האם אתה משתתף?

55+ שאלות ופתרונות חשיבה לוגית ואנליטית מסקרנות

55+ שאלות ופתרונות חשיבה לוגית ואנליטית מסקרנות

תיק עבודות

אסטריד טראן נובמבר 15 2023 14 דקות לקרוא

רוצים לדעת עד כמה אתם חושבים לוגיים ואנליטיים? בואו נעבור למבחן של הגיוני ו שאלות חשיבה אנליטית עכשיו!

מבחן זה כולל 50 שאלות חשיבה לוגית ואנליטית, המחולקות ל-4 חלקים, כולל 4 היבטים: חשיבה לוגית, חשיבה לא מילולית, חשיבה מילולית והנמקה דדוקטיבית לעומת אינדוקטיבית. בנוסף כמה שאלות חשיבה אנליטית בראיון.

תוכן העניינים

שאלות הנמקה לוגית ואנליטית | תמונה: Freepik

שאלות הנמקה לוגית

בואו נתחיל עם 10 שאלות נימוק לוגי קל. ותראה כמה אתה הגיוני!

1/ תסתכל על הסדרה הזו: 21, 9, 21, 11, 21, 13, 21, ... איזה מספר צריך לבוא אחריו?

א. 14

ב. 15

ג. 21

ד. 23

✅ 15

??? בסדרת החזרות לסירוגין זו, המספר האקראי 21 אינטרפולציה כל מספר אחר לסדרת חיבור פשוטה אחרת שגדלה ב-2, מתחילה במספר 9.

2/ תסתכל על הסדרה הזו: 2, 6, 18, 54, ... איזה מספר צריך לבוא אחריו?

א. 108

ב. 148

ג. 162

ד. 216

✅ 162

???זוהי סדרת כפל פשוטה. כל מספר גדול פי 3 מהמספר הקודם.

3/ איזה מספר צריך לבוא אחר כך? 9 16 23 30 37 44 51 ... ...

א. 59 66

ב. 56 62

ג. 58 66

ד. 58 65

✅ 58 65

???הנה סדרת הוספות פשוטה, שמתחילה ב-9 ומוסיפה 7.

4/ איזה מספר צריך לבוא אחר כך? 21 25 18 29 33 18 … …

א. 43 18

ב. 41 44

ג. 37 18

ד. 37 41

✅ 37 41

???זוהי סדרת הוספות פשוטה עם מספר אקראי, 18, אינטרפולציה כמו כל מספר שלישי. בסדרה מוסיפים 4 לכל מספר מלבד 18, כדי להגיע למספר הבא.

5/ איזה מספר צריך לבוא אחר כך? 7 9 66 12 14 66 17 ... ...

א. 19 66

ב. 66 19

ג. 19 22

ד. 20 66

19 66

???זוהי סדרת הוספות לסירוגין עם חזרה, שבה מספר אקראי, 66, מתערב כמו כל מספר שלישי. הסדרה הרגילה מוסיפה 2, ואז 3, ואז 2, וכן הלאה, כאשר 66 חוזרים על עצמם לאחר כל שלב "הוסף 2".

6/ איזה מספר צריך לבוא אחר כך? 11 14 14 17 17 20 20 ... ...

א. 23 23

ב. 23 26

ג. 21 24

ד. 24 24

23 23

???זוהי סדרת הוספות פשוטה עם חזרות. הוא מוסיף 3 לכל מספר כדי להגיע למספר הבא, שחוזר על עצמו לפני הוספת 3 שוב.

שאלות ותשובות חשיבה אנליטית

7/ תסתכל על הסדרה הזו: 8, 43, 11, 41, __, 39, 17, ... איזה מספר צריך למלא את החסר?

א. 8

ב. 14

ג. 43

ד. 44

14

???זוהי סדרת חיבור וחיסור פשוטה לסירוגין. הסדרה הראשונה מתחילה ב-8 ומוסיפה 3; השני מתחיל ב-43 ומחסיר 2.

8/ תסתכל על הסדרה הזו: XXIV, XX, __, XII, VIII, ... איזה מספר צריך למלא את הריק?

א. XXII

ב. XIII

ג. XVI

ד. IV

השישה עשר

???זוהי סדרת חיסור פשוטה; כל מספר קטן ב-4 מהמספר הקודם.

