Ben je een deelnemer?

8 Beste voorbeelden van peer assessment | 2024-updates

8 Beste voorbeelden van peer assessment | 2024-updates

Onderwijs

Astrid Trans 11 Dec 2023 3 min gelezen

Wat is het beste gebruik van peer assessment? Peer assessment is een gebruikelijke manier bij het leren in de klas en wordt door docenten gepromoot om elk lid van het team te helpen de bijdragen van hun medestudenten aan groepswerk en opdrachten te evalueren. Tegenwoordig wordt deze methode in de volksmond in verschillende aspecten gebruikt, in zakelijke context en peer review.

Peer assessment hoeft niet zo ernstig of angstaanjagend te zijn; er zijn verschillende manieren om peer assessment effectief en boeiend te maken. Dit artikel suggereert het beste voorbeelden van peer-assessment waardoor iedereen constructieve feedback kan geven en elkaars groei kan ondersteunen.

Inhoudsopgave

Wat is peer-assessment?

Peer assessment is een evaluatiemethode waarbij studenten het werk van hun medestudenten beoordelen, analyseren en feedback geven. Het bevordert kritische denkvaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel en is een waardevol hulpmiddel geworden in verschillende contexten, van onderwijs tot de werkplek en op het gebied van academisch onderzoek.

definitie van peer assessment
Definitie van peer assessment

Peerevaluatie van studenten

Peer assessment vindt zijn oorsprong in het onderwijs, waar studenten het werk van hun medestudenten beoordelen en feedback en inzichten bieden om hun begrip van de leerstof te vergroten. Deze aanpak gaat verder dan de traditionele evaluatie en bevordert een omgeving waarin studenten actief betrokken zijn bij de leerstof.

Collegiale beoordeling van medewerkers

Op dezelfde manier speelt peer-evaluatie van medewerkers een sleutelrol in de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het moedigt teamleden aan om feedback te geven over de prestaties, het gedrag en de bijdragen van hun collega's en helpt een cultuur van voortdurende verbetering binnen de organisatie te bevorderen.

Peer Journal of Artikelbeoordeling

Het is ook gebruikelijk om peer-tijdschrift- of artikelbeoordelingen te zien, wat verwijst naar het garanderen dat de inhoud van een onderzoekspaper of artikel voldoet aan strenge academische normen. Het volgt vaak een dubbelblind beoordelingssysteem, waarbij de anonimiteit tussen auteurs en recensenten wordt gehandhaafd om vooringenomenheid te elimineren.

Wat zijn de soorten peer assessment?

De twee meest populaire vormen van peer assessment zijn formatieve en summatieve feedback. Ze laten verschillen zien in verschillende benaderingen met verschillende doelstellingen en resultaten. Het begrijpen van de verschillen tussen deze twee typen is essentieel voor het effectief implementeren van peer assessment in verschillende situaties.

hoe helpt peer assessment studenten?
Soorten peer-evaluatie/beoordeling

Formatief Feedback

Formatieve beoordeling is een dynamisch proces dat is ontworpen om voortdurend leren en verbeteren te ondersteunen. Het biedt individuen feedback en inzichten om hen te helpen hun sterke en zwakke punten te begrijpen, de nodige aanpassingen door te voeren en hun prestaties te verbeteren. Studenten wordt bijvoorbeeld gevraagd hun ruwe concepten uit te wisselen met een medestudent voor feedback voordat ze definitief worden ingediend.

Summatieve feedback

Summatieve toetsing is daarentegen bedoeld voor evaluatie en oordeel. Het dient om de uiteindelijke prestatie of prestatie van een individu te meten. Bij summatieve peer assessment staat vaak meer op het spel, omdat dit van invloed kan zijn op de beoordeling, certificering of uiteindelijke beslissingen. Aan het einde van de cursus wordt het werk van de student bijvoorbeeld geëvalueerd via een summatief beoordelingsproces.

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Maak je eigen quiz en host deze live.

Gratis quizzen waar en wanneer je ze nodig hebt. Spark-glimlachen, lok verloving uit!


Begin gratis

Voorbeelden van peer assessment met schrijfchecklist

Als u op zoek bent naar een voorbeeld van dit soort assessment, kunt u het volgende sjabloon raadplegen. Het bevat een lijst met belangrijke punten voor constructieve feedback. Merk op dat dit voorbeeld bedoeld is voor evaluatie voor presentatie.

Inhoud (score van 10):

 • Het onderwerp van de presentatie is duidelijk omschreven en goed uitgelegd.
 • De inleiding biedt context en boeit het publiek.
 • De hoofdpunten zijn logisch geordend.
 • De inhoud is feitelijk juist en wordt ondersteund door relevante bronnen.
 • De conclusie vat de belangrijkste punten effectief samen.

Levering (Score van 10):

 • De presentator houdt oogcontact met het publiek.
 • De spreker gebruikt een duidelijke en passende toon.
 • Het tempo van de presentatie is geschikt voor de inhoud.
 • Visuele hulpmiddelen, indien gebruikt, zijn effectief en vergroten het begrip.
 • De presentator reageert goed op vragen en is betrokken bij het publiek.

Structuur (score op 10):

 • De presentatie heeft een duidelijke structuur, inclusief een inleiding, een kern en een conclusie.
 • Overgangen tussen punten verlopen soepel en overzichtelijk.
 • De presentator gebruikt bewegwijzering om het publiek door de presentatie te leiden.
 • De presentatie houdt zich aan de tijdslimiet.
 • De presentator betrekt het publiek en stimuleert deelname.

Visueel (score van 10):

 • Dia's of visuele hulpmiddelen zijn duidelijk, goed ontworpen en vergroten het begrip.
 • Beeldmateriaal is niet volgestouwd met overmatige tekst of afleidende elementen.
 • Afbeeldingen, grafieken of afbeeldingen zijn relevant en ondersteunen de inhoud effectief.
 • Beeldmateriaal wordt op passende wijze geciteerd en ethisch gebruikt.
 • Visuals dragen bij aan de algehele kwaliteit van de presentatie.

Algemene indrukken (score van 10):

 • De presentatie was informatief en boeiend.
 • De presentator toonde een diepgaand begrip van het onderwerp.
 • De presentatie was goed voorbereid en gerepeteerd.
 • De presentator bracht op effectieve wijze de hoofdboodschap of de belangrijkste punten over.
 • Eventuele verbeterpunten of suggesties voor de presentator:

Aanvullende opmerkingen (indien van toepassing):...

Wat zijn goede voorbeelden van peer assessment?

Zoals genoemd. Het is mogelijk om peer-beoordeling er interessanter en effectiever uit te laten zien. Hier ziet u 8 voorbeelden van peer assessment die het proces van evaluatie en gegeven feedback volledig transformeren.

voorbeelden van online peer assessment
 • Anonieme voorbeelden van peer assessment: Anonimiteit kan eerlijke en openhartige feedback bevorderen. Dit kan online worden gedaan via feedbackfuncties van virtuele tools zoals AhaSlides, waardoor deelnemers inzichten en evaluaties kunnen delen zonder de druk van identificatie.
 • Online peer-quiz en opiniepeilingen zijn uitstekende voorbeelden van peer assessment als u interactieve en tussentijdse peer assessments wilt creëren. Studenten kunnen bijvoorbeeld quizzen of zelfevaluaties maken en deze ter beoordeling delen met hun medestudenten. Peers kunnen de kwaliteit van de vragen, de nauwkeurigheid van de antwoorden en de algehele effectiviteit van de quiz beoordelen. Dit proces stimuleert samenwerking en kritische beoordeling.
 • De taxonomie van Bloom: Toepassen De taxonomie van Bloom peer review breidt het evaluatieproces verder uit dan basiskennis. Het moedigt leeftijdsgenoten aan om verschillende cognitieve niveaus te beoordelen, waardoor kritisch denken, analyse en synthese worden bevorderd. Deze aanpak helpt leerlingen complexe concepten te begrijpen en hun begrip te verdiepen.
 • Brainstormen Oplossingen in groepen kan een zeer boeiende aanpak zijn voor het uitvoeren van peer review. Een multifunctioneel team op een productontwikkelingsafdeling voert bijvoorbeeld een peer review uit van een nieuw productprototype. Ze brainstormen over oplossingen om de productkwaliteit te verbeteren, identificeren potentiële defecten en brainstormen over creatieve verbeteringen.
 • Conferenties voor leerlingen: Gepersonaliseerde leerconferenties, individueel of in kleine groepen, bieden feedback en begeleiding op maat. Deze aanpak bevordert de motivatie en helpt individuen specifieke leerdoelen te stellen en te bereiken.
 • Feedback Sandwich-techniek: Veel goede voorbeelden van peer assessment beginnen en eindigen vaak met positieve feedback. Dit wordt ook wel een constructief kritiekmodel genoemd. Deze techniek zorgt ervoor dat de feedback zowel alomvattend als constructief is, waardoor verbetering wordt gestimuleerd.
 • Testvoorbeeld met een vriend: Samenwerken voor toetsvoorbereiding is een boeiende benadering van peer assessment. Deelnemers creëren oefenquizzen of tests voor elkaar, waarbij ze zichzelf blootstellen aan verschillende perspectieven en vraagstijlen, wat leidt tot een dieper begrip.
 • 360-graden feedback: In een professionele context, 360-graden feedback omvat beoordelingen van collega's, managers, ondergeschikten en zelfbeoordeling. Deze brede benadering biedt een goed afgerond beeld van de prestatie- en ontwikkelingsbehoeften van een individu. Het bevordert de professionele groei en brengt de individuele ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen.
Hoe je feedback geeft, is belangrijk. Bekijk deze video voor meer tips.

Key Takeaways

💡Uiteindelijk gaat peer review niet alleen over het controleren van papieren of het bekritiseren van presentaties – het gaat over samen groeien. Maak van het proces een leuke leerervaring in plaats van een hele klus met de krachtige functies van AhaSlides, waar je kunt krijgen wat mensen denken door middel van opiniepeilingen, quizzen of alles daartussenin!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn voorbeelden van peer assessment?

Een van de meest voorkomende voorbeelden van peer assessment is dat studenten feedback geven aan studenten tijdens het leren in de klas. Het kan feedback zijn voor een presentatie, een video, een antwoord en meer.

Wat zijn peer assessment-activiteiten?

Het betrekt studenten bij het evalueren en geven van feedback op het werk van hun medestudenten. Deze activiteit komt zowel de feedbackgever als de ontvanger ten goede. Soms is het praktischer en effectiever om van collega’s te leren.

Hoe kunnen studenten peer-assessment uitvoeren?

Dit kan op verschillende manieren, zoals mondelinge beoordelingen, online feedback (eventueel anonimiteitsinstelling) en schriftelijke formulieren met een checklist.

Hoe maak je een assessment voor peers?

De handigste manier is het volgen van checklists die u kunt downloaden van vertrouwde bronnen. Het gebruik van online feedbacktools is ook een uitstekende keuze om op constructieve wijze direct evaluaties te maken. AhaSlides biedt verschillende kant-en-klare sjablonen die gebruikers eenvoudig kunnen aanpassen.