Ben je een deelnemer?

Leerobservaties | Beste definitie en voorbeelden | 2024-updates

Leerobservaties | Beste definitie en voorbeelden | 2024-updates

Onderwijs

Astrid Trans 15 Dec 2023 6 min gelezen

Als je andere wilt lezen, observaties leren!

"Na-apen" – Amerikaans idioom

Observatie bij het leren is essentieel. Vanaf de vroegste levensfasen zijn mensen gewend om te observeren en te imiteren. Het is waar het concept van observaties leren komt voort uit het opvullen van de kloof tussen ervaringen uit de eerste hand en het onbekende.

De sociale leertheorie van Albert Bandura geeft aan dat observatie en modellering een primaire rol spelen in hoe en waarom mensen leren. Het gaat erom dat individuen niet alleen leren door directe ervaring, maar ook door anderen en de gevolgen van hun daden te observeren.

Wat houden leerobservaties in, en hoe kun je er je voordeel mee doen? Laten we ons verdiepen in dit artikel. 

Overzicht

Wat betekent leerobservatie?Het leerproces door te kijken naar het gedrag van anderen.
Wie herkende voor het eerst het fenomeen leerobservaties?Bandura, 1985
Wat zijn de 4 stappen van observationeel leren?Aandacht, retentie, reproductie en motivatie.
Overzicht van leerobservaties

Inhoudsopgave:

Wat zijn leerobservaties?

Observatie is een natuurlijk en aangeboren gedrag van mensen. Leerobservatie, of observationeel leren, verwijst naar het proces waardoor individuen nieuwe kennis, vaardigheden, gedrag en informatie verwerven door de acties, het gedrag en de resultaten van anderen te bekijken en te imiteren.

Leren door observatie wordt vaak ook wel ‘leren door observatie’ genoemd plaatsvervangend leren, waar individuen leren door getuige te zijn van de ervaringen en resultaten van anderen.

Het concept van leerobservatie vindt ook zijn oorsprong in De invloedrijke sociale leertheorie van Albert Bandura.

De sociale leertheorie stelt volgens Bandura dat als reactie op observatie, imitatie en modellering leren kan plaatsvinden, zelfs zonder gedrag te veranderen (1965).

Bovendien is leren door observatie in de psychologie in veel onderzoek onderzocht, waarvan er één wordt beschreven Spiegelneuronen, gespecialiseerde cellen in de hersenen, die een centraal punt zijn geweest van onderzoek met betrekking tot leren door observatie.

alternatieve tekst


Betrek uw leerlingen bij de les

Begin zinvolle discussies, krijg nuttige feedback en onderwijs uw studenten. Meld u aan om een ​​gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat zijn voorbeelden van leerobservaties?

In een wereld vol prikkels fungeert onze geest als informatiespons en absorbeert hij inzichten uit alle hoeken van onze omgeving. Dagelijks komen we leerobservatievoorbeelden tegen.

Baby's kijken naar de bewegingen van hun verzorgers en bootsen hun gezichtsuitdrukkingen na. Kinderen kijken scherp toe terwijl ouders schoenveters strikken of blokken rangschikken, en deze acties herhalen in een zoektocht naar meesterschap. Adolescenten observeren leeftijdsgenoten nauwlettend om de sociale dynamiek en het gedrag te begrijpen. Volwassenen leren door naar experts te kijken, of het nu een chef-kok is die behendig ingrediënten snijdt of een muzikant die vakkundig een instrument bespeelt.

In informele omgevingen observeren we vrienden, familieleden, collega's en zelfs mediapersoonlijkheden om informatie op te nemen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Op dezelfde manier maken leraren in het formele onderwijs gebruik van de kracht van observatie om concepten, gedrag en probleemoplossende technieken te demonstreren.

Er is bijvoorbeeld een toenemende trend waarbij studenten studeren door online video's te bekijken van andere studenten die studeren. De zogenaamde study-with-me-video’s gingen tussen 2016 en 2017 viraal en hebben meer dan een kwart miljoen abonnees opgeleverd.

“We zijn allemaal toeschouwers – van televisie, van prikklokken, van het verkeer op de snelweg – maar weinigen zijn waarnemers. Iedereen kijkt, maar weinigen zien het.” 