9/ B2CD, _____, BCD4, B5CD, BC6D. בחר את התשובה הנכונה:

א. B2C2D

ב. BC3D

ג. B2C3D

ד. BCD7

✅ BC3D

💡מכיוון שהאותיות זהות, התרכזו בסדרת המספרים, שהיא סדרה פשוטה של ​​2, 3, 4, 5, 6, ועקבו אחרי כל אות לפי הסדר.

10/ מהו המספר השגוי בסדרה זו: 105, 85, 60, 30, 0, – 45, – 90

 1. 105
 2. 60
 3. 0
 4. -45

✅ 0

💡התבנית הנכונה היא – 20, – 25, – 30,….. לכן, 0 שגוי ויש להחליפו ב- (30 – 35) כלומר – 5.

טיפים נוספים מ-AhaSlides

AhaSlides הוא יצרן החידון האולטימטיבי

צור משחקים אינטראקטיביים ברגע עם ספריית התבניות הנרחבת שלנו כדי להרוג את השעמום

אנשים משחקים בחידון ב-AhaSlides עם לוח הישגים אינטראקטיבי

שאלות הנמקה אנליטית - חלק 1

חלק זה עוסק בנימוק לא מילולי, שמטרתו לבדוק את יכולתך לנתח גרפים, טבלאות ונתונים, להסיק מסקנות ולבצע תחזיות.

11/ בחר את התשובה הנכונה:

✅ (4)

???זו סדרה מתחלפת. הקטע הראשון והשלישי חוזרים על עצמם. הקטע השני פשוט הפוך.

12/ בחר את התשובה הנכונה:

✅ (1)

💡הקטע הראשון עובר מחמש לשלוש לאחד. הקטע השני עובר מאחד לשלוש עד חמש. הקטע השלישי חוזר על הקטע הראשון.

13/ גלה את הדמות החלופית המכילה את הדמות (X) כחלק שלה.

    (X) (1) (2) (3) (4)

(1)

???

14/ מהו הפריט החסר?

✅ (2)

💡חולצת טי היא לזוג נעליים כמו שידה היא לספה. הקשר מראה לאיזו קבוצה שייך משהו. הטי-שירט והנעליים שניהם פריטי לבוש; החזה והשיעול הם שניהם רהיטים.

15/ מצא את החלק החסר:

✅(1)

💡פירמידה היא משולש כמו קובייה לריבוע. הקשר הזה מראה מימד. המשולש מציג מימד אחד של הפירמידה; הריבוע הוא מימד אחד של הקובייה.

שאלות חשיבה אנליטית

16/ איזו מהתמונות הבאות אינה העתק של התמונה משמאל בתרשים לעיל? רמז: הסתכלו על צבע הקופסאות ומיקומן.

א. א', ב' ו-ג'

ב. א', ג' ו-ד'

ג. ב', ג' וד'

ד. א', ב' וד'

✅ A, C ו-D

💡 ראשית, הסתכלו על צבע הקופסאות ומיקומן כדי לקבוע מיהו העתק של התמונה משמאל. אנו מוצאים ש-B הוא העתק של התמונה, ולכן B אינו נכלל כתשובה לשאלה.

17/ איזה מספר מופיע על הפנים מול 6?

א. 4

ב. 1

ג. 2

ד. 3

1

💡 מכיוון שהמספרים 2, 3, 4 ו-5 צמודים ל-6. מכאן שהמספר על הפנים שממול ל-6 הוא 1.

18/ גלה את המספר שנמצא בתוך כל הדמויות.

חשיבה לוגית ויכולת ניתוח

א. 2 ב. 5   
ג. 9 ד. אין מספר כזה

✅ 2

💡מספרים כאלה צריכים להיות שייכים לכל שלוש הדמויות, כלומר עיגול, מלבן ומשולש. יש רק מספר אחד, כלומר 2 ששייך לכל שלוש הדמויות.

19/ איזה מהם יחליף את סימן השאלה?

א. 2

ב. 4

ג. 6

ד. 8

✅ 2

💡(4 x 7) % 4 = 7, ו-(6 x 2) % 3 = 4. לכן, (6 x 2) % 2 = 6.

