingen gebruiken bijvoorbeeld meditatie als een hulpmiddel voor reflectie en diep nadenken. Ze ontdekken dat ze door mindfulness te beoefenen en zich naar binnen te richten, informatie effectiever kunnen verwerken. Daarom nemen ze vaak meditatiepauzes op in studieroutines om reflectief leren te bevorderen.

#2 - Actief leren 

Actief leren is een leerstijl waarbij studenten actief betrokken zijn bij hun onderwijs in plaats van alleen maar te luisteren en te kijken. Het betekent dat actieve leerlingen dingen doen zoals praten over wat ze leren, samenwerken met klasgenoten, experimenten doen, problemen oplossen en doen alsof ze verschillende mensen zijn in simulaties. 

Actief leren helpt hen dingen beter te begrijpen, dieper na te denken en beter te zijn in het oplossen van problemen. Het is niet alleen maar zitten luisteren naar een toespraak van een leraar; actieve leerlingen raken gemotiveerder en kunnen wat ze leren in praktijksituaties gebruiken.

 • Actieve leerlingen genieten bijvoorbeeld van wetenschappelijke experimenten en nemen actief deel aan groepsprojecten. Ze nemen het initiatief om onderzoek te doen en aanvullende bronnen te verzamelen om hun begrip van het onderwerp te vergroten.

#3 - Logisch leren

Logisch leren, ook wel logisch-wiskundig leren genoemd, verwijst naar een leerstijl of voorkeur waarbij individuen uitblinken in redeneren, logisch denken en wiskundig denken. 

Mensen die logische leerlingen zijn, zien graag patronen, zoeken uit hoe dingen met elkaar verbonden zijn en gebruiken getallen en vergelijkingen om problemen op te lossen.

Op school doen logische leerlingen het vaak goed in vakken als wiskunde, wetenschappen en informatica. Ze zijn goed in het organiseren van informatie, het vinden van patronen en het nemen van logische beslissingen op basis van bewijs.

Om hun leren nog beter te maken, kunnen logische leerlingen activiteiten doen zoals het oplossen van puzzels, het spelen van logische spelletjes of het discussiëren met anderen. Ze vinden het misschien ook handig om visuele hulpmiddelen of diagrammen te gebruiken die laten zien hoe dingen met elkaar verbonden zijn.

#4 - Sequentieel leren

Sequentieel leren verwijst naar een leerstijl of voorkeur waarbij individuen gedijen wanneer informatie stapsgewijs of lineair wordt gepresenteerd. 

Sequentiële leerlingen houden van gestructureerde en georganiseerde informatie. Ze doen het goed met taken waarbij het gaat om het volgen van instructies en het begrijpen van hoe dingen vorderen. Vakken als wiskunde, programmeren en talen zijn leuk voor sequentiële leerlingen omdat ze duidelijke stappen en logische progressies bevatten. 

Bovendien kunnen sequentiële leerlingen lijsten maken, overzichten maken of complexe taken opsplitsen in kleinere onderdelen om hen te helpen bij het leren. Ze houden ervan om materialen georganiseerd te hebben en kunnen tijdlijnen of stroomschema's gebruiken om de volgorde van de dingen te zien.

Check out:

Soorten leerstijlen
Soorten leerstijlen

Hoe kunnen docenten verschillende soorten leerstijlen toepassen in de klas?

