Tính năng

Tìm hiểu về kho công cụ của AhaSlides và nhận các mẹo về cách sử dụng từng công cụ để tham gia đầy đủ vào các bài học, cuộc họp, hội thảo trên web và đêm đố vui.