 20/ קבץ את הדמויות הנתונות לשלוש כיתות תוך שימוש בכל דמות פעם אחת בלבד.

שאלות חשיבה אנליטית

א. 7,8,9; 2,4,3; 1,5,6

ב. 1,3,2; 4,5,7; 6,8,9

ג. 1,6,8; 3,4,7; 2,5,9

ד. 1,6,9; 3,4,7; 2,5,8

✅ 1,6,9 ; 3,4,7; 2,5,8

💡1, 6, 9, כולם משולשים; 3, 4, 7 הן כולן דמויות ארבע צדדיות, 2, 5, 8 הן כולן דמויות בעלות חמש צלעות.

21/ בחרו את החלופה המייצגת שלוש מתוך חמש הדמויות החלופיות, שכאשר הן מותאמות זו לזו יוצרות ריבוע שלם.

שאלות חשיבה אנליטית והגיון לוגי

א. (1)(2)(3)

ב. (1)(3)(4)

ג. (2)(3)(5)

ד. (3)(4)(5)

b

???

22/ גלה אילו מהדמויות (1), (2), (3) ו- (4) יכולות להיווצר מהחתיכות המפורטות באיור (X).

✅ (1)

???

23/ בחר את קבוצת הדמויות שעוקבת אחר הכלל הנתון.

כלל: דמויות סגורות הופכות יותר ויותר פתוחות ודמויות פתוחות נעשות סגורות יותר ויותר.

✅ (2)

24/ בחרו דמות שתדמה ביותר לצורה הפרושת של איור (Z).

✅ (3)

25/ גלה מבין ארבעת החלופות כיצד תיראה הדוגמה כאשר הגיליון השקוף מקופל בקו המקווקו.

     (X) (1) (2) (3) (4)

✅ (1)

שאלות הנמקה אנליטית - חלק 2

בחלק זה, תיבדקו לבחון את יכולת ההגיון המילולית שלכם, לרבות שימוש במידע כתוב, וזיהוי וניתוח נקודות מפתח, להסקת מסקנות.

26/ בחר את המילה הפחות דומה למילים האחרות בקבוצה.

(א) ורוד

(ב) ירוק

(ג) כתום

(ד) צהוב

✅ א

💡הכל מלבד וָרוֹד הם הצבעים שרואים בקשת בענן.

27 / בתשובות הבאות, למספרים שניתנו בארבע מתוך חמש החלופות יש קשר מסוים. אתה צריך לבחור את זה שאינו שייך לקבוצה.

(א) 4

(ב) 8

(ג) 9

(ד) 16

(ה) 25

✅ ב

💡כל שאר המספרים הם ריבועים של מספרים טבעיים.

מבחן חשיבה אנליטית באינטרנט
שאלות ופתרונות חשיבה אנליטית

28/ איזו תשובה שונה מהשאר:

(א) מוסקבה 

(ב) לונדון 

(ג) פריז 

(ד) טוקיו 

(ה) ניו יורק

✅ E

💡פרט לניו יורק, כל השאר הן בירות של מדינות מסוימות.

29/ "גיטרה". בחר את התשובה הטובה ביותר כדי להראות את הקשר שלהם עם המילה הנתונה.

להקה

ב' מורה

ג שירים

מחרוזות ד

D

💡גיטרה לא קיימת בלי מיתרים, אז מיתרים הם חלק מהותי מגיטרה. להקה לא נחוצה לגיטרה (בחירה א). ניתן ללמוד נגינה בגיטרה ללא מורה (בחירה ב). שירים הם תוצרי לוואי של גיטרה (בחירה ג').

30/ "תרבות". איזו תשובה הבאה פחות קשורה למילה הנתונה?

 1. נימוס
 2. השכלה
 3. חקלאות
 4. מכס

D

💡תרבות היא דפוס התנהגות של אוכלוסייה מסוימת, ולכן המנהגים הם המרכיב החיוני. תרבות יכולה להיות או לא אזרחית או משכילה (בחירות א' וב'). תרבות יכולה להיות חברה חקלאית (בחירה ג), אבל זה לא היסוד המהותי.

