Ben je een deelnemer?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek | Creëer er gratis één in 2024

Medewerkerstevredenheidsonderzoek | Creëer er gratis één in 2024

Mijn werk

Astrid Trans Maart 21 2024 7 min gelezen

Wat zijn de factoren die voornamelijk van invloed zijn medewerkerstevredenheidsonderzoek? Bekijk de beste gids in 2024!!

Veel soorten onderzoek geven aan dat inkomen, de aard van professionals, bedrijfscultuuren compensatie behoren tot de belangrijkste factoren die van invloed zijn werktevredenheid. Bijvoorbeeld, "Organisatiecultuur beïnvloedt werktevredenheid met 42%“, aldus het regionale kantoor van PT Telkom Makassar. Voor sommige specifieke bedrijven is dat echter mogelijk niet het geval. 

Over Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Elk bedrijf moet regelmatig medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitvoeren om vast te stellen welke redenen ten grondslag liggen aan de lage medewerkerstevredenheid over de functie en het bedrijf. Er zijn echter veel soorten medewerkerstevredenheidsonderzoeken, die allemaal een bepaalde aanpak hebben. In dit artikel leert u dus een effectieve manier om medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit te voeren met een hoog responspercentage en hoog betrokkenheidsniveau.

alternatieve tekst


Maak een gratis enquête op het werk!

Creëer uw favoriete vragen op gratis interactieve sjablonen, om uw collega's op de meest creatieve manieren te vragen!


🚀 Grijp gratis enquête☁️

Inhoudsopgave

medewerkerstevredenheidsonderzoek
Hoe werktevredenheidsenquête maken? -Bron: Shutterstock

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een soort onderzoek dat door werkgevers wordt gebruikt om feedback van hun werknemers te verzamelen over hun werktevredenheid en algehele werkervaring op de werkplek. Het doel van deze onderzoeken is om gebieden te identificeren waar de organisatie het goed doet, evenals gebieden waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te vergroten.

Waarom is het Medewerkerstevredenheidsonderzoek belangrijk?

De resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen worden gebruikt om beslissingen te nemen over beleid, procedures en programma's die van invloed zijn op de werkplek en de werknemerservaring. Door gebieden aan te pakken waar werknemers mogelijk ontevreden zijn of uitdagingen ervaren, kunnen organisaties het moreel en de betrokkenheid van werknemers verbeteren, wat kan leiden tot meer productiviteit en retentie.

Verschillende soorten medewerkerstevredenheidsonderzoeken en voorbeelden

Algemeen Medewerkerstevredenheidsonderzoeks

Deze enquêtes zijn bedoeld om de algehele tevredenheid van medewerkers met hun baan, werkomgeving en de organisatie als geheel te meten. Vragen kunnen betrekking hebben op onderwerpen als arbeidsvreugde, werk leven balans, mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, compensatie en secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze enquêtes helpen organisaties verbeterpunten te identificeren en de nodige maatregelen te nemen om hun werknemers te behouden.

Er zijn voorbeelden van vragenlijsten over werktevredenheid als volgt:

 • Op een schaal van 1-10, hoe tevreden bent u in het algemeen met uw baan?
 • Op een schaal van 1-10, hoe tevreden bent u over het algemeen met uw werkomgeving?
 • Hoe tevreden bent u op een schaal van 1 tot 10 over de organisatie als geheel?
 • Heb je het gevoel dat je werk zinvol is en bijdraagt ​​aan de doelen van de organisatie?
 • Heb je het gevoel dat je voldoende autonomie en autoriteit hebt om je werk goed uit te voeren?
 • Heb je het gevoel dat er mogelijkheden zijn voor loopbaanontwikkeling?
 • Bent u tevreden over de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die de organisatie biedt?

Onboarding- en exit-enquêtes

Onboarding- en exit-enquêtes zijn twee soorten medewerkerstevredenheidsonderzoeken die waardevolle inzichten kunnen verschaffen in de wervings- en retentiestrategieën van een organisatie.

Onboarding-enquêtes: Onboarding-enquêtes worden doorgaans uitgevoerd tijdens de eerste paar weken van een nieuwe werknemer om hun ervaring tijdens het onboarding-proces te beoordelen. Het onderzoek is bedoeld om gebieden voor verbetering in het onboardingproces te achterhalen om nieuwe werknemers te helpen zich meer betrokken, verbonden en succesvol te voelen in hun nieuwe rol.

