Ben je een deelnemer?

Voorbeelden van de publieke opinie | De beste tips om een ​​peiling te maken in 2024

Voorbeelden van de publieke opinie | De beste tips om een ​​peiling te maken in 2024

Mijn werk

Astrid Trans Maart 21 2024 6 min gelezen

Elk jaar worden er miljoenen opiniepeilingen gehouden om te zien wat mensen willen, denken en voelen over bepaalde onderwerpen. Het geeft ons een waardevolle kans om te zien hoe de publieke opinie in de loop van de tijd is veranderd.

Om beter te begrijpen wat de publieke opinie voor de samenleving betekent en hoe je opiniepeilingen effectief kunt organiseren, ga je naar boven voorbeelden van de publieke opinie waar je in 2024 gebruik van moet maken!

Overzicht

Wanneer komt de term ‘publieke opinie’ vandaan?in 1588 door Michel de Montaigne
Wie schreef het publieke opinieboek?door Walter Lippmann gepubliceerd in 1922
Wie heeft de opiniepeiling uitgevonden?George Horatius Gallup
Overzicht

Inhoudsopgave

Verlovingstips met AhaSlides

alternatieve tekst


Leer je vrienden beter kennen! Zet nu een online enquête op!

Gebruik quiz en games op AhaSlides om leuke en interactieve enquêtes te maken, om de publieke opinie op het werk, in de klas of tijdens kleine bijeenkomsten te verzamelen


🚀 Maak een gratis enquête☁️

Wat is de publieke opinie?

De publieke opinie verwijst naar de collectieve overtuigingen, houdingen, oordelen en gevoelens van een aanzienlijk deel van de bevolking over verschillende kwesties, gebeurtenissen, beleid en zaken van maatschappelijk belang.

Het is het resultaat van interacties en discussies tussen individuen binnen een samenleving en kan besluitvormingsprocessen, beleidsformulering en de algemene richting van een gemeenschap of natie beïnvloeden.

Definitie van de publieke opinie
Definitie van de publieke opinie | Afbeelding: Freepik

Bekijk Live Audience Polling 👇

Welke factoren beïnvloeden de publieke opinie?

Er zijn verschillende factoren die direct of indirect van invloed zijn op de manier waarop de publieke opinie wordt gevormd. In dit artikel leggen we de nadruk op vijf belangrijke beïnvloeders die opvallen: sociale media, massamedia, beroemdheden, religie en culturele en sociale context.

Social Media

In het digitale tijdperk zijn sociale mediaplatforms uitgegroeid tot krachtige instrumenten om de publieke opinie vorm te geven. Hoewel de publieke opinie op sociale-mediaplatforms weinig aanwezig is, valt de invloed van sociale media bij het verzamelen van de publieke opinie nog steeds niet te ontkennen. Het vermogen om snel in contact te komen met gelijkgestemde individuen en de aandacht te vestigen op belangrijke kwesties heeft de manier waarop sociale verandering wordt bereikt en hoe de publieke opinie wordt gevormd opnieuw gedefinieerd.

Massa media

Traditionele massamedia, waaronder televisie, kranten en radio, blijven invloedrijke informatiebronnen. Deze platforms kunnen de publieke opinie vormgeven door nieuwsverhalen te selecteren en te framen, waardoor uiteindelijk de perceptie van het publiek over gebeurtenissen en kwesties kan worden benut. De redactionele keuzes die massamediaorganisaties maken, spelen een belangrijke rol bij het bepalen welke onderwerpen aandacht krijgen en hoe deze in beeld worden gebracht.

Beroemdheden

Beroemdheden, die vaak aanzienlijke publieke aandacht en sociale invloed hebben, kunnen de publieke opinie beïnvloeden door hun steunbetuigingen, verklaringen en acties. Mensen kunnen de overtuigingen en het gedrag van beroemdheden naar wie ze opkijken bewonderen en navolgen, wat leidt tot verschuivingen in de maatschappelijke houding ten aanzien van zaken variërend van sociale rechtvaardigheid tot consumentenvoorkeuren.

