Ben je een deelnemer?

7 beste typen enquêtevragen om uw enquête in enkele minuten naar een hoger niveau te tillen | 2024 onthult

Mijn werk

Lea Nguyen 03 juni, 2024 8 min gelezen

Als u zaken wilt spreiden en uw winst wilt vergroten, is het van cruciaal belang dat u uw klanten leert kennen.

Een goede manier om dieper te graven is door gedegen vragen te stellen op het perfecte moment tijdens hun reis.

Deze gids zal kapot gaan soorten enquêtevragen waarmee je het publiek kunt raken, de beste manier om ze te verwoorden, plus wanneer en waarom je ze allemaal moet vragen.

Nadat je dit hebt gelezen, weet je precies wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben - en bouw je diepere banden op.

Inhoudsopgave

Enquêtevraagtypen

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Op zoek naar meer plezier tijdens bijeenkomsten?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Enquêtevraagtypen

Hieronder vindt u de meest voorkomende typen enquêtevragen en hoe u deze kunt gebruiken om uw enquêtemeesterwerk samen te stellen.

✅ Zie ook: 65+ Effectieve voorbeelden van enquêtevragen + gratis sjablonen

#1. Meerkeuze

Enquêtevraagtypen meerkeuze
Enquêtevraagtypen

Meerkeuzevragen zijn handig als u gekwantificeerde gegevens wilt over vooraf bepaalde optiecategorieën. Dit is een van de AI Online Quizmaker | Maak quizzen live

📌 Meer informatie: 10 soorten MCQ-quizzen met AhaSlides

:

Hoe te gebruiken:

Opties: U geeft 3-5 vooraf ingestelde antwoordopties waaruit de respondent kan kiezen. Te weinig beperkt de gegevens, te veel maakt het moeilijk om te kiezen.

Eén antwoord: Meestal is slechts één selectie toegestaan, tenzij gemarkeerd als 'Kies alles wat van toepassing is'.

Volgorde: De opties kunnen elke keer willekeurig worden geordend om vertekening te voorkomen of in een consistente volgorde.

Vereist: U kunt het zo instellen dat er een selectie moet worden gemaakt om door te gaan om ontbrekende gegevens te voorkomen.

Formulering: Opties moeten duidelijk, beknopt en wederzijds uitsluitend zijn, zodat er maar één past. Vermijd negatieve/dubbele antwoorden.

Visuele opmaak: Opties kunnen horizontaal in een lijst worden weergegeven of verticaal met opsommingstekens worden weergegeven.

Analyse: Reacties kunnen eenvoudig worden gekwantificeerd als percentages/cijfers voor elke optie.

Voorbeelden: Favoriete kleur, inkomensniveau, ja/nee voor beleidsvoorkeuren en opleidingsniveau zijn goede toepassingen.

Beperkingen: Er is geen mogelijkheid om uit te leggen waarom voor die optie is gekozen in vergelijking met de optie met een open einde. Kan onverwachte antwoorden missen.

Beste voor: snel inzicht krijgen in de verdeling van meningen over zichtbaar gedefinieerde categorieën voor gesloten vragen.

#2. Matrix/tabel

Enquêtevraagtype

Met een matrix-/tabelvraagtype in enquêtes kunnen respondenten meerdere gesloten vragen over hetzelfde onderwerp beantwoorden of attributen naast elkaar vergelijken.

De rasterachtige structuur van de matrixvraag maakt visuele vergelijkingen en het herkennen van patronen naadloos voor zowel respondenten als analisten.

Hoe te gebruiken:

Formaat: Ziet eruit als een raster of tabel met vraagrijen en antwoordkolommen, of omgekeerd.

Vragen: Stel over het algemeen dezelfde vraag over verschillende artikelen of vergelijk artikelen op dezelfde kenmerken.

Antwoorden: houd reacties consistent, bijvoorbeeld door dezelfde schaal in rijen/kolommen te houden. Gebruik vaak beoordelingsschalen, ja/nee, overeenkomstenschalen, enz.

Analyse: Gemakkelijk om patronen te ontdekken in de manier waarop respondenten elk item of kenmerk bekeken of beoordeelden in vergelijking met anderen. Kan resultaten kwantificeren.

Voorbeelden: het belang van 5 kenmerken beoordelen, overeenstemming met uitspraken voor 3 kandidaten vergelijken, productkenmerken evalueren.

Voordelen: Respondenten kunnen opties direct vergelijken, waardoor vooringenomenheid ten opzichte van afzonderlijke vragen tot een minimum wordt beperkt. Bespaart tijd versus herhalingen.

Beperkingen: Kan complex worden als er veel rijen/kolommen zijn, dus houd het simpel. Werkt het beste voor het evalueren van een beperkt aantal duidelijk gedefinieerde items.

Beste gebruik: Bij het direct vergelijken van meningen, beoordelingen of attributen is het essentieel om relatieve voorkeuren of evaluaties te begrijpen in plaats van onafhankelijke meningen.

#3. Likert-schaal

Enquêtevraagtypen likertschaal
Enquêtevraagtype

De Likert-schaal maakt een meer genuanceerde meting van attitudes mogelijk in vergelijking met eenvoudige overeenstemmingsvragen. Het legt de intensiteit vast die bij fundamentele gesloten vragen ontbreekt.

