Ben je een deelnemer?

Coöperatief leren | 14 eenvoudig te implementeren strategieën voor coöperatief leren voor docenten

Coöperatief leren | 14 eenvoudig te implementeren strategieën voor coöperatief leren voor docenten

Educatie

Jane Ng 29 september 2023 7 min gelezen

In de bruisende wereld van het onderwijs, waar elke leerling uniek is en elke klasdynamiek anders is, onderscheidt één onderwijsaanpak zich als een baken van effectiviteit: coöperatief leren. Stel je een klaslokaal voor waarin leerlingen samenwerken, ideeën delen en elkaar helpen slagen. Het is niet alleen een droom; het is een bewezen strategie die uw klasmanagementspel kan transformeren. 

In deze blogpost duiken we in de wereld van coöperatief leren. We onderzoeken wat het is, de ongelooflijke voordelen ervan, het verschil tussen coöperatief en samenwerkend leren, en de praktijk coöperatieve leerstrategieën u kunt er vandaag nog mee beginnen om van uw klaslokaal een plek te maken waar samenwerking hoogtij viert.

Inhoudsopgave

Afbeelding: freepik

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Meld u vandaag nog aan voor een gratis Edu-account !.

Download een van de onderstaande voorbeelden als sjablonen. Meld u gratis aan en neem wat u wilt uit de sjabloonbibliotheek!


Krijg die gratis

Wat is coöperatief leren?

Coöperatief leren is een onderwijsbenadering waarbij leerlingen in kleine groepen of teams samenwerken om een ​​gemeenschappelijk doel te bereiken of een specifieke taak te voltooien. Het verschilt van traditionele lesmethoden die zich primair richten op individueel leren en competitie. 

Bij coöperatief leren werken leerlingen samen, praten met elkaar en helpen elkaar bij het leren. Ze denken dat ze door dit te doen, nog beter kunnen begrijpen en onthouden wat ze leren.

Voordelen van coöperatief leren

Coöperatief leren biedt een breed scala aan voordelen voor zowel studenten als docenten. Dit zijn de 5 belangrijkste voordelen:

 • Verbeter onderwijsresultaten: Wanneer studenten samenwerken, kunnen ze concepten aan elkaar uitleggen, kennislacunes opvullen en verschillende perspectieven bieden, wat resulteert in een beter begrip en behoud van de stof.
 • Betere sociale vaardigheden: Door in groepen te werken, leren leerlingen hoe ze met anderen kunnen praten, goed kunnen luisteren en problemen kunnen oplossen als ze het er niet mee eens zijn. Deze vaardigheden zijn niet alleen waardevol in de klas, maar ook in toekomstige carrières en het dagelijks leven.
 • Verhoog de motivatie en betrokkenheid: Studenten zijn vaak gemotiveerder en betrokkener als ze in teams werken. Omdat ze weten dat hun ideeën belangrijk zijn voor de groep, willen ze meer meedoen en genieten van leren.
 • Ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden: Coöperatief leren vereist dat leerlingen informatie analyseren en gezamenlijk problemen oplossen. Dit helpt hen beter te worden in kritisch denken en het omgaan met lastige kwesties.
 • Maak je klaar voor real-life teamwerk: Coöperatief leren weerspiegelt situaties uit de echte wereld waarin samenwerking essentieel is. Door in groepen te werken, zijn studenten beter voorbereid op toekomstige carrières en levensscenario's die teamwerk en samenwerking vereisen.
Afbeelding: freepik

Verschil tussen samenwerkend en coöperatief leren

Samenwerkend leren en samenwerkend leren zijn beide onderwijsbenaderingen waarbij leerlingen samenwerken, maar ze hebben duidelijke verschillen in termen van hun doelen, structuren en processen:

AspectSamenwerkend lerenCoöperatief leren
DoelTeamwerk en communicatieve vaardigheden.Teamwerk en individuele prestatie.
StructuurMinder gestructureerd, flexibeler.Meer gestructureerde, specifieke rollen.
Individuele verantwoordelijkheidFocus op groepsresultaat.Sterke focus op zowel groeps- als individuele prestaties.
Rol van de leraarFacilitator, het begeleiden van discussies.Actief structureren van taken en bewaken van de voortgang.
VoorbeeldenGroepsprojecten met gedeelde doelen.Legpuzzelactiviteiten met specifieke rollen.
Verschil tussen samenwerkend en coöperatief leren

Kortom, samenwerkend leren richt zich op het samenwerken als groep en het beter worden in teamwerk. Bij coöperatief leren gaat het daarentegen om het succes van de groep en om hoe goed elke persoon zijn of haar werk doet, met duidelijke rollen en taken.