Impact van media en beroemdheden op cultuur
Impact van media en beroemdheden op cultuur | Afbeelding: Alamy

Godsdienst

Religieuze overtuigingen en instellingen zijn lange tijd de drijvende kracht geweest achter de publieke opinie en vormden waarden, moraal en standpunten over een breed scala aan kwesties. Religieuze leiders en pedagogiek kunnen de perspectieven van individuen op sociale, ethische en politieke kwesties sturen, wat soms kan leiden tot brede verschuivingen in maatschappelijke normen en gedrag.

Culturele en maatschappelijke context

Het is ook van cruciaal belang op te merken dat de publieke opinie wordt beïnvloed door de culturele en maatschappelijke context waarin individuen leven. Historische gebeurtenissen, sociale normen, economische omstandigheden en politieke klimaten spelen allemaal een rol bij het vormgeven van collectieve houdingen en overtuigingen. Veranderingen in deze bredere context kunnen in de loop van de tijd leiden tot verschuivingen in de publieke opinie, naarmate er nieuwe uitdagingen en kansen ontstaan.

Wat zijn voorbeelden van de publieke opinie?

De publieke opinie is tegenwoordig anders dan in het verleden, omdat steeds meer mensen het recht hebben om zich uit te spreken en te stemmen voor wat voor hen belangrijk is. Hier zijn enkele voorbeelden van de publieke opinie die deze verschillen benadrukken:

Voorbeelden van de publieke opinie – in de democratie

Als we het over de publieke opinie hebben, koppelen we die meestal aan de democratie. Niemand kan het belang van de publieke opinie voor het functioneren en het succes van een democratische samenleving negeren. 

De publieke opinie is nauw verweven met de democratie en speelt in verschillende aspecten een cruciale rol.

  • De publieke opinie beïnvloedt de formulering en implementatie van beleid. Overheidsbeleid dat aansluit bij het publieke sentiment is waarschijnlijk effectiever en wordt beter ontvangen.
  • De publieke opinie helpt individuele en collectieve rechten te beschermen door te voorkomen dat de overheid haar grenzen overschrijdt en inbreuk maakt op burgerlijke vrijheden.
  • De publieke opinie draagt ​​bij aan het vormgeven van maatschappelijke normen en waarden, het beïnvloeden van culturele verschuivingen en het bevorderen van inclusiviteit en gelijkheid.

Stemmen is de beste omschrijving van voorbeelden uit de publieke opinie. Bij presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn burgers uit het hele land betrokken die hun stem uitbrengen om de kandidaat te selecteren die volgens hen het beste hun waarden, beleid en visie voor het land vertegenwoordigt.

voorbeelden van de publieke opinie
American Votings is een van de beste voorbeelden van de publieke opinie | Afbeelding: Shutterstock

Voorbeelden van de publieke opinie — in het onderwijs

Er bestaat ook een nauw verband tussen de publieke opinie en het onderwijs. 

Wanneer beleidsmakers wijdverspreide publieke steun of bezorgdheid voor specifieke onderwijskwesties waarnemen, is de kans groter dat ze deze zorgen in overweging nemen en aanpakken in beleidsbeslissingen. 

Het publieke sentiment over gestandaardiseerde toetsen, curriculuminhoud, schoolfinanciering en lerarenevaluaties kan bijvoorbeeld veranderingen in het onderwijsbeleid teweegbrengen.

Bovendien kunnen de publieke opinies over wat er op scholen moet worden onderwezen, de ontwikkeling van het leerplan beïnvloeden. Controversiële onderwerpen zoals seksuele voorlichting, klimaatverandering en het geschiedeniscurriculum leiden vaak tot debatten die worden beïnvloed door publieke opvattingen en waarden.

De publieke opinie van ouders die zich verzetten tegen seksuele voorlichting op school heeft de regering van Florida bijvoorbeeld gedwongen lessen over seksuele geaardheid en materialen die niet geschikt worden geacht voor de leeftijd van het basis- en voortgezet onderwijs te verbieden.