Hoe te gebruiken:

Schaal: Er wordt doorgaans een geordende antwoordschaal van 5 of 7 punten gebruikt om de intensiteit van de overeenstemming/onenigheid te meten, zoals 'Helemaal mee eens' tot 'Zeer mee oneens'.

Niveaus: Een oneven aantal niveaus (inclusief een neutraal middelpunt) is het beste om een ​​positieve of negatieve reactie af te dwingen.

Uitspraken: Vragen nemen de vorm aan van verklarende uitspraken waarmee respondenten aangeven dat ze het er mee eens zijn.

Analyse: Kan gemiddelde beoordelingen bepalen en het percentage dat het eens/oneens is, zodat meningen gemakkelijk kunnen worden gekwantificeerd.

Constructie: De formulering moet eenvoudig en ondubbelzinnig zijn en dubbele ontkenningen vermijden. Weegschalen moeten correct worden geëtiketteerd en consistent worden geordend.

Toepasbaarheid: Wordt gebruikt om de mate van sentiment ten aanzien van concepten, beleid, houdingen en meningen met dimensies van intensiteit te begrijpen.

Beperkingen: onthult niet de redenering achter reacties. Meer genuanceerde beoordelingen kunnen worden gemist in vergelijking met open vragen.

Voorbeelden: beoordeel het niveau van de arbeidstevredenheid, de klantenservice-ervaring, meningen over politieke kwesties of de eigenschappen van kandidaten.

Voordelen: Naast eenvoudige overeenstemming biedt het ook een gedetailleerder inzicht in de intensiteit van gevoelens over onderwerpen. Gemakkelijk kwantificeerbaar.

#4.Schaal

Beoordelingsschaal voor typen enquêtevragen
Voorbeelden van enquêtevragen voor training

Beoordelingsschalen geef evaluatieve feedback in een eenvoudig, kwantitatief formaat dat voor respondenten gemakkelijk te begrijpen is en voor analisten gemakkelijk te meten.

Hoe te gebruiken:

Schaal: gebruikt een genummerde schaal van laag naar hoog (bijvoorbeeld: 1 tot 10) om evaluatieve beoordelingen of beoordelingen vast te leggen.

Vragen: vraag respondenten om iets te beoordelen op basis van een gedefinieerd criterium (belang, tevredenheid, enz.).

Getallen: een even genummerde schaal (bijvoorbeeld: 1 tot 5, 1 tot 10) dwingt een positieve of negatieve beoordeling af versus een neutraal middelpunt.

Analyse: Gemakkelijk om gemiddelden, verdelingen en percentielen te bepalen. Kan beoordelingen tussen groepen vergelijken.

Voordelen: Biedt meer genuanceerde gegevens dan dichotome antwoorden. Respondenten zijn bekend met het schaalconcept.

Werkt goed wanneer: Er wordt gevraagd om subjectieve evaluaties, beoordelingen of prioriteiten die geen beschrijvende feedback vereisen.

Beperkingen: Mogelijk ontbreekt nog steeds de context van een antwoord met een open einde. Moeilijker om beoordelingscriteria concreet te definiëren.

Voorbeelden: Beoordeel de tevredenheid over een product op een schaal van 1 tot 10. Rangschik het belang van 10 factoren van 1 (laag) tot 5 (hoog).

Constructie: Definieer duidelijk de eindpunten en wat elk getal betekent. Gebruik consistente verbale en numerieke etikettering.

#5.Open-ended

Enquêtevragen met een open einde
Enquêtevraagtypen

Open vragen blinken uit in het verkrijgen van kwalitatieve inzichten, maar bieden meer analyse-overhead dan vragen in gesloten format.

Hoe te gebruiken:

Formaat: laat een leeg tekstvak achter waarin de respondent zoveel of zo weinig kan typen als hij of zij wil. Geen voorgestelde antwoorden.

Analyse: Biedt kwalitatieve in plaats van kwantitatieve gegevens. Vereist een diepgaandere tekstanalyse om thema's en patronen te identificeren.

Voordelen: Maakt genuanceerde, onverwachte en gedetailleerde reacties mogelijk buiten de vooraf gedefinieerde opties. Kan nieuwe ideeën of inzichten genereren.

Toepasbaarheid: Goed voor verkenning, het genereren van ideeën, het begrijpen van de redenering en het krijgen van specifieke feedback of klachten in de eigen woorden van de respondent.

Beperkingen: Moeilijker te kwantificeren antwoorden, vereist meer analyse-inspanningen. Het responspercentage kan lager zijn.

Formulering: Vragen moeten specifiek genoeg zijn om het soort gezochte informatie te begeleiden, maar zonder leidend te zijn voor het antwoord.

Voorbeelden: opinievragen, verbeterpunten, uitleg van beoordelingen, oplossingen en algemene opmerkingen.

Tips: Houd de vragen gefocust. Grote tekstvakken stimuleren details, maar klein biedt nog steeds flexibiliteit. Overweeg optioneel versus vereist.

#6. demografische

Enquêtevraagtype
Enquêtevraagtype

Demografische informatie helpt bij het analyseren van resultaten vanuit verschillende perspectieven van belanghebbenden. