Ben je een deelnemer?

Hoe u een vragenlijst maakt in onderzoek | 6 essentiële stappen voor de beste resultaten | 2024 onthult

Hoe u een vragenlijst maakt in onderzoek | 6 essentiële stappen voor de beste resultaten | 2024 onthult

Quizzen en spellen

Lea Nguyen Maart 21 2024 6 min gelezen

Goede vragenlijsten kunnen wonderen teweegbrengen, en wij zijn hier om u de handleiding te geven hoe je een vragenlijst maakt in onderzoek voor gegarandeerd succes.

We behandelen ook het samenvoegen van alle onderdelen, zodat uw vragenlijst van begin tot eind brandt. Aan het eind ken je de enquêtes van binnen en van buiten.

Klinkt goed? Laten we er dan in duiken!

Als we klaar zijn, ben je een vragenlijstwizard. Je beschikt over alle tools om geweldige antwoorden te verzamelen.

Tips om je onderzoek beter te maken

Vonk teamenergie! Schop uw af brainstorm sessie Met word cloud, online peilingen, live quizzen en ijsbreker spellen om betrokkenheid en motivatie te vergroten. Onderschat de kracht van betrokkenheid niet! Geplande vrije tijd en leuke tijd met uw team kunnen uw energie vergroten en innovatief denken tijdens onderzoek stimuleren.

Inhoudsopgave

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Wat maakt een goede vragenlijst?

Een goede vragenlijst levert het gewenste resultaat op. Als het niet het beoogde doel dient, is het geen goed doel. De belangrijkste kenmerken van een goede vragenlijst zijn:

Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek?
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek?

duidelijkheid:

 • Duidelijk doel en onderzoeksdoelstellingen
 • Taal is gemakkelijk te begrijpen en heeft een duidelijke opmaak
 • Ondubbelzinnige bewoordingen en gedefinieerde termen

geldigheid:

 • Relevante vragen over onderzoeksdoelen
 • Logische stroom en groepering van items

Efficiëntie:

 • Beknopt en tegelijkertijd de nodige context bieden
 • Geschatte tijdsduur om te voltooien

Nauwkeurigheid:

 • Onbevooroordeeld en vermijdt suggestieve vragen
 • Eenvoudige, elkaar uitsluitende antwoordmogelijkheden

Volledigheid:

 • Behandelt alle noodzakelijke onderwerpen van belang
 • Laat ruimte voor aanvullende opmerkingen

Privacy:

 • Garandeert anonimiteit van reacties
 • Legt vertrouwelijkheid vooraf uit

testen:

 • Pilot eerst getest op kleine groep
 • Bevat resulterende feedback

Levering:

 • Houdt rekening met zowel print- als online formaten
 • Combineert vraagstijlen (meerkeuze, rangschikking, open einde) voor interesse

Hoe u een vragenlijst maakt in onderzoek

#1. Bepaal wat u probeert te doen

Hoe vragenlijst in onderzoek te maken - #1
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek – #1

Zoek uit wat u van de respondenten moet weten om uw doel te bereiken de doelstellingen van het onderzoek. bekijk de inleiding en het voorstel voor hints hierover.

Je hebt waarschijnlijk al een idee, maar door met anderen te praten en eerdere onderzoeken te scannen, kun je ook een vollediger beeld schetsen.

Bekijk wat anderen hebben gevonden of gemist met betrekking tot soortgelijke problemen. Bouw voort op bestaande kennis.

Ook geven snelle informele gesprekken met uw doelwitten aanwijzingen over wat er echt toe doet. Dit geeft een beter beeld van de werkelijkheid dan alleen leerboeken.

Definieer vervolgens uw mensen. Bepaal eerst voor wie je het grote plaatje probeert te krijgen door cijfers te kraken. Als u bijvoorbeeld spullen verkoopt, bedenk dan of u alleen gebruikers of alle anderen wilt laten meewegen.