31/ "אלוף". איזו תשובה הבאה שונה מהשאר

א' ריצה

ב.שחייה

ג מנצח

ד. דיבור

C

💡 ללא זכייה במקום הראשון, אין אלוף, אז הזכייה חיונית. אולי יש אלופים בריצה, שחייה או דיבור, אבל יש גם אלופים בתחומים רבים אחרים.

32/ חלון הוא לחלונית כמו ספר

רומן

ב. זכוכית

ג כיסוי

ד עמוד

D

💡חלון מורכב מחלונות, וספר מורכב מדפים. התשובה היא לא (בחירה א) כי רומן הוא סוג של ספר. התשובה היא לא (בחירה ב) כי לזכוכית אין קשר לספר. (בחירה ג) אינה נכונה מכיוון שכריכה היא רק חלק אחד של ספר; ספר אינו מורכב מכריכות.

33/ אריה : בשר : פרה : ……. מלא את החסר בתשובה המתאימה ביותר:

 נחש 

 ב. דשא 

 ג תולעת 

 ד חיה

✅ ב

💡 אריות אוכלים בשר, באופן דומה, פרות אוכלות דשא.

34/ איזה מהבאים זהה לכימיה, פיזיקה, ביולוגיה?

א.אנגלית 

ב. מדע

ג מתמטיקה

ד הינדי

✅ ב

💡כימיה, פיזיקה וביולוגיה הם חלק מהמדע.

35/ בחר את האפשרות שבה המילים חולקות את אותו הקשר כמו זה המשותף לזוג המילים הנתון.

קסדה: ראש

א חולצה: קולב 

ב. נעליים: מתלה נעליים

ג כפפות: ידיים 

ד מים: בקבוק

✅ ג

💡חבושים קסדה על הראש. באופן דומה, כפפות לובשות על הידיים.

36 / סדר את המילים המופיעות להלן ברצף משמעותי.

1. משטרה2. עונש3. פשע
4. שופט5. שיפוט 

א' 3, 1, 2, 4, 5

ב' 1, 2, 4, 3, 5

ג. 5, 4, 3, 2, 1

ד. 3, 1, 4, 5, 2

אפשרות ד '

💡הסדר הנכון הוא: פשע – משטרה – שופט – שיפוט – עונש

37/ בחר מילה שונה מהשאר.

בכלל

ב. ענק

ג דק

ד שארפ

ה' קטן

✅ ד

💡כולם מלבד Sharp קשורים למימד

38/ שובר שוויון הוא תחרות או תקופת משחק נוספת שנועדה לקבוע מנצח בין המתמודדים בשווים. איזה מצב למטה הוא הדוגמה הטובה ביותר לשובר שוויון?

א. במחצית, התוצאה שוויונית ל-28.

ב. מרי ומייגן כבשו כל אחת שלושה שערים במשחק.

ג. השופט משליך מטבע כדי להחליט איזו קבוצה תחזיק קודם בכדור.

ד. הכרישים והדובים סיימו כל אחד עם 14 נקודות, והם נאבקים כעת בהארכה של חמש דקות.

✅ ד

💡זו הבחירה היחידה שמציינת שמתקיימת תקופת משחק נוספת כדי לקבוע את המנצח במשחק שהסתיים בתיקו.

39/ מטאפורה: סמל. בחר את התשובה הנכונה.

א' מחומש: שיר

ב' קצב: מנגינה

ג ניואנס: שיר

ד סלנג: שימוש

ה' אנלוגיה: השוואה

✅ E

💡מטפורה היא סמל; אנלוגיה היא השוואה.

40/ אדם הולך 5 ק"מ לכיוון דרום ואז פונה ימינה. לאחר הליכה של 3 ק"מ הוא פונה שמאלה והולך 5 ק"מ. עכשיו לאיזה כיוון הוא ממקום הפתיחה?

א ווסט

ב דרום

ג צפון מזרח

ד דרום מערב

💡לכן הכיוון הנדרש הוא דרום מערב.

שאלות הנמקה אנליטית - חלק 3

חלק 3 מגיע עם הנושא של הנמקה דדוקטיבית לעומת אינדוקטיבית. זה המקום שבו אתה יכול להראות את יכולתך להשתמש בשני סוגי ההיגיון הבסיסיים הללו בהקשרים שונים.