Hier zijn enkele voorbeeldvragen voor een onboarding-enquête:

 • Hoe tevreden bent u over uw oriëntatieproces?
 • Heeft uw oriëntatie u een duidelijk beeld gegeven van uw rol en verantwoordelijkheden?
 • Hebt u voldoende training gekregen om uw werk goed uit te voeren?
 • Voelde je je gesteund door je manager en collega's tijdens je onboardingproces?
 • Zijn er punten in uw onboardingproces die verbeterd kunnen worden?

Enquêtes afsluiten: Aan de andere kant zijn exit-enquêtes of off-boarding-enquêtes nuttig wanneer HR redenen wil identificeren voor een werknemer om de organisatie te verlaten. De enquête kan vragen bevatten over de algehele ervaring van de werknemer bij het werken voor de organisatie, redenen voor vertrek en suggesties voor verfijningen.

Hier zijn enkele voorbeeldvragen voor een exit-enquête:

 • Waarom heb je besloten de organisatie te verlaten?
 • Waren er specifieke incidenten die hebben bijgedragen aan uw beslissing om te vertrekken?
 • Had u het gevoel dat uw vaardigheden en capaciteiten volledig werden benut in uw rol?
 • Had je het gevoel dat je voldoende kansen had voor loopbaanontwikkeling?
 • Is er iets dat de organisatie anders had kunnen doen om jou in dienst te houden?
Onderzoek naar offboarding van werknemers met AhaSlides

Pulse-enquêtes

Pulse-enquêtes zijn kortere, frequentere enquêtes die gericht zijn op het verzamelen van snelle feedback van werknemers over specifieke onderwerpen of gebeurtenissen, zoals na een bedrijfsbrede verandering of na een trainingsprogramma.

In de Pulse-enquêtes is er een beperkt aantal vragen die snel kunnen worden beantwoord, vaak in slechts enkele minuten. De resultaten van deze enquêtes kunnen worden gebruikt om aandachtspunten te identificeren, de voortgang van doelen te volgen en het algehele sentiment van werknemers te beoordelen.

U kunt de volgende vragen bekijken als voorbeelden van medewerkerstevredenheidsonderzoeken:

 • Hoe tevreden bent u over de ondersteuning van uw leidinggevende?
 • Heb je het gevoel dat je werkdruk beheersbaar is?
 • Ben je tevreden over de communicatie binnen je team?
 • Heb je het gevoel dat je over de nodige middelen beschikt om je werk goed uit te voeren?
 • Hoe goed begrijpt u de doelen en doelstellingen van het bedrijf?
 • Is er iets dat je graag veranderd zou zien op de werkvloer?
Verzamel realtime feedback van werknemers over evenementen met AhaSlides! Je moet een gebruiken live-quiz or schaal om de enquêtes leuker en boeiender te maken

360-graden feedbackenquêtes

360-graden feedbackonderzoeken zijn een soort medewerkerstevredenheidsonderzoek dat is ontworpen om feedback te verzamelen van meerdere bronnen, waaronder de manager van de werknemer, collega's, ondergeschikten en zelfs externe belanghebbenden.

360-graden feedback-enquêtes bestaan ​​meestal uit een reeks vragen die een beoordeling van een vaardigheden van de medewerker en gedrag op gebieden als communicatie, samenspel, leiderschap, en het oplossen van problemen.

Hier zijn enkele voorbeeldvragen voor een 360-graden feedbackenquête:

 • Hoe effectief communiceert de medewerker met anderen?
 • Hoe goed werkt de medewerker samen met teamleden?
 • Toont de medewerker effectieve leiderschapskwaliteiten?
 • Hoe goed gaat de medewerker om met conflicten en probleemoplossend vermogen?
 • Toont de medewerker betrokkenheid bij de doelen en waarden van de organisatie?
 • Is er iets dat de medewerker anders zou kunnen doen om zijn functioneren te verbeteren?

Enquêtes over diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (DEI).:

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)-enquêtes zijn een soort medewerkerstevredenheidsonderzoek dat is ontworpen om de voortgang van de organisatie bij het bevorderen van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te beoordelen in de werkplaats.

De DEI-vragen, die zich richten op het beoordelen van de perceptie van werknemers van de toewijding van de organisatie, zouden onderwerpen behandelen als cultuur op de werkplek, wervings- en promotiepraktijken, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, en beleid en procedures met betrekking tot diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie.

