Ben je een deelnemer?

Vragenlijst baantevredenheid | 46 voorbeeldvragen voor een impactvolle enquête

Vragenlijst baantevredenheid | 46 voorbeeldvragen voor een impactvolle enquête

werkzaamheden

Jane Ng 26 september 2023 5 min gelezen

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe uw medewerkers denken over hun rol, bijdragen en hun algemene werktevredenheid? 

Een bevredigende carrière is niet langer beperkt tot een salaris aan het einde van de maand. In het tijdperk van werken op afstand, flexibele uren en evoluerende functies is de definitie van werktevredenheid veranderd. Dus als u er klaar voor bent om inzicht te krijgen in wat uw medewerkers werkelijk voelen, geven we in deze blogpost 46 voorbeeldvragen voor vragenlijst over werktevredenheid waardoor u een cultuur op de werkplek kunt koesteren die koestert betrokkenheid van medewerkers, stimuleert innovatie en vormt de basis voor blijvend succes.

Inhoudsopgave

Vragenlijst over werktevredenheid. Afbeelding: freepik

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Leer je vrienden beter kennen! Bekijk hoe u een online enquête opzet!

Gebruik quiz en games op AhaSlides om leuke en interactieve enquêtes te maken, om de publieke opinie op het werk, in de klas of tijdens kleine bijeenkomsten te verzamelen


🚀 Maak een gratis enquête☁️

Wat is een vragenlijst over baantevredenheid?

Een Job Satisfaction Questionnaire, ook bekend als een baantevredenheidsonderzoek of medewerkerstevredenheidsonderzoek, is een waardevol hulpmiddel dat door organisaties en HR-professionals wordt gebruikt om te begrijpen hoe tevreden hun werknemers zijn in hun rol

Het bestaat uit een reeks vragen die zijn ontworpen om een ​​reeks onderwerpen te behandelen, waaronder de werkomgeving, functieverantwoordelijkheden, relaties met collega's en leidinggevenden, beloning, groeimogelijkheden, welzijn en meer. 

Waarom een ​​vragenlijst over werktevredenheid uitvoeren?

Pew's onderzoek benadrukt dat bijna 39% van de niet-zelfstandigen hun baan van cruciaal belang acht voor hun algehele identiteit. Dit sentiment wordt gevormd door factoren als gezinsinkomen en opleiding, waarbij 47% van de hogere inkomens en 53% van de postdoctorale studenten belang hechten aan hun baanidentiteit in Amerika. Deze wisselwerking is van cruciaal belang voor de medewerkerstevredenheid, waardoor een goed gestructureerde vragenlijst over de werktevredenheid essentieel is voor het bevorderen van een doel en welzijn.

Het uitvoeren van een Job Satisfaction Questionnaire biedt aanzienlijke voordelen voor zowel medewerkers als de organisatie. Dit is de reden waarom het belangrijk is om prioriteit te geven aan dit initiatief:

 • Inzichtelijk inzicht: Specifieke vragen in de vragenlijst onthullen de ware gevoelens van werknemers en onthullen meningen, zorgen en tevredenheidsgebieden. Dit geeft een duidelijker beeld van hun algehele ervaring.
 • Identificatie van het probleem: Gerichte zoekopdrachten wijzen op pijnpunten die van invloed zijn op het moreel en de betrokkenheid, ongeacht of deze verband houden met communicatie, werkdruk of groei.
 • Oplossingen op maat: De verzamelde inzichten maken oplossingen op maat mogelijk, waarmee u uw toewijding aantoont aan het verbeteren van de werkomstandigheden en het waarderen van het welzijn van uw werknemers.
 • Verbeterde betrokkenheid en retentie: Het aanpakken van zorgen op basis van de resultaten van de vragenlijst verhoogt de betrokkenheid en draagt ​​bij aan een lager personeelsverloop en een grotere loyaliteit.

46 voorbeeldvragen voor een vragenlijst over werktevredenheid 

Hier zijn enkele voorbeelden van een vragenlijst die is ontworpen om de werktevredenheid te meten, onderverdeeld in categorieën:

Afbeelding: freepik

1/ Werkomgeving: 

 • Hoe beoordeelt u het fysieke comfort en de veiligheid van uw werkplek?
 • Bent u tevreden over de netheid en organisatie van de werkplek? 
 • Heeft u het gevoel dat de kantoorsfeer een positieve werkcultuur bevordert? 
 • Beschikt u over de nodige hulpmiddelen en middelen om uw werk effectief uit te voeren? 

2/ Verantwoordelijkheden:

 • Komen uw huidige functieverantwoordelijkheden overeen met uw vaardigheden en kwalificaties?
 • Zijn uw taken duidelijk omschreven en aan u gecommuniceerd?
 • Heeft u de mogelijkheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan en uw vaardigheden uit te breiden?
 • Bent u tevreden met de verscheidenheid en complexiteit van uw dagelijkse taken?
 • Heeft u het gevoel dat uw werk een gevoel van doel en voldoening biedt?
 • Bent u tevreden met de mate van beslissingsbevoegdheid die u in uw functie heeft?
 • Gelooft u dat uw functieverantwoordelijkheden aansluiten bij de algemene doelstellingen en missie van de organisatie?
 • Krijgt u duidelijke richtlijnen en verwachtingen voor uw taken en projecten?
 • Hoe goed denkt u dat uw functieverantwoordelijkheden bijdragen aan het succes en de groei van het bedrijf?

3/ Supervisie en leiderschap:

 • Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de communicatie tussen u en uw leidinggevende?
 • Krijgt u constructieve feedback en begeleiding op uw functioneren?
 • Wordt u aangemoedigd om uw mening en suggesties aan uw supervisor kenbaar te maken?
 • Heeft u het gevoel dat uw leidinggevende uw bijdragen waardeert en uw inspanningen erkent?
 • Bent u tevreden over de leiderschapsstijl en managementaanpak binnen uw afdeling?
 • Welke soorten leiderschapsvaardigheden Denk je dat dit geschikt voor je zal zijn? 

4/ Carrièregroei en -ontwikkeling:

 • Krijg je kansen voor professionele groei en vooruitgang?
 • Hoe tevreden bent u over de opleidings- en ontwikkelingsprogramma’s die de organisatie aanbiedt?
 • Bent u van mening dat uw huidige rol aansluit bij uw carrièredoelen op de lange termijn?
 • Krijg je kansen om leiderschapsrollen of speciale projecten op je te nemen?
 • Ontvangt u ondersteuning bij het volgen van een vervolgopleiding of het verbeteren van uw vaardigheden?

5/ Compensatie en voordelen:

 • Bent u tevreden met uw huidige salaris en beloningspakket, inclusief extralegale voordelen?
 • Heeft u het gevoel dat uw bijdragen en prestaties op passende wijze worden beloond?
 • Zijn de voordelen die de organisatie biedt uitgebreid en geschikt voor uw behoeften?
 • Hoe beoordeelt u de transparantie en eerlijkheid van het prestatie-evaluatie- en beloningsproces?
 • Bent u tevreden met de mogelijkheden voor bonussen, incentives of beloningen?
 • Bent u tevreden over de Jaarlijks verlof?

6/ Relaties:

 • Hoe goed werkt u samen en communiceert u met uw collega's?
 • Ervaart u binnen uw afdeling een gevoel van kameraadschap en teamwerk?
 • Bent u tevreden met het niveau van respect en samenwerking tussen uw collega’s?
 • Heeft u de mogelijkheid om te communiceren met collega's van verschillende afdelingen of teams?
 • Vindt u het prettig om hulp of advies te vragen aan uw collega's wanneer dat nodig is?

7/ Welzijn – Vragenlijst werktevredenheid: 

 • Hoe tevreden bent u met de balans tussen werk en privéleven die de organisatie biedt?
 • Voelt u zich voldoende ondersteund door het bedrijf bij het beheersen van stress en het behouden van uw mentale welzijn?
 • Vindt u het prettig om hulp of middelen te zoeken bij het omgaan met persoonlijke of werkgerelateerde uitdagingen?
 • Hoe vaak neemt u deel aan wellnessprogramma's of activiteiten die door de organisatie worden aangeboden (bijvoorbeeld fitnesslessen, mindfulness-sessies)?
 • Bent u van mening dat het bedrijf het welzijn van zijn werknemers waardeert en prioriteit geeft?
 • Bent u tevreden over de fysieke werkomgeving op het gebied van comfort, verlichting en ergonomie?
 • Hoe goed komt de organisatie tegemoet aan uw gezondheids- en welzijnsbehoeften (bijvoorbeeld flexibele uren, mogelijkheden voor werken op afstand)?
 • Voelt u zich aangemoedigd om pauzes te nemen en de verbinding met uw werk te verbreken wanneer dat nodig is om op te laden?
 • Hoe vaak voelt u zich overweldigd of gestrest als gevolg van werkgerelateerde factoren?
 • Bent u tevreden met de gezondheids- en welzijnsvoordelen die de organisatie biedt (bijvoorbeeld gezondheidszorgdekking, ondersteuning op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg)?
Afbeelding: vrijschip

Conclusie 

Een vragenlijst over werktevredenheid is een krachtig hulpmiddel om waardevolle inzichten te verkrijgen in de gevoelens, zorgen en tevredenheid van medewerkers. Door gebruik te maken van deze 46 voorbeeldvragen en innovatieve platforms zoals AhaSlides live peilingen, Q&A sessiesen de anonieme antwoordmodus kunt u boeiende en interactieve enquêtes maken die een beter inzicht in hun personeelsbestand bevorderen. 

Veelgestelde vragen

Welke vragenlijst meet de tevredenheid over het werk?

De Job Satisfaction Questionnaire is een waardevol hulpmiddel dat door organisaties en HR-professionals wordt gebruikt om te begrijpen hoe tevreden hun werknemers zijn in hun rol. Het bestaat uit een reeks vragen die zijn ontworpen om een ​​reeks onderwerpen te behandelen, waaronder de werkomgeving, functieverantwoordelijkheden, relaties, welzijn en meer. 

Wat zijn de vragen met betrekking tot werktevredenheid?

Vragen over werktevredenheid kunnen betrekking hebben op onderwerpen als de werkomgeving, taakverantwoordelijkheden, relaties met leidinggevenden, loopbaangroei, beloning en algeheel welzijn. Voorbeeldvragen kunnen zijn: Bent u tevreden met uw huidige functieverantwoordelijkheden? Hoe goed communiceert uw leidinggevende met u? Vindt u dat uw salaris eerlijk is voor het werk dat u doet? Krijg je kansen voor professionele groei?

Wat zijn de vijf belangrijkste factoren die de tevredenheid over het werk bepalen?

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de arbeidstevredenheid zijn vaak welzijn, loopbaanontwikkeling, werkomgeving, relaties en beloning.