Belangrijkste kenmerken van coöperatief leren

 • Positieve onderlinge afhankelijkheid: Bij coöperatief leren moeten leerlingen samenwerken om hun doelen te bereiken. Deze gedeelde verantwoordelijkheid creëert een gevoel van gemeenschap en moedigt studenten aan om behulpzaam en ondersteunend te zijn.
 • Face-to-face interactie: Studenten werken nauw samen, waardoor directe communicatie en interactie mogelijk is. Dit bevordert de discussie, het oplossen van problemen en de uitwisseling van ideeën.
 • Individuele verantwoordelijkheid: Ook al zitten ze in een groep, elke leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Ze moeten ervoor zorgen dat ze de groep helpen en de stof begrijpen.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: Coöperatief leren leert leerlingen hoe ze met anderen kunnen praten, als een team kunnen werken, leiding kunnen geven en meningsverschillen vreedzaam kunnen oplossen.
 • Groepsverwerking: Na het voltooien van een taak reflecteren groepsleden op hun collectieve prestaties. Door deze reflectie kunnen ze beoordelen wat goed ging en wat beter kan in termen van hoe de groep werkte en de kwaliteit van hun werk.
 • Faciliteren van docenten: Leraren spelen een cruciale rol bij coöperatief leren door taken te structureren, begeleiding te bieden en de groepsdynamiek te monitoren. Ze creëren een omgeving waarin iedereen samenwerkt en deelneemt.

14 praktische coöperatieve leerstrategieën

Coöperatief leren omvat verschillende activiteiten en strategieën die leerlingen aanmoedigen om in kleine groepen of teams samen te werken om een ​​gemeenschappelijk leerdoel te bereiken. Hier zijn enkele populaire strategieën voor coöperatief leren:

1/ Legpuzzelactiviteit: 

Verdeel een complex onderwerp in kleinere delen of subonderwerpen. Wijs elke leerling of groep een subonderwerp toe om te onderzoeken en word een ‘expert’. Laat de leerlingen vervolgens nieuwe groepen vormen waarbij elk lid een ander subonderwerp vertegenwoordigt. Ze delen hun expertise om het hele onderwerp volledig te begrijpen.

2/ Denk-Paar-Deel: 

Stel een vraag of probleem voor aan de klas. Geef de leerlingen even de tijd om individueel na te denken over hun antwoorden. Laat ze vervolgens samenwerken met een buurman om hun gedachten te bespreken. Laat vervolgens tweetallen hun ideeën met de klas delen. Deze strategie moedigt deelname aan en zorgt ervoor dat zelfs verlegen studenten de kans krijgen om hun ideeën te uiten.

Afbeelding: freepik

3/ Round Robin-brainstormen: 

Laat de leerlingen in een kring om de beurt ideeën delen die verband houden met een onderwerp of vraag. Elke leerling draagt ​​één idee bij voordat hij het aan de volgende leerling doorgeeft. Deze activiteit bevordert gelijke deelname.

4/ Peer-editing en revisie: 

Nadat de leerlingen essays of rapporten hebben geschreven, laat u ze hun papieren uitwisselen met een partner voor bewerking en revisie. Ze kunnen feedback en suggesties geven om elkaars werk te verbeteren.

5/ Coöperatieve verhalen vertellen: 

Begin een verhaal met een of twee zinnen en laat elke leerling of groep er op een round-robin-manier iets aan toevoegen. Het doel is om samen een uniek en fantasierijk verhaal te creëren.

6/ Galerijwandeling: 

Plaats verschillende stukken werk van leerlingen in de klas. Studenten lopen in kleine groepjes rond, bespreken het werk en geven feedback of commentaar op sticky notes. Dit stimuleert peer assessment en reflectie.

7/ Groepsproblemen oplossen: 

Presenteer een uitdagend probleem dat meerdere stappen vereist om op te lossen. Studenten werken in groepen om samen oplossingen te bespreken en te ontwikkelen. Vervolgens kunnen ze hun strategieën en conclusies met de klas delen.