 • חשיבה דדוקטיבית היא סוג של חשיבה שעוברת מהצהרות כלליות למסקנות ספציפיות. 
 • חשיבה אינדוקטיבית היא סוג של חשיבה שעוברת מהצהרות ספציפיות למסקנות כלליות.

41/ הצהרות: יש מלכים שהם מלכות. כל המלכות יפות.

מסקנות:

 • (1) כל המלכים יפים.
 • (2) כל המלכות הן מלכים.

א. המסקנה היחידה (1) בהמשך

ב. רק מסקנה (2) להלן

ג או (1) או (2) לאחר מכן

ד לא (1) ולא (2) אחריו

ה. גם (1) וגם (2) בהמשך

D

💡מכיוון שהנחת יסוד אחת היא מסוימת, המסקנה חייבת להיות מסוימת. אז, לא אני ולא השני עוקבים.

42/ קרא את ההצהרות הבאות וגלה מי המנכ"ל

המכונית בחלל הראשון אדומה.
מכונית כחולה חונה בין המכונית האדומה לרכב הירוק.
המכונית בחלל האחרון סגולה.
המזכירה נוהגת במכונית צהובה.
המכונית של אליס חונה ליד המכונית של דיוויד.
אניד נוהג במכונית ירוקה.
המכונית של ברט חונה בין זה של שריל לאניד.
מכוניתו של דוד חונה בחלל האחרון.

א ברט

ב שריל

ג דוד

ד אניד

E. אליס

✅ ב

💡 המנכ"ל נוהג במכונית אדומה וחונה בחלל הראשון. אניד נוהג במכונית ירוקה; המכונית של ברט לא נמצאת בחלל הראשון; זה של דוד אינו בחלל הראשון, אלא האחרון. המכונית של אליס חונה ליד המכונית של דיוויד, אז שריל היא המנכ"לית.

43/ במהלך השנה האחרונה, ג'וש ראה יותר סרטים מסטיבן. סטיבן ראה פחות סרטים מדארן. דארן ראה יותר סרטים מג'וש.

אם שתי ההצהרות הראשונות נכונות, ההצהרה השלישית היא:

אמת

ב' שקר

ג. לא בטוח

C

💡מכיוון ששני המשפטים הראשונים נכונים, גם ג'וש וגם דארן ראו יותר סרטים מסטיבן. עם זאת, לא בטוח אם דארן ראה יותר סרטים מג'וש.

44/ כשהצביע על תצלום של ילד אמר סורש, "הוא הבן היחיד של אמי." איך סורש קשור לילד הזה?

אח

ב. דוד

ג בן דוד

ד אבא

D

💡הילד בתצלום הוא הבן היחיד של הבן של אמו של סורש כלומר הבן של סורש. לפיכך, סורש הוא אב לילד.

45/ הצהרות: כל העפרונות הם עטים. כל העטים הם דיו.

מסקנות:

 • (1) כל העפרונות הם דיו.
 • (2) חלק מהצבעים הם עפרונות.

א. רק (1) מסקנה להלן

ב. רק (2) מסקנה להלן

ג או (1) או (2) לאחר מכן

ד לא (1) ולא (2) אחריו

ה. גם (1) וגם (2) בהמשך

E

???

 הצהרות: כל העפרונות הם עטים. כל העטים הם דיו.

46/ מכיוון שכל בני האדם הם בני תמותה, ואני אנושי, אז אני בן תמותה. 

א דדוקטיבי

ב. אינדוקטיבי

✅ א

💡בהנמקה דדוקטיבית, אנחנו מתחילים עם כלל או עיקרון כללי (כל בני האדם הם בני תמותה) ואז מיישמים אותו על מקרה ספציפי (אני בן אדם). המסקנה (אני בן תמותה) מובטחת נכונה אם ההנחות (כל בני האדם בני תמותה ואני בן אדם) נכונות.

47/ כל התרנגולות שראינו היו חומות; אז כל התרנגולות חומות. 

א דדוקטיבי

ב. אינדוקטיבי

✅ ב

💡התצפיות הספציפיות הן ש"כל התרנגולות שראינו היו חומות". המסקנה האינדוקטיבית היא "כל התרנגולות חומות", שזו הכללה שנלקחה מתצפיות ספציפיות.