Hier zijn enkele voorbeelden van vragenlijsten over werktevredenheid voor een DEI-enquête:

 • Hoe goed promoot de organisatie een cultuur van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie?
 • Heb je het gevoel dat de organisatie diversiteit waardeert en actief probeert deze te promoten?
 • Hoe goed gaat de organisatie om met gevallen van vooringenomenheid of discriminatie?
 • Heb je het gevoel dat de organisatie voldoende training en ondersteuning biedt om diversiteit, gelijkheid en inclusie te bevorderen?
 • Heb je incidenten van vooringenomenheid of discriminatie op de werkvloer meegemaakt of meegemaakt?
 • Is er iets dat de organisatie anders zou kunnen doen om diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te bevorderen?

Tips om medewerkerstevredenheidsonderzoek succesvol uit te voeren

Duidelijke en beknopte communicatie

Het is belangrijk om duidelijk te communiceren over het doel van de enquête, waarvoor deze zal worden gebruikt en hoe de resultaten zullen worden verzameld en geanalyseerd.

Anonimiteit en vertrouwelijkheid

Werknemers moeten zich op hun gemak en zelfverzekerd voelen bij het geven van eerlijke en openhartige feedback zonder angst voor repercussies of vergelding.

Relevante en zinvolle vragen

De enquêtevragen moeten relevant zijn voor de ervaring van de werknemers en gericht zijn op belangrijke gebieden zoals beloning, secundaire arbeidsvoorwaarden, balans tussen werk en privéleven, arbeidsvreugde, loopbaanontwikkeling en management.

Juiste timing

Het kiezen van het juiste moment om het onderzoek uit te voeren is ook belangrijk, vooral na een grote verandering of gebeurtenis, of nadat er een aanzienlijke tijd is verstreken sinds het laatste onderzoek.

Voldoende deelname

Voldoende participatie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor het gehele personeelsbestand. Om deelname aan te moedigen, kan het nuttig zijn om prikkels of beloningen aan te bieden voor het invullen van de enquête.

Bruikbare resultaten

De onderzoeksresultaten moeten worden geanalyseerd en gebruikt om gebieden voor verbetering te identificeren en bruikbare plannen te ontwikkelen om eventuele problemen of zorgen van de werknemers aan te pakken.

Regelmatige opvolging

Regelmatige follow-up is essentieel om werknemers te laten zien dat hun feedback wordt gewaardeerd en dat de organisatie zich inzet voor het verbeteren van hun werkomgeving en het aanpakken van hun zorgen.

Meetinstrumenten voor medewerkerstevredenheid

Enquêtes kunnen worden uitgevoerd met behulp van papieren vragenlijsten, online enquêtes of door middel van interviews. U kunt dus beslissen welk type methode u op een bepaald moment kunt gebruiken om de beste resultaten te bereiken.

Enquête ontwerp

Het is een van de meest essentiële onderdelen van het succesvol uitvoeren van jobonderzoeken. U kunt bijvoorbeeld hulp vragen bij online enquêtetools AhaDia's om uw enquête te maken goed georganiseerd en aantrekkelijk ogend, wat kan verbetering van de responsgraad en engagement

Het gebruik van enquêtetools zoals AhaSlides zal u ten goede komen werkzaamheid. AhaSlides biedt realtime analyse en rapportage, zodat u de antwoorden op uw enquête kunt volgen en de resultaten kunt analyseren. U kunt deze gegevens gebruiken om aandachtspunten te identificeren en strategieën te ontwikkelen om de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers te verbeteren.

Wat is het doel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek? Gratis vooraf ontworpen enquêtesjablonen voor zakelijke doeleinden van AhaSlides

The Bottom Line

Kortom, medewerkerstevredenheidsenquêtes of jobenquêtes kunnen waardevolle inzichten opleveren in de werknemerservaring en werkgevers helpen een positieve en ondersteunende werkcultuur te creëren. Door aandachtsgebieden aan te pakken en uit te voeren strategieën om de werknemerstevredenheid te verbeteren, kunnen werkgevers een meer betrokken en productiever personeelsbestand creëren.

AhaSlides biedt een verscheidenheid aan enquêtesjablonen om uit te kiezen, zoals medewerkerstevredenheidsenquêtes, off-boarding-enquêtes, algemene trainingsfeedback en meer. Kies de sjabloon die het beste bij uw behoeften past of begin helemaal opnieuw.