Breng ook in kaart met wie u precies gaat praten. Stel vervolgens uw vragenlijsten samen, waarbij u rekening houdt met de kenmerken van mensen, zoals leeftijd en achtergrond.

#2. Kies de gewenste communicatiemethode

Hoe vragenlijst in onderzoek te maken - #2
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek – #2

Nu moet je kiezen hoe je met deelnemers wilt linken voor antwoorden.

De communicatiemethode zal grote invloed hebben op hoe u de vragen formuleert en wat soorten vragenlijsten in onderzoek vragen.

De belangrijkste keuzes kunnen zijn:

 • Face-to-face-chats
 • Spreeksessies in groep
 • Videogesprek interview
 • Telefoongesprek interview

Door uw distributiekanaal te strategiseren, worden de smaken de vraag. Persoonlijke links maken gevoelige vragen mogelijk; afstandsbediening vereist aanpassing van stijl. Nu heb je opties - wat is jouw zet?

#3. Overweeg vraagformuleringen

Hoe vragenlijst in onderzoek te maken - #3
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek – #3

Goede vragen vormen de ruggengraat van elke goede enquête. Om ze te laten opvallen, moeten ze worden geformuleerd om verwarring of vaagheid te voorkomen.

Het najagen van gemengde signalen of verkeerde antwoorden van deelnemers die de bedoeling verkeerd begrijpen, is een verloren zaak, omdat je niet kunt analyseren wat je niet kunt ontrafelen.

Het maakt ook uit wie u de vragenlijst uitdeelt – Denk na over het vermogen van uw deelnemers om op te letten,

Als je ze bombardeert met vragen over vragen en complexe bewoordingen, kan dit bepaalde mensenmassa's in spanning brengen, vind je niet?

Sla ook het professionele jargon of de technische termen over. Houd het simpel - iedereen zou de betekenis moeten kunnen begrijpen zonder ernaar te hoeven zoeken, vooral als je een focusgroep hebt.

#4. Denk na over uw vraagtypes

Hoe vragenlijst in onderzoek te maken - #4
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek – #4

Bij het bepalen welke vraagtypes u in uw onderzoeksvragenlijst wilt gebruiken, is het belangrijk om verschillende belangrijke factoren in overweging te nemen.

Het doel van uw onderzoek zal van invloed zijn op de vraag of gesloten of open vragen het meest geschikt zijn, waarbij enquêtes en beoordelingen de voorkeur geven aan gesloten vragen, terwijl verkennende doeleinden baat hebben bij open vragen.

Bovendien heeft het ervaringsniveau van uw beoogde respondenten invloed op de complexiteit van de vragen, waardoor eenvoudiger formaten voor algemene enquêtes nodig zijn.

Het type gegevens dat u nodig heeft, of het nu gaat om numerieke, geprioriteerde of gedetailleerde ervaringsantwoorden, zal eveneens leidend zijn bij uw keuze van respectievelijk beoordelingsschalen, ranglijsten of open antwoorden.

Het is ook verstandig om open en gesloten vraagtypen in de hele structuur en lay-out van de vragenlijst met elkaar in evenwicht te brengen, om de betrokkenheid van de deelnemers te behouden.

Veelgebruikte gesloten formaten omvatten beoordelingsschalen, meerkeuzevragen en filterende logische vragen om efficiënt kwantitatieve gegevens te verzamelen, terwijl open vragen rijke kwalitatieve inzichten bieden, maar een meer diepgaande analyse vereisen.

De juiste combinatie van vraagstijlen die zijn afgestemd op uw doel en respondentfactoren, levert hoogwaardige, bruikbare gegevens op.

#5. Bestel en formatteer uw vragenlijsten

Hoe vragenlijst in onderzoek te maken - #5
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek – #5

De volgorde en algemene opzet van de vragenlijst zijn belangrijke elementen waarmee u rekening moet houden bij het ontwerpen van uw onderzoeksinstrument.

Het is het beste om te beginnen met een aantal basisinleidende of ijsbreker vragen om respondenten te helpen de enquête in te gaan voordat ze zich verdiepen in complexere onderwerpen.

U wilt soortgelijke vragen onder duidelijke kopjes en secties groeperen om een ​​logische stroom van het ene onderwerp naar het volgende te creëren.

Feitelijke informatie, zoals demografische gegevens, wordt vaak aan het begin of aan het einde van de enquête verzameld.

Stel uw belangrijkste kernvragen vroeg, wanneer de aandachtsspanne doorgaans het hoogst is.

Het afwisselen van gesloten en open vraagtypes kan helpen om de betrokkenheid gedurende het hele gesprek te behouden.

Vermijd dubbelzinnige vragen en zorg ervoor dat de formulering beknopt, duidelijk en ondubbelzinnig is.

Consistente responsschalen en opmaak maken het navigeren door de enquête eenvoudig.

???? Verbeter uw onderzoek met een veelzijdige aanpak! gebruik maken van beoordelingsschalen en open vragen om uiteenlopende gegevens te verzamelen. Overweeg bovendien om een live Q&A voor, tijdens of na interviews om de betrokkenheid van het publiek te maximaliseren en ervoor te zorgen dat u de meest waardevolle inzichten vastlegt.

#6. Test de vragenlijsten

Hoe vragenlijst in onderzoek te maken - #6
Hoe maak je een vragenlijst in onderzoek – #6

Het uitvoeren van een pilottest van uw vragenlijst is een cruciale stap voordat u uw enquête volledig kunt implementeren.

Om een ​​succesvolle pilot uit te voeren, streeft u ernaar een kleine steekproef van 5-10 personen te verzamelen die representatief zijn voor uw algemene doelgroep voor pre-testen.

De pilotdeelnemers moeten volledig worden geïnformeerd over het doel en moeten instemmen met hun deelname.

Geef ze vervolgens de vragenlijst via een-op-een-interviews, zodat u direct kunt zien hoe ze omgaan met en reageren op elke vraag.

Vraag de respondenten tijdens dit proces om hardop te denken en verbale feedback te geven over hun gedachten en begripsniveau.

Eenmaal voltooid, voert u korte interviews na de vragenlijst uit om eventuele problemen, verwarringspunten en suggesties voor verbetering te bespreken.

Gebruik deze feedback om aspecten zoals vraagstelling, volgorde of structuur te analyseren, te herzien en aan te passen op basis van geïdentificeerde problemen.

Key Takeaways

Door deze stappen serieus te nemen en ze tijdens de testruns te verfijnen, kunt u uw vragenlijsten zo opstellen dat ze precies datgene opleveren wat u zoekt, efficiënt en duidelijk.

Zorgvuldig ontwikkelen en indien nodig aanpassen zorgt ervoor dat de juiste details worden verzameld om de doelstellingen te verwezenlijken. Toegewijd blijven aan het onderzoek betekent enquêtes die slim werken en later hoogwaardige analyses opleveren. Dit versterkt de resultaten rondom.

Wil je meteen aan de slag? Bekijk enkele van AhaSlides' enquêtesjablonen!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de 4 delen van een vragenlijst in onderzoek?

Een onderzoeksvragenlijst bestaat over het algemeen uit 4 hoofdonderdelen: inleiding, screening-/filtervragen, hoofdtekst en afsluiting. Samen werken deze 4 vragenlijstcomponenten om respondenten soepel te begeleiden bij het verstrekken van de beoogde gegevens die nodig zijn om de oorspronkelijke onderzoeksdoelen te bereiken.

Wat zijn de 5 stappen bij het maken van een vragenlijst?

Dit zijn de 5 belangrijkste stappen voor het maken van een effectieve vragenlijst voor onderzoek: • Definieer doelstellingen • Ontwerp vragen • Organiseer vragen • Pre-testvragen • Beheer vragenlijst.