48/ הצהרות: כמה עטים הם ספרים. חלק מהספרים הם עפרונות.

מסקנות:

 • (1) חלק מהעטים הם עפרונות.
 • (2) חלק מהעפרונות הם עטים.
 • (3) כל העפרונות הם עטים.
 • (4) כל הספרים הם עטים.

א. רק (1) ו-(3)

ב. רק (2) ו-(4)

ג כל הארבעה

ד.אף אחד מהארבעה

ה. בלבד (1)

✅ E

???

49/ כל העורבים שחורים. כל השחורים קולניים. כל העורבים הם ציפורים.
הצהרה: כל העורבים קולניים.

אמת

ב. שקר

ג. מידע לא מספיק

✅ א

50/ מייק סיים לפני פול. פול ובריאן סיימו שניהם לפני ליאם. אוון לא סיים אחרון.
מי היה האחרון שסיים?

א.אוון

ב ליאם

ג. בריאן

ד.פול

✅ ב

💡 ההזמנה: מייק סיים לפני פול, אז מייק לא היה אחרון. פול ובריאן סיימו לפני ליאם, אז פול ובריאן לא היו אחרונים. נאמר שאוון לא סיים אחרון. רק ליאם נשאר, אז ליאם כנראה היה האחרון לסיים.

טקסט אלטרנטיבי


מחפשים מצגות אינטראקטיביות?

אסוף את חברי הצוות שלך באמצעות חידון מהנה ב-AhaSlides. הירשם כדי לקחת חידון בחינם מספריית התבניות של AhaSlides!


🚀 קח חידון חינם☁️

שאלות הנמקות אנליטיות נוספות בראיון

הנה כמה שאלות נימוק אנליטיות בונוס עבורך אם אתה הולך להיות בראיון. אפשר להכין את התשובה מראש ובהצלחה!

51/ איך משתמשים ביתרונות וחסרונות כדי לקבל החלטה?

52/ איך תמציא פתרון לזיהוי פלגיאט?

53/ תאר תקופה שבה הייתה לך בעיה עם מעט מידע. איך התמודדת עם המצב הזה?

54/ מניסיונך, האם היית אומר שפיתוח ושימוש בנוהל מפורט היה תמיד הכרחי לתפקידך?

55/ מה נכנס לתהליך קבלת ההחלטות שלך בעבודה?

🌟 רוצה ליצור חידון משלך? להירשם AhaSlides וקבל בחינם תבניות חידון יפות וניתנות להתאמה אישית בכל עת.

שאלות נפוצות

מהן שאלות חשיבה אנליטית?

שאלות חשיבה אנליטית (AR) נועדו לבחון את יכולתך להגיע למסקנה הגיונית או פתרון לבעיות נתונות. התשובות, עקב קבוצת עובדות או כללים, משתמשות בדפוסים הללו כדי לקבוע תוצאות שיכולות להיות או חייבות להיות נכונות. שאלות AR מוצגות בקבוצות, כאשר כל קבוצה מבוססת על קטע בודד.

מהן דוגמאות להיגיון אנליטי?

לדוגמה, נכון לומר ש"מרי היא רווקה". חשיבה אנליטית מאפשרת להסיק שמרי היא רווקה. השם "רווק" מרמז על מצב של רווק, ולכן יודעים שזה נכון; אין צורך בהבנה מיוחדת של מרי כדי להגיע למסקנה זו.

מה ההבדל בין חשיבה לוגית לאנליטית?

חשיבה לוגית היא תהליך של מעקב אחר מחשבה לוגית שלב אחר שלב כדי להגיע למסקנה, וניתן לבחון אותה במגוון דרכים, מהנמקה אינדוקטיבית ודדוקטיבית ועד חשיבה מופשטת. חשיבה אנליטית היא תהליך של ניתוח ההיגיון הנדרש כדי להגיע למסקנה שיכולה או חייבת להיות נכונה.

כמה שאלות יש על נימוק אנליטי?

מבחן הנמקה האנליטית מעריך את היכולת שלך לניתוח, פתרון בעיות ומחשבה לוגית וביקורתית. רוב מבחני ההיגיון האנליטיים מתוזמן, עם 20 שאלות או יותר ו-45 עד 60 שניות מותרות לכל שאלה.