Docenten spelen een cruciale rol bij het accommoderen van verschillende soorten leerstijlen in de klas om een ​​inclusieve en effectieve leeromgeving te creëren. Hier zijn enkele strategieën die ze kunnen gebruiken:

 • Identificeer en begrijp de leerstijlen van studenten: Observeer de voorkeuren en het gedrag van studenten om hun leerstijlen te identificeren. Dit kan worden gedaan door middel van informele beoordelingen, zelfreflecties van studenten en discussies met ouders of eerdere docenten.
 • Zorg voor een verscheidenheid aan instructiemateriaal: Bied een breed scala aan materialen die geschikt zijn voor verschillende leerstijlen. Voeg visuele hulpmiddelen toe zoals grafieken, diagrammen en video's voor visuele studenten, audio-opnamen of discussies voor auditieve studenten, geschreven materiaal en praktische activiteiten.
 • Gebruik multimodale leerbenaderingen: Neem binnen één les meerdere leerstrategieën op die verschillende leerstijlen aanspreken. Combineer bijvoorbeeld visuele presentaties met klassikale discussies en praktische activiteiten om verschillende leerlingen tegelijkertijd te betrekken.
 • Bied flexibele leermogelijkheden aan: Laat studenten kiezen uit een verscheidenheid aan opdrachten of projecten die aansluiten bij hun leervoorkeuren, zoals schriftelijke rapporten, visuele presentaties, groepsdiscussies of praktische demonstraties.
 • Bevorder een ondersteunende klasomgeving: Creëer een veilig en inclusief klaslokaal waar studenten zich op hun gemak voelen om hun leervoorkeuren te uiten en indien nodig om accommodatie of extra ondersteuning te vragen.

Check out:

Soorten leerstijlen

Key Takeaways 

Of het nu gaat om visuele, auditieve, lezen/schrijven, kinesthetische, reflectieve of andere leerstijlen, elk individu heeft unieke sterke punten en voorkeuren als het gaat om het verwerven van kennis. Door gebruik te maken van een verscheidenheid aan instructiemethoden, materialen en activiteiten, kunnen docenten studenten betrekken op manieren die resoneren met hun favoriete leerstijlen, wat leidt tot een beter begrip en behoud van informatie.

Vergeet dat bovendien niet AhaDia's kan verschillende leerstijlen ondersteunen. Wij bieden een bibliotheek van educatieve quiz-sjablonen met interactieve functies, audio-elementen en samenwerkingsactiviteiten die tegemoet kunnen komen aan verschillende leervoorkeuren. AhaSlides kan helpen de leerervaring te verbeteren en docenten in staat te stellen het volledige potentieel van hun studenten te benutten.

Check out: De beste platforms voor online lesgeven.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Nog steeds aan het zoeken naar educatieve spellen or teamgericht leren om je klas beter te beheren? Bekijk hieronder onze veelgestelde vragen!

Wat zijn de 4 belangrijkste leerstijlen? 

Verschillende soorten leerlingen zijn onderverdeeld in vier secties:
1. Visuele leerlingen: zij verwerken informatie het liefst via visuele hulpmiddelen en beelden.
2. Auditieve leerlingen: zij leren het beste door te luisteren en ideeën te verwoorden.
3. Leerlingen die lezen/schrijven: zij verwerken informatie het liefst via geschreven woorden.
4. Kinesthetische leerlingen: Ze leren het beste door praktische ervaringen en fysieke activiteiten.

Wat zijn de 8 veelvoorkomende leerstijlen?

De 8 veel voorkomende leerstijlen zijn:
1. Visuele leerlingen: Ze leren het beste door middel van visuele hulpmiddelen en afbeeldingen.
2. Auditieve leerlingen: Ze leren het beste door te luisteren en ideeën te verwoorden.
3. Lezen/schrijven leerlingen: Ze geven er de voorkeur aan om informatie via geschreven woorden te verwerken.
4. Kinesthetische leerlingen: Ze leren het beste door praktische ervaringen en fysieke activiteiten.
5. Reflectieve leerlingen: Ze leren het beste door zelfreflectie en introspectie.
6. Actieve leerlingen: Ze leren het beste door middel van interactieve en participatieve activiteiten.
7. Logische leerlingen: Het zijn individuen die uitblinken in redeneren, logica en wiskundig denken. 
8. Sequentiële leerlingen: Ze gedijen goed wanneer informatie stapsgewijs of lineair wordt gepresenteerd.

ref: Bay Atlantische Universiteit