Ben je een deelnemer?

Brainstormen: 10 manieren om je geest te trainen om slimmer te werken in 2023

Brainstormen: 10 manieren om je geest te trainen om slimmer te werken in 2023

Educatie

Astrid Trans 11 mei 2023 6 min gelezen

Wat voor soort Brainstorm technieken gebruik je in je dagelijks leven?

U zult verrast zijn dat u uw hersenen kunt trainen om voor u te werken, hetzij individueel of samen met anderen, om sneller ideeën te leveren en de beste oplossing te vinden wanneer u de juiste brainstormtechnieken. Bekijk de 10 beste manieren om uw geest voor u te laten werken, of u nu onderzoek doet, problemen identificeert, nieuwe producten ontwikkelt en meer.

brainstorm
Wat is de beste techniek om te brainstormen over een idee? | Bron: Shutterstock

Inhoudsopgave

alternatieve tekst


Nieuwe manieren nodig om te brainstormen?

Gebruik een leuke quiz op AhaSlides om meer ideeën te genereren op het werk, in de klas of tijdens bijeenkomsten met vrienden!


🚀 Meld u gratis aan☁️

Wat wordt bedoeld met brainstormen? 

Brainstormen betekent het genereren van een groot aantal ideeën of oplossingen voor een bepaald probleem of onderwerp, meestal in groepsverband. Het gaat vaak om het aanmoedigen van vrij en creatief denken, en het opschorten van oordeel of kritiek op ideeën om meer onconventionele of innovatieve suggesties naar boven te laten komen. 

Het doel van deze activiteit is het genereren van een breed scala aan mogelijke opties of oplossingen, die vervolgens naar behoefte kunnen worden geëvalueerd, verfijnd en geprioriteerd. Brainstormen kan hiervoor een nuttige techniek zijn probleemoplossing, creatief denken en het genereren van ideeën in veel verschillende contexten, zoals het bedrijfsleven, het onderwijs en persoonlijke ontwikkeling.

10 gouden brainstormtechnieken

5 gouden regels voor brainstormen

Om uw brainstormsessie effectief en efficiënt te maken, zijn er enkele principes die u moet volgen.

Stel oordeel uit

Moedig alle deelnemers aan om hun oordeel en kritiek op ideeën op te schorten. Vermijd het evalueren of afwijzen van ideeën zoals ze worden voorgesteld, omdat dit de creativiteit kan vernietigen en participatie kan ontmoedigen.

Streef naar kwantiteit

Elk idee doet ertoe. Motiveer de groep om zoveel mogelijk ideeën te genereren, zonder je zorgen te maken over de kwaliteit of haalbaarheid ervan. Het doel is om een ​​groot aantal ideeën te genereren, die later kunnen worden geëvalueerd en verfijnd.

Bouw voort op elkaars ideeën

Moedig deelnemers aan om naar elkaars ideeën te luisteren en erop voort te bouwen, in plaats van geïsoleerd te werken. Dit kan helpen om nieuwe ideeën op te doen en een sfeer van samenwerking te creëren.

Blijf gefocust op het onderwerp

Zorg ervoor dat alle ideeën die tijdens de brainstormsessie worden gegenereerd, relevant zijn voor het onderwerp of probleem dat wordt besproken. Dit kan helpen om de groep gefocust te houden en te voorkomen dat er tijd wordt verspild aan ongerelateerde of off-topic ideeën.

Moedig wilde ideeën aan

Moedig deelnemers aan om buiten de gebaande paden te denken en onconventionele of 'wilde' ideeën voor te stellen. Deze ideeën zijn misschien niet praktisch of haalbaar, maar ze kunnen vaak leiden tot meer innovatieve en creatieve oplossingen.

10 brainstorm voorbeelden en technieken

Misschien heb je eerder gebrainstormd en je afgevraagd waarom het soms wel en soms niet werkt. Het gaat niet om uw slimheid, het is waarschijnlijk dat u de verkeerde methoden gebruikt. Voor een bepaald geval zou je een specifieke techniek kunnen toepassen, of dat is gewoon wachten op tijd. U kunt deze volgende methoden en hun opdracht bekijken om uw brainstormvaardigheden te verbeteren. 

Omgekeerd brainstormen

Omgekeerd brainstormen is een probleemoplossende techniek die mensen aanmoedigt om het probleem vanuit een ander perspectief te benaderen, waarbij het gaat om het genereren van ideeën voor het creëren of verergeren van een probleem, in plaats van hoe het op te lossen.

Via de Omgekeerde strategiekunnen mensen de onderliggende oorzaken of aannames identificeren die bijdragen aan het probleem en cognitieve vooroordelen of vastgeroeste denkwijzen overwinnen die de effectiviteit van traditionele brainstormmethoden kunnen beperken.

Virtueel brainstormen

Virtueel brainstormen is een gezamenlijke ideeëngeneratie proces dat online plaatsvindt, meestal via videoconferenties, chatplatforms of andere digitale samenwerkingstools. 

Virtueel brainstormen stelt deelnemers in staat om op afstand samen te werken, ongeacht hun fysieke locatie, en kan een effectieve manier zijn om planningsconflicten of reisbeperkingen te overwinnen.

AhaSlides-woordwolk voor gezamenlijk brainstormen

Associatief brainstormen

Associatief brainstormen, ook wel bekend als de vrije-associatie-denkstrategie, is een techniek om ideeën te genereren door verbanden te leggen tussen ogenschijnlijk niet-gerelateerde concepten of ideeën.