– Peter M. Leschak

Media, waaronder televisie, films en online platforms, hebben een grote invloed op leerobservatie. Mensen leren vaak van rolmodellen, bijvoorbeeld fictieve personages, beroemdheden en echte beïnvloeders. Deze mensen fungeren als bronnen van inspiratie, voorzichtigheid en reflectie en beïnvloeden de meningen en beslissingen van kijkers.

Bij Taylor Swift, een wereldwijd erkende singer-songwriter, actrice en zakenvrouw, reikt haar invloed bijvoorbeeld veel verder dan haar muziek. Haar acties, waarden en keuzes worden door miljoenen fans over de hele wereld waargenomen, waardoor ze een overtuigend rolmodel is voor leren en inspiratie.

leren door observatie
Leren door het observeren van hun tegenstander | Afbeelding: Pixfeeds

Tip voor betrokken leren 

Waarom zijn leerobservaties belangrijk?

Observerend leren is een natuurlijke vaardigheid die begint in de vroege kinderjaren. Oefenobservatie bij het leren is van cruciaal belang vanwege de vele voordelen voor leerlingen vanaf jonge leeftijd. Bekijk hieronder de vijf belangrijkste voordelen van het leren van observaties:

Efficiënt leren

In de eerste plaats is observationeel leren een effectieve en efficiënte studiemethode. Het maakt gebruik van onze natuurlijke neiging om van anderen te leren, waardoor we complexe concepten snel kunnen begrijpen. Door voorbeelden uit de echte wereld te observeren, kunnen leerlingen theoretische kennis overbruggen met praktische toepassing. Deze methode vergroot niet alleen het begrip, maar bevordert ook de vaardigheden op het gebied van kritisch denken, waardoor leren een dynamisch en boeiend proces wordt dat veel verder gaat dan leerboeken en lezingen.

Verbreed perspectief

We beschikken inderdaad over het opmerkelijke vermogen om wijsheid uit de ervaringen van anderen te halen, waarbij we de beperkingen van onze eigen geleefde momenten overstijgen. Wanneer we zien hoe iemand met succes door een situatie navigeert, een probleem oplost of een idee overbrengt, krijgen we een kijkje in hun cognitieve processen en strategieën.

Culturele overdracht

Bovendien verbreden leerobservaties niet alleen onze intellectuele horizon, maar verbinden ze ook generaties en culturen. Ze stellen ons in staat de ontdekkingen, innovaties en verzamelde inzichten te erven van degenen die ons zijn voorgegaan. Net zoals oude beschavingen van de sterren leerden om te navigeren en de seizoenen te voorspellen, leren ook wij van de gedeelde verhalen van ons menselijke verhaal.

Ethische overwegingen

Observatie heeft een sterke verbinding met ethiek. Mensen worden gemakkelijk beïnvloed door het gedrag van anderen te observeren. Als leiders op de werkvloer zich bijvoorbeeld bezighouden met onethische acties, is de kans groter dat hun ondergeschikten dit voorbeeld zullen volgen, ervan uitgaande dat dit acceptabel is. Dit benadrukt de kracht van observatie bij het vormgeven van ethische normen en onderstreept de noodzaak van positieve rolmodellen om een ​​cultuur van integriteit en verantwoordelijk gedrag te bevorderen.

Persoonlijke transformatie

Bovendien? Het zal je verbazen dat leerobservatie persoonlijke transformatie mogelijk maakt. Het is een inspirerende aanpak die individuen motiveert om beperkingen te overwinnen en te streven naar zelfverbetering. Deze transformatieve kracht van observatie versterkt het idee dat leren niet alleen gaat over het verwerven van kennis, maar ook over het evolueren naar een betere versie van jezelf.

observerend leren
Leerobservaties zijn nodig om succesvol te zijn op de werkvloer | Afbeelding: Shutterstock

Wat zijn de 4 processen van leerobservaties?

Volgens de sociale leertheorie van Bandura zijn er vier stadia van leren door observatie: aandacht, retentie, reproductie en motivatie. Elke fase heeft een onderscheidende rol en is nauw met elkaar verbonden om het leerproces te optimaliseren. 

Waarnemingen leren
Leerobservaties | De 4 stadia van leren door observatie

Aandacht

Observerend leren begint met aandacht voor details. Zonder aandacht betekent het proces van leren door observatie niets. Leerlingen moeten hun bewustzijn richten op de relevante informatie over het waargenomen gedrag, en ervoor zorgen dat ze de nuances, strategieën en resultaten vastleggen.

Retentie

Na aandacht houden leerlingen de waargenomen informatie in hun geheugen vast. Deze fase omvat het coderen van het waargenomen gedrag en de bijbehorende details in het geheugen, zodat het later kan worden opgeroepen. Retentie is afhankelijk van cognitieve processen die leerlingen in staat stellen informatie op te slaan en te ordenen voor toekomstig gebruik.

Weergave

In de derde fase proberen de leerlingen het waargenomen gedrag te repliceren. Bij reproductie gaat het om het vertalen van opgeslagen informatie uit het geheugen naar actie. Als iemand bijvoorbeeld online een kooktutorial bekijkt, omvat de reproductiefase het toepassen van de gedemonstreerde stappen en ingrediënten om het gerecht in zijn eigen keuken te creëren.

Motivatie

Vervolgens wordt de motivatie opgebouwd. In deze laatste fase van observationeel leren worden leerlingen beïnvloed door de uitkomsten en gevolgen die zij associëren met het waargenomen gedrag. Positieve resultaten, zoals beloningen of succes, vergroten de motivatie om het gedrag te herhalen.

Hoe leer je door observatie?

Leren door observatie kan in het begin een lastige opgave zijn. Je vraagt ​​je misschien af ​​waar je moet beginnen, waar je je op moet concentreren en of het raar is om zo lang naar ander gedrag te kijken. 

Als u op zoek bent naar een antwoord op deze vragen, kan de volgende gids u wellicht helpen:

  • Selecteer Relevante rolmodellen: Identificeer personen die uitblinken op het gebied waarin u geïnteresseerd bent. Zoek naar mensen met verschillende benaderingen om een ​​goed afgerond perspectief te krijgen.
  • Focus op specifiek gedrag: Beperk uw focus tot specifiek gedrag, acties of strategieën. Zo voorkom je dat je jezelf overspoelt met te veel informatie.
  • Observeer context en reacties: Schenk aandacht aan de context waarin gedragingen plaatsvinden en de reacties die ze uitlokken. Dit geeft een beter inzicht in waarom specifieke acties worden ondernomen.
  • Blijf ruimdenkend: Sta open voor het leren van onverwachte bronnen. Inzichten kunnen afkomstig zijn van mensen van alle achtergronden en ervaringen.
  • Oefen regelmatig: Leren door observatie is een continu proces. Maak er een gewoonte van om regelmatig te observeren, reflecteren en toe te passen wat je hebt geleerd.
  • Feedback vragen: Deel indien mogelijk uw pogingen met iemand met kennis van het vakgebied of de vaardigheid die u leert. Hun feedback kan waardevolle inzichten en suggesties voor verbetering opleveren.

⭐ Wil je meer inspiratie? Uitchecken AhaDia's meteen! AhaSlides brengt je naar een hele nieuwe wereld van interactief leren en betrokkenheid. Met de dynamische functies kunt u interactieve presentaties, quizzen, opiniepeilingen en discussies maken die van leren een leuke en collaboratieve ervaring maken.

Maak een live quiz met AhaSlides om een ​​leuke leertijd te hebben met je klasgenoten!

Veelgestelde vragen:

Wat zijn enkele voorbeelden van leerobservaties?

Om een ​​voorbeeld te noemen: peuters kunnen leren hoe ze de deur moeten openen door naar hun ouders te kijken, of beginners kunnen leren hoe ze hun hand op de piano kunnen leggen door naar hun leraren te kijken.

Hoeveel fasen in het leren van observaties?

Er zijn 5 fasen in leerobservaties, waaronder aandacht, retentie, reproductie, motivatie en bekrachtiging.

ref: Heel goed | Waterbeer leren | Forbes | Bandura A. Sociale leertheorie. Leerzaal; 1977.