8/ Genummerde hoofden samen: 

Geef elke leerling in een groep een nummer. Stel een vraag of stel een probleem, en als je een nummer belt, moet de leerling met dat nummer namens de groep reageren. Dit stimuleert teamwerk en zorgt ervoor dat iedereen betrokken is.

9/ Coöperatieve quizzen: 

In plaats van traditionele individuele quizzen, laat je leerlingen in kleine groepen samenwerken om vragen te beantwoorden. Ze kunnen antwoorden bespreken en bespreken voordat ze een groepsreactie indienen.

10/ Rollenspel of simulatie: 

Creëer scenario's gerelateerd aan de lesinhoud. Wijs rollen toe aan leerlingen binnen elke groep en laat ze het scenario naspelen of deelnemen aan een simulatie die samenwerking en probleemoplossing vereist.

Afbeelding: freepik

11/ Groepsposter of presentatie: 

Wijs groepen een onderwerp toe om te onderzoeken en maak er een poster of presentatie over. Elk groepslid heeft een specifieke rol (bijvoorbeeld onderzoeker, presentator, visueel ontwerper). Ze werken samen om informatie te verzamelen en aan de klas te presenteren.

12/ Debatteams: 

Vorm debatteams waarin leerlingen moeten samenwerken om argumenten en tegenargumenten over een bepaald onderwerp te onderzoeken. Dit stimuleert kritisch denken en overtuigende communicatieve vaardigheden.

13/ Binnen-buitencirkel: 

De leerlingen staan ​​in twee concentrische cirkels, waarbij de binnenste cirkel naar de buitenste cirkel wijst. Ze voeren korte discussies of delen ideeën met een partner, waarna een van de cirkels draait, waardoor leerlingen met een nieuwe partner kunnen communiceren. Deze methode faciliteert meerdere interacties en discussies.

14/ Coöperatieve leesgroepen: 

Verdeel de leerlingen in kleine leesgroepen. Wijs binnen elke groep verschillende rollen toe, zoals een samenvatter, vragensteller, verduidelijker en voorspeller. Elke leerling leest een deel van de tekst en deelt vervolgens zijn rolgerelateerde inzichten met de groep. Dit stimuleert actief lezen en begrijpen.

Deze coöperatieve leerstrategieën bevorderen actieve participatie, teamwerk, kritisch denken en communicatieve vaardigheden onder studenten, terwijl ze het leren boeiender en interactiever maken. Leraren kunnen activiteiten kiezen die het beste aansluiten bij hun leerdoelen en de dynamiek van hun klaslokaal.

Key Takeaways 

Coöperatieve leerstrategieën zijn fantastische hulpmiddelen die samen leren niet alleen leerzaam, maar ook plezierig maken! Door met onze klasgenoten samen te werken, kunnen we ideeën delen, problemen oplossen en op een supercoole manier leren.

En raad eens? AhaSlides kunnen coöperatief leren nog geweldiger maken! Het is alsof je een vleugje magie toevoegt aan onze groepsactiviteiten. AhaDia's helpt studenten hun gedachten te delen en te quizzen op een leuke en interactieve manier. Ze kunnen allemaal samen meedoen, elkaars ideeën zien en op een heel spannende manier leren. 

Klaar om in deze wereld van plezier en leren te duiken? Ontdek AhaSlides templates en interactieve functies. Laten we onze leerreis episch maken! 🚀

Veelgestelde vragen

Wat zijn de drie coöperatieve leerstrategieën?

Think-Pair-Share, Jigsaw, Round Robin-brainstormen.

Wat zijn de strategieën voor coöperatief leren in inclusief onderwijs?

Peer editing en revisie, rollenspel of simulatie, coöperatieve leesgroepen.

Wat zijn de 5 sleutelelementen van coöperatief leren?

Positieve onderlinge afhankelijkheid, face-to-face interactie, individuele verantwoordelijkheid, interpersoonlijke vaardigheden, groepsverwerking.

Wat zijn coöperatieve versus samenwerkende leerstrategieën?

Coöperatief leren legt de nadruk op groeps- en individuele prestaties met gestructureerde rollen. Samenwerkend leren richt zich op teamwerk en communicatieve vaardigheden met meer flexibiliteit.