Voorbeelden van de publieke opinie – in het bedrijfsleven

Bedrijven zijn zeer alert op de publieke opinie. Het begrijpen van de publieke opinie is een cruciaal aspect van hun activiteiten. Om inzicht te krijgen in de publieke opinie, maken veel bedrijven gebruik van technieken zoals stemmen of peilingen in de publieke opinie.

Veel moderetailers gebruiken bijvoorbeeld vaak online enquêtes om inzicht te krijgen in de nieuwste modetrends en inzicht te krijgen in de voorkeuren van consumenten. 

Bovendien bieden online beoordelingsplatforms en e-commercewebsites klanten de mogelijkheid producten en diensten te beoordelen en te beoordelen, waardoor andere potentiële kopers worden beïnvloed.

Of het nu via online enquêtes, peilingen op sociale media of directe feedbackkanalen is, deze bedrijven benutten de publieke opinie om hun aanbod te verfijnen en afgestemd te blijven op de voorkeuren van hun klanten.

Voorbeelden van de publieke opinie — in de samenleving

Tegenwoordig hebben sociale media en digitale platforms individuen en gemeenschappen in staat gesteld zich te mobiliseren rond de doelen die zij belangrijk vinden. 

Bewegingen als #BlackLivesMatter, #MeToo en milieuactivisme hebben aan kracht gewonnen door de kracht van de publieke opinie te benutten via online petities, hashtags en virale inhoud.

Meer recentelijk heeft de publieke opinie geleid tot gesprekken over LHBTQ+-rechten, gendergelijkheid en inclusie. De publieke opinie over immigratiebeleid verdient ook de aandacht van mensen en kan het standpunt van een samenleving over het accepteren van vluchtelingen en migranten beïnvloeden.

hoe media ons beïnvloeden
Hoe media ons beïnvloeden – De kracht van hashtag | Afbeelding: Alamy

Hoe creëer je een publieke opiniepeiling?

Opiniepeilingen en enquêtes zijn de beste manier om de publieke opinie te peilen. 

Het is gemakkelijk om een ​​enquête te maken op elk medium, van sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram en Twitter tot speciale opiniepeilingswebsites. 

Op sociale-mediaplatforms kunt u de ingebouwde enquêtefuncties gebruiken om interactieve opiniepeilingen te maken binnen hun berichten of verhalen. Intussen bieden speciale opiniepeilingswebsites en -applicaties uitgebreidere hulpmiddelen waarmee bedrijven enquêtes en opiniepeilingen kunnen uitvoeren.

Als u op zoek bent naar een innovatieve manier om opiniepeilingen te houden, AhaDia's kan uw beste helper zijn. Hiermee kunt u interactieve peilingen ontwerpen en indien nodig gedetailleerde vragenlijsten met meerkeuzemogelijkheden, open vragen en beoordelingsschalen vrijelijk integreren.

💡Voor meer informatie over het maken van een live poll met AhaSlides, ga naar: 

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat beschrijft de publieke opinie het beste?

De publieke of populaire opinie is de collectieve mening over een specifiek onderwerp of stemintentie die relevant is voor de samenleving. Het gaat om de mening van het volk over zaken die hen aangaan.

Wat is de publieke opinie in één zin?

De publieke opinie kan eenvoudigweg worden gedefinieerd als een geloof of sentiment dat door de meeste mensen of de stem van het volk wordt gedeeld.

Wat is de betekenis van de publieke opinie in Engeland?

Volgens British Dictionary hebben de definities van de publieke opinie betrekking op de houding van het publiek, meestal als een belangrijke factor die de regering dwingt actie te ondernemen.

Hoe verschilt PR van de publieke opinie?

Public relations (PR) impliceert het vormen van een sympathiek bedrijfsimago voor het publiek en hoe dat imago de publieke opinie beïnvloedt. Public relations is één manier waarop organisaties de publieke opinie willen vormgeven; andere omvatten promotie, marketing en verkoop.