Ben je een deelnemer?

Ontsluiten van de 10 krachtige soorten vragenlijsten voor effectieve gegevensverzameling

Ontsluiten van de 10 krachtige soorten vragenlijsten voor effectieve gegevensverzameling

Mijn werk

Lea Nguyen 26 september 2023 6 min gelezen

Wanneer u waardevolle inzichten van anderen wilt verkrijgen, is de vragenlijst een krachtig onderzoeksinstrument.

Maar grote macht brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee – als je aan je zoektocht naar begrip begint, denk dan niet alleen aan de vooraf gedefinieerde kaders, maar ook aan andere soorten vragenlijsten dat maakt een groot verschil voor mensen die ze invullen.

Laten we eens kijken wat ze zijn en hoe u ze effectief in uw enquêtes kunt gebruiken👇

Inhoudsopgave

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Soorten vragenlijsten

Laten we, van gestructureerd tot ongestructureerd, de 10 soorten vragenlijsten voor uw enquêtebehoeften verkennen:

#1. Gestructureerde vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Ja/Nee-enquête AhaSlides
Soorten vragenlijsten – Gestructureerde vragenlijst

De ongestructureerde vragenlijst maakt gebruik van gesloten vragen met vooraf gedefinieerde antwoordopties zoals meerkeuzevragen, ja/nee, selectievakjes, vervolgkeuzelijsten en dergelijke.

Vragen zijn gestandaardiseerd met vaste antwoorden voor alle respondenten, en zijn het gemakkelijkst te analyseren in grootschalige enquêtes, omdat antwoorden direct numeriek kunnen worden gecodeerd.

Ze zijn het meest geschikt voor beschrijvend onderzoek naar attributen, gedragingen en attitudes die vooraf kunnen worden gedefinieerd.

Voorbeelden van vragen zijn onder meer het kiezen van een favoriet uit een lijst, het beoordelen op een schaal of het selecteren van tijdsbestekken.

Houd er rekening mee dat dit de mogelijkheid beperkt van onverwachte antwoorden buiten de aangeboden opties en het vermogen om kwalitatieve nuances te onderzoeken die verder gaan dan de gegeven opties.

💡 Welke vragenlijst moet je gebruiken bij onderzoek? Ontdek de beste lijst hier..

#2. Ongestructureerde vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Ongestructureerde/open vragen in AhaSlides
Soorten vragenlijsten – Ongestructureerde vragenlijst

De ongestructureerde vragenlijst bestaat volledig uit open vragen zonder vooraf bepaalde antwoorden. Het maakt flexibele, gedetailleerde antwoorden mogelijk in de eigen woorden van de respondenten.

Respondenten kunnen openlijk antwoorden, zonder zich te beperken tot vaste opties.

Het is nuttig om al in een vroeg stadium thema's/categorieën te identificeren voor gestructureerde vragen later en met kleine voorbeelden voor diepgaande inzichten over de breedte.

Voorbeelden hiervan zijn het schrijven van antwoorden op vragen van het type ‘waarom’ en ‘hoe’.

Ze zijn dus moeilijker te analyseren omdat de antwoorden uit ongestructureerde tekst bestaan ​​en niet uit numerieke codes. Ze genereren een grote hoeveelheid tekstgegevens die meer tijd nodig hebben om grondig te analyseren.

#3. Semi-gestructureerde vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Semi-gestructureerde vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Semi-gestructureerde vragenlijst

De semi-gestructureerde vragenlijst combineert gesloten en open vraagformaten binnen één vragenlijst.

Open vragen maken gepersonaliseerde antwoorden mogelijk, terwijl gesloten vragen statistische analyse mogelijk maken.

Voorbeelden hiervan zijn onder meer meerkeuzevragen met een optie voor 'anders' met een opmerkingenveld, vragen over rangschikking/beoordelingsschalen die kunnen worden gevolgd door een open 'leg uit'-vraag, of demografische vragen aan het begin kunnen worden gesloten, zoals leeftijd/geslacht. terwijl de bezetting open is.