Het proces omvat het starten met een enkel concept of idee en vervolgens de geest vrij laten associëren en verwante of tangentieel verbonden ideeën genereren. Dit kan individueel of in groepsverband worden gedaan en kan worden gebruikt om creatief denken te stimuleren en nieuwe perspectieven op een probleem of onderwerp te genereren.

Hersenen schrijven

Brainwriting kan een nuttige techniek zijn om op een gestructureerde en collaboratieve manier een breed scala aan ideeën te genereren, terwijl het de deelnemers ook de tijd geeft om na te denken en hun gedachten te ordenen.

Het gaat om het opschrijven van ideeën in plaats van ze verbaal te delen. In een brainwriting-sessie krijgt elke deelnemer een stuk papier en wordt gevraagd om hun ideeën over het gegeven onderwerp of probleem gedurende een bepaalde tijd op te schrijven. Nadat de tijd om is, worden de papieren doorgegeven aan de persoon naast hen, die de ideeën leest en vervolgens hun eigen ideeën aan de lijst toevoegt.

SWOT-analyse

SWOT-analyse wordt gebruikt om de interne en externe factoren te identificeren en te evalueren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van een bedrijf of product of idee, en omvat vier componenten: sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen.

Het gebruik van SWOT-analyse is een effectieve manier om een ​​breed inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op een bedrijf of idee, en om de belangrijkste problemen en uitdagingen te identificeren die moeten worden aangepakt. Het moet echter worden gebruikt in combinatie met andere analytische hulpmiddelen en technieken en moet indien nodig worden aangevuld met meer gedetailleerde analyse en onderzoek.

SWOT-analyse | Bron: Shutterstock

Zes denkhoeden

Als het gaat om het oplossen van besluitvorming, kunnen Six Thinking Hats, ontwikkeld door Edward de Bono, een nuttige tactiek zijn. Het gaat om het gebruik van verschillende manieren van denken, vertegenwoordigd door zes gekleurde hoeden, om een ​​probleem of idee vanuit verschillende perspectieven te analyseren. Elke hoed vertegenwoordigt een andere manier van denken en moedigt deelnemers aan zich te concentreren op specifieke aspecten van het probleem of idee.

Hier zijn de zes denkhoeden en de bijbehorende denkwijzen:

 • White Hat – Richt zich op objectieve gegevens en feiten
 • Red Hat – Moedigt intuïtief en emotioneel denken aan
 • Black Hat – Analyseert mogelijke problemen en risico's
 • Yellow Hat – Identificeert kansen en voordelen
 • Groene Hoed – Genereert creatieve en innovatieve ideeën
 • Blue Hat – Beheert het denkproces en faciliteert discussie

Nominale groepstechnieken

Wat betreft het nemen van beslissingen, zijn nominale groepstechnieken het overwegen waard. Het moedigt alle deelnemers aan om hun ideeën op een gestructureerde en gecontroleerde manier in te brengen. Het wordt vaak gebruikt in situaties waarin een groep een groot aantal ideeën moet genereren en deze vervolgens moet prioriteren.

Enkele indrukwekkende voordelen van deze technieken kunnen worden genoemd, zoals het verminderen van de invloed van dominante persoonlijkheden of groepsdenken op het besluitvormingsproces en het bieden van een eerlijk en transparant besluitvormingsproces.

Projectieve technieken

Projectieve technieken worden meestal gebruikt bij het doen van enquêtes in marketing, reclame en productontwikkeling om inzicht te krijgen in de houding en overtuigingen van consumenten. Het is bedoeld om ongebruikelijke ideeën te zoeken, samen met het blootleggen van verborgen houdingen en overtuigingen van consumenten of doelgroepen om creatieve en innovatieve oplossingen te promoten. 

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van het gebruik van de methoden zijn als volgt:

 • Woord associatie
 • Beeld Vereniging
 • Role Playing
 • Storytelling
 • Zin voltooiing
Woordassociatie - AhaSlides Brainstorm-functie

Affiniteit diagram

Een affiniteitsdiagram is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om een ​​grote hoeveelheid informatie of gegevens te ordenen en te categoriseren in gerelateerde groepen of thema's. Het wordt vaak gebruikt in diep nadenkende en probleemoplossende sessies om patronen en relaties tussen ideeën te helpen identificeren.

Het biedt tal van voordelen voor de organisatie: bevordert samenwerking en consensusvorming tussen teamleden; stimuleert creativiteit en innovatief denken door patronen en relaties tussen ideeën te identificeren; biedt een visuele weergave van de gegevens die gemakkelijk te begrijpen en te communiceren is; helpt bij het identificeren van gebieden voor verder onderzoek of analyse

Mind mapping

Mind mapping is geen nieuw concept bij brainstormactiviteiten, vooral niet bij onthouden en leren. Het is een veelzijdige en krachtige tool die individuen en teams kan helpen nieuwe ideeën te genereren, problemen op te lossen, projecten te plannen en effectiever te communiceren. Het stimuleert creativiteit en visueel denken, verbetert het geheugen, vergemakkelijkt communicatie, verhoogt de productiviteit en stimuleert organisatie.

Tot slot

Het is cruciaal om goed brainstormen over ideeën. En anders gebruiken brainstormtools kan u helpen bij het beheren van productieve ideeëngeneratie en besluitvorming. Ben je klaar om je geest te trainen? Heb je meer ideeën nodig om je teams te betrekken en te stimuleren om out-of-the-box te denken, bekijk dan meer AhaSlides brainstormsjablonen.