Vai esat dalībnieks?

8 labākie vienaudžu novērtējuma piemēri | 2024. gada atjauninājumi

izglītība

Astrīda Trana 10 maijs, 2024 7 min lasīt

Kā vislabāk izmantot salīdzinošo novērtējumu? Kolēģu vērtēšana ir izplatīts mācību veids klasē, un skolotāji to veicina, lai palīdzētu katram komandas loceklim novērtēt savu kolēģu ieguldījumu grupu darbā un uzdevumos. Mūsdienās šī metode tiek plaši izmantota dažādos aspektos, biznesa kontekstā un salīdzinošajā novērtēšanā.

Salīdzinošajai novērtēšanai nav jābūt tik smagai vai trauksmi izraisošai, ir vairāki veidi, kā padarīt vienaudžu novērtēšanu efektīvu un saistošu. Šis raksts piedāvā labāko vienaudžu novērtējuma piemēri kas ļauj ikvienam sniegt konstruktīvu atgriezenisko saiti un atbalstīt vienam otra izaugsmi.

Saturs

Kas ir vienaudžu novērtējums?

Kolēģu novērtējums ir vērtēšanas metode, kas paredz, ka studenti pārskata, analizē un sniedz atsauksmes par savu vienaudžu darbu. Tas veicina kritiskās domāšanas prasmes un atbildības sajūtu un ir kļuvis par vērtīgu instrumentu dažādos kontekstos, sākot no izglītības līdz darba vietai un akadēmiskās pētniecības jomā.

vienaudžu novērtējuma definīcija
Salīdzinošā novērtējuma definīcija

Studentu vienaudžu novērtējums

Vienaudžu vērtēšana ir radusies izglītībā, kur skolēni novērtē savu vienaudžu darbu un piedāvā atgriezenisko saiti un ieskatus, lai uzlabotu izpratni par mācību priekšmetu. Šī pieeja pārsniedz tradicionālo vērtēšanu un veicina vidi, kurā skolēni aktīvi iesaistās mācību materiālā.

Darbinieku vienaudžu novērtējums

Tāpat darbinieku vienaudžu novērtējumam ir galvenā loma personīgajā un profesionālajā attīstībā. Tas mudina komandas locekļus sniegt atgriezenisko saiti par savu kolēģu veikumu, uzvedību un ieguldījumu un palīdz veicināt nepārtrauktas uzlabošanas kultūru organizācijā.

Salīdzinošo žurnālu vai rakstu novērtējums

Bieži tiek novērots arī vienaudžu žurnālu vai rakstu novērtējums, kas attiecas uz darbību, kas garantē, ka pētnieciskā darba vai raksta saturs atbilst stingriem akadēmiskiem standartiem. Bieži vien tiek izmantota dubultaklā pārskatīšanas sistēma, saglabājot anonimitāti starp autoriem un recenzentiem, lai novērstu neobjektivitāti.

Kādi ir vienaudžu novērtējuma veidi?

Divi populārākie vienaudžu novērtējuma veidi ir veidojošā un apkopojošā atgriezeniskā saite. Tie parāda atšķirības dažādās pieejās ar dažādiem mērķiem un rezultātiem. Izpratne par atšķirībām starp šiem diviem veidiem ir būtiska, lai efektīvi īstenotu salīdzinošo novērtēšanu dažādās situācijās.

kā vienaudžu novērtējums palīdz skolēniem
Salīdzinošās vērtēšanas/novērtējuma veidi

Veidojošs Atsauksmes

Formatīvā vērtēšana ir dinamisks process, kas paredzēts, lai atbalstītu pastāvīgu mācīšanos un pilnveidošanos. Tas sniedz personām atgriezenisko saiti un ieskatu, lai palīdzētu viņiem izprast savas stiprās un vājās puses, veikt nepieciešamos pielāgojumus un uzlabot savu sniegumu. Piemēram, pirms galīgās iesniegšanas studentiem tiek lūgts apmainīties ar aptuvenajiem melnrakstiem ar kolēģiem, lai saņemtu atsauksmes.

Summatīvas atsauksmes

Turpretim summatīvais novērtējums ir paredzēts izvērtēšanai un spriedumam. Tas kalpo, lai novērtētu indivīda galīgo sniegumu vai sasniegumus. Summatīvajam salīdzinošajam novērtējumam bieži vien ir lielāka nozīme, jo tas var ietekmēt vērtēšanu, sertifikāciju vai galīgos lēmumus. Piemēram, kursa noslēgumā studenta darbs tiek novērtēts ar summējošā vērtēšanas procesu.

Padomi labākai iesaistei

Alternatīvs teksts


Izveidojiet savu viktorīnu un organizējiet to tiešraidē.

Bezmaksas viktorīnas jebkurā laikā un vietā. Dzirksti smaidus, izsauc saderināšanos!


Darba sākšana bez maksas

Salīdzinošā novērtējuma piemēri ar rakstīšanas kontrolsarakstu

Ja meklējat šāda veida novērtējuma paraugu, varat atsaukties uz šo veidni. Tajā ir ietverts konstruktīvas atsauksmes svarīgu punktu saraksts. Ņemiet vērā, ka šis paraugs ir paredzēts prezentācijas novērtēšanai.

Saturs (vērtējums no 10):

 • Prezentācijas tēma ir skaidri definēta un labi izskaidrota.
 • Ievads sniedz kontekstu un piesaista auditoriju.
 • Galvenie punkti ir sakārtoti loģiski.
 • Saturs ir faktiski precīzs, un to atbalsta attiecīgi avoti.
 • Secinājums efektīvi apkopo galvenos punktus.

Piegāde (vērtējums no 10):

 • Raidījuma vadītājs uztur acu kontaktu ar auditoriju.
 • Runātājs izmanto skaidru un atbilstošu balss toni.
 • Prezentācijas temps atbilst saturam.
 • Vizuālie palīglīdzekļi, ja tie tiek izmantoti, ir efektīvi un uzlabo izpratni.
 • Prezentētājs labi atbild uz jautājumiem un sadarbojas ar auditoriju.

Struktūra (rezultāts no 10):

 • Prezentācijai ir skaidra struktūra, tostarp ievads, pamatteksts un noslēgums.
 • Pārejas starp punktiem ir gludas un labi organizētas.
 • Prezentētājs izmanto norādes, lai vadītu auditoriju prezentācijā.
 • Prezentācija tiek ievērota laika limitā.
 • Prezentētājs piesaista auditoriju un mudina piedalīties.

Vizuālie materiāli (vērtējums no 10):

 • Slaidi vai vizuālie palīglīdzekļi ir skaidri, labi izstrādāti un uzlabo izpratni.
 • Vizuālie materiāli nav pārblīvēti ar pārmērīgu tekstu vai traucējošiem elementiem.
 • Grafikas, diagrammas vai attēli ir atbilstoši un efektīvi atbalsta saturu.
 • Vizuālie materiāli ir atbilstoši citēti un izmantoti ētiski.
 • Vizuālie materiāli veicina prezentācijas vispārējo kvalitāti.

Kopējie seansi (rezultāts no 10):

 • Prezentācija bija informatīva un saistoša.
 • Prezentētājs demonstrēja dziļu izpratni par tēmu.
 • Prezentācija bija labi sagatavota un iestudēta.
 • Prezentētājs efektīvi nodeva galveno vēstījumu vai atziņas.
 • Visas jomas, kas jāuzlabo vai ieteikumi prezentētājam:

Papildu komentāri (ja tādi ir):...

Kādi ir labas vienaudžu novērtējuma piemēri?

Kā minēts. ir iespējams padarīt kolēģu novērtējumu interesantāku un efektīvāku. Šeit ir parādīti 8 vienaudžu novērtējuma piemēri, kas pilnībā pārveido vērtēšanas un sniegtās atgriezeniskās saites procesu.

tiešsaistes vienaudžu novērtējuma piemēri
 • Anonīmi vienaudžu novērtējuma piemēri: anonimitāte var veicināt godīgas un atklātas atsauksmes. To var izdarīt tiešsaistē, izmantojot atgriezeniskās saites funkcijas no virtuālajiem rīkiem, piemēram, AhaSlides, ļaujot dalībniekiem dalīties ieskatos un novērtējumos bez identifikācijas spiediena.
 • Salīdzinošā tiešsaistes viktorīna un aptaujas ir lieliski vienaudžu novērtējuma piemēri, ja vēlaties izveidot interaktīvus un starpposma salīdzinošo novērtējumus. Piemēram, skolēni var izveidot viktorīnas vai pašvērtējumus un dalīties tajos ar vienaudžiem pārskatīšanai. Līdzcilvēki var novērtēt jautājumu kvalitāti, atbilžu precizitāti un viktorīnas kopējo efektivitāti. Šis process veicina sadarbību un kritisku vērtējumu.
 • Blūma taksonomija: Pieteikšanās Blūma taksonomija salīdzinošā pārskatīšana paplašina vērtēšanas procesu, pārsniedzot pamatzināšanas. Tas mudina vienaudžus novērtēt dažādus kognitīvos līmeņus, veicinot kritisko domāšanu, analīzi un sintēzi. Šī pieeja palīdz skolēniem aptvert sarežģītus jēdzienus un padziļināt izpratni.
 • Prāta vētra Risinājumi grupās var būt ļoti saistoša pieeja salīdzinošās pārskatīšanas veikšanai. Piemēram, starpfunkcionāla komanda produktu izstrādes nodaļā veic jauna produkta prototipa salīdzinošo pārskatīšanu. Viņi izdomā risinājumus, lai uzlabotu produktu kvalitāti, identificētu iespējamos defektus un izdomātu radošus uzlabojumus.
 • Studentu konferences: Personalizētas audzēkņu konferences gan individuāli, gan mazās grupās nodrošina pielāgotas atsauksmes un norādījumus. Šī pieeja veicina motivāciju un palīdz indivīdiem noteikt un sasniegt konkrētus mācību mērķus.
 • Atsauksmes par sviestmaižu tehniku: Daudzi lieliski vienaudžu novērtējuma piemēri bieži sākas un beidzas ar pozitīvām atsauksmēm, to sauc arī par konstruktīvās kritikas modeli. Šis paņēmiens nodrošina, ka atgriezeniskā saite ir gan visaptveroša, gan konstruktīva, motivējot uzlabojumus.
 • Testēšanas priekšskatījums ar draugu: Savienošana pārī, lai sagatavotos testam, ir saistoša pieeja salīdzinošajam novērtējumam. Dalībnieki viens otram veido prakses viktorīnas vai testus, pakļaujot sevi dažādām perspektīvām un jautājumu stiliem, tādējādi radot dziļāku izpratni.
 • 360 grādu atsauksmes: profesionālajā kontekstā 360 grādu atgriezeniskā saite ietver vienaudžu, vadītāju, padoto vērtējumus un pašvērtējumu. Šī plašā pieeja sniedz visaptverošu skatījumu uz indivīda sniegumu un attīstības vajadzībām. Tas uzlabo profesionālo izaugsmi un saskaņo individuālo attīstību ar organizācijas mērķiem.
Ir svarīgi, kā jūs sniedzat atsauksmes. Lai iegūtu vairāk padomu, skatiet šo videoklipu.

Atslēgas

💡Galu galā salīdzinošā pārskatīšana nav tikai dokumentu pārbaude vai prezentāciju kritizēšana – tā ir kopīgā attīstība. Padariet šo procesu par jautru mācīšanās pieredzi, nevis darbu, izmantojot AhaSlides jaudīgās funkcijas, kur varat iegūt to, ko cilvēki domā, veicot aptaujas, viktorīnas vai visu pa vidu!

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādi ir vienaudžu novērtējuma piemēri?

Viens no visizplatītākajiem vienaudžu novērtējuma piemēriem ir studenti, kas sniedz studentiem atgriezenisko saiti mācību stundu laikā. Tās var būt atsauksmes par prezentāciju, video, atbildi un daudz ko citu.

Kas ir salīdzinošās vērtēšanas aktivitātes?

Tajā studenti ir iesaistīti viņu vienaudžu darba novērtēšanā un atgriezeniskās saites sniegšanā. Šī darbība sniedz labumu gan atgriezeniskās saites sniedzējam, gan saņēmējam. Dažreiz praktiskāk un efektīvāk ir mācīties no vienaudžiem.

Kā skolēni var novērtēt vienaudžus?

To var izdarīt dažādos veidos, piemēram, verbālos novērtējumos, tiešsaistes atsauksmēs (ja nepieciešams, anonimitātes iestatījums) un rakstiskās veidlapās ar kontrolsarakstu.

Kā jūs veidojat novērtējumu vienaudžiem?

Ērtākais veids ir sekot kontrolsarakstiem, kas ir pieejami lejupielādei no uzticamiem avotiem. Tiešsaistes atsauksmju rīku izmantošana ir arī lieliska izvēle, lai konstruktīvi veiktu tūlītējus novērtējumus. AhaSlides piedāvā dažādas gatavas veidnes, ko lietotāji var viegli pielāgot.

Ref: patiešām | nākotnes fokuss