Het is het meest gebruikte type dat structuur en inzichten in evenwicht brengt, terwijl er toch enige standaardisatie en flexibiliteit voor behouden blijft vergelijkende analyse.

Toch is het belangrijk om testvragen, antwoordschalen en open gedeelten te testen om gebrek aan context of verkeerde interpretatie van vragen te voorkomen.

#4. Hybride vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Hybride vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Hybride vragenlijst

De hybride vragenlijst bevat een verscheidenheid aan vraagformaten die verder gaan dan alleen gesloten en open vragen.

Het kan beoordelingsschalen, ranglijsten, semantische verschillen en demografische vragen omvatten. Dit voegt diversiteit toe om respondenten betrokken te houden en biedt verschillende inzichten.

Bijvoorbeeld door respondenten te vragen opties te rangschikken, gevolgd door een open vraag, of door beoordelingsschalen te gebruiken voor attributen en open commentaarvakken voor verdere uitwerking.

Feedback kan zowel numeriek als beschrijvend zijn, afhankelijk van de gebruikte vraagtypen.

Het neigt meer naar flexibiliteit te neigen dan gestructureerde enquêtes vanwege een mix van formaten.

Het gebruik van dit type vragenlijst vergroot de rijkdom, maar voegt ook meer complexiteit toe bij het navigeren door verschillende analysebenaderingen. Het is dus belangrijk om na te denken over hoe u verschillende vraagtypen ordent en groepeert voor een samenhangend resultaat.

#5. Diagnostische vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Diagnostische vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Diagnostische vragenlijst

Diagnostische vragenlijsten zijn specifiek ontworpen om bepaalde aandoeningen, eigenschappen of kenmerken te beoordelen of te diagnosticeren.

Ze zijn bedoeld om specifieke symptomen, gedragingen of eigenschappen te evalueren die verband houden met een bepaald interessegebied, zoals psychische stoornissen, leerstijlen en consumentenvoorkeuren.

De vragen zijn zorgvuldig samengesteld op basis van vastgestelde diagnostische criteria/richtlijnen voor het onderwerp dat wordt onderzocht.

In de psychologie helpen ze bij de diagnose, behandelplanning en het volgen van de voortgang van stoornissen.

In het onderwijs bieden ze inzicht in de leerbehoeften van studenten om de lesmethoden daarop af te stemmen.

Bij marktonderzoek geven ze feedback op producten, branding en klanttevredenheid.

Het vereist training en certificering om de resultaten correct te beheren, interpreteren en er actie op te ondernemen.

#6. Demografische vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Demografische vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Demografische vragenlijst

Een demografische vragenlijst verzamelt basisachtergrondinformatie over respondenten, zoals leeftijd, geslacht, locatie, opleidingsniveau, beroep en dergelijke.

Het verzamelt statistische gegevens over de kenmerken van enquêtedeelnemers of een populatie. Veel voorkomende demografische variabelen zijn onder meer zaken als burgerlijke staat, inkomensbereik, etniciteit en gesproken taal.

Informatie wordt gebruikt om de resultaten per subgroep te analyseren en eventuele relaties te begrijpen.

De vragen worden aan het begin geplaatst om deze feiten snel te verzamelen vóór de belangrijkste inhoudelijke vragen.

Het helpt bij het garanderen van een representatieve steekproef van relevante subgroepen voor doelgroepen en fungeert als startpunt voor op maat gemaakte programma's, outreach- of vervolginitiatieven.

#7. Beeldvragenlijst

Soorten vragenlijsten - Geïllustreerde vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Beeldvragenlijst

De beeldvragenlijst maakt gebruik van afbeeldingen/afbeeldingen in combinatie met woorden om vragen/antwoorden over te brengen.

Dit kan het matchen van afbeeldingen met antwoorden inhouden, het rangschikken van afbeeldingen in een logische volgorde en het verwijzen naar geselecteerde afbeeldingen.

Het is geschikt voor deelnemers met laaggeletterdheid of beperkte taalvaardigheid, kinderen of personen met cognitieve beperkingen.

Het biedt een aantrekkelijk, minder intimiderend format voor deelnemers met bepaalde beperkingen.

Pilottesten zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat alle leeftijden/culturen de beelden correct begrijpen.

#8. Online vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Online vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Online vragenlijst

Onlinevragenlijsten worden via weblinks verspreid, zodat ze eenvoudig op computers/mobiele apparaten kunnen worden ingevuld. Ze bieden respondenten het gemak van 24/7 toegang vanaf elke locatie.

Er zijn apps beschikbaar om de enquêtes eenvoudig te bouwen en te verspreiden, zoals Google Formulieren, AhaSlides, SurveyMonkey of Qualtrics. De gegevens worden vervolgens onmiddellijk verzameld in digitale bestanden voor efficiënte analyse.

Hoewel ze snelle resultaten in realtime opleveren, missen ze de non-verbale sociale context in tegenstelling tot persoonlijke inzendingen en hebben ze een grotere kans op onvolledige inzendingen, omdat respondenten op elk moment kunnen stoppen.

#9. Face-to-face vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Face-to-face vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Face-to-face vragenlijst

Face-to-face vragenlijsten worden afgenomen in een live, persoonlijk interviewformaat tussen de respondent en de onderzoeker.

Ze stellen de interviewer in staat om meer details of verduidelijking te vragen met vervolgvragen, en aanvullende uitleg te geven bij onduidelijke vragen.

Non-verbale communicatie en reacties kunnen ook worden geobserveerd om meer context te krijgen.

Ze zijn geschikt voor complexe, uit meerdere delen bestaande vragen die hardop worden voorgelezen en met antwoordmogelijkheden, maar ze hebben interviewers nodig die zijn opgeleid om vragen consistent en objectief te stellen.

#10. Telefonische vragenlijst

Soorten vragenlijsten - Telefonische vragenlijst
Soorten vragenlijsten – Telefonische vragenlijst

Telefonische vragenlijsten worden telefonisch afgenomen via live telefoongesprekken tussen de deelnemer en de onderzoeker.

Ze kunnen handiger zijn dan een persoonlijk interview, omdat ze reistijd en -kosten elimineren, en onderzoekers in staat stellen bredere geografische populaties te bereiken.

Vragen kunnen worden voorgelezen aan mensen die niet kunnen lezen of schrijven.

Er is geen visueel signaal, dus vragen moeten heel duidelijk en eenvoudig geformuleerd zijn. Het is ook moeilijker om de aandacht van respondenten volledig vast te houden vergeleken met persoonlijke situaties.

Met videogesprek-apps zoals Zoom or Google voldoetkan deze tegenslag worden geminimaliseerd, maar het plannen van oproepen kan een uitdaging zijn vanwege de beschikbaarheid en tijdzoneverschillen.

Key Takeaways

En daar heb je het: een overzicht op hoog niveau van de belangrijkste soorten vragenlijsten!

Of het nu gestructureerd of vrij vloeiend is, een combinatie van beide of meer, het format is slechts een startpunt. Echt inzicht komt neer op doordachte vragen, een respectvolle verstandhouding en een nieuwsgierige geest die zich in elke bevinding verdiept.

Ontdek AhaSlides' Gratis enquêtesjablonen

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de twee belangrijkste soorten vragenlijsten?

De twee belangrijkste soorten vragenlijsten zijn gestructureerde vragenlijsten en ongestructureerde vragenlijsten.

Wat zijn de 7 soorten enquêtes?

De zeven belangrijkste soorten onderzoeken zijn tevredenheidsonderzoeken, marktonderzoeksonderzoeken, behoeftenonderzoeken, opinieonderzoeken, exit-onderzoeken, medewerkersonderzoeken en diagnostische onderzoeken.

Wat zijn de verschillende soorten vragenlijstvragen?

Enkele veel voorkomende soorten vragen die in vragenlijsten worden gebruikt, kunnen meerkeuzevragen, selectievakjes, beoordelingsschalen, rangschikking, open en gesloten, matrix en nog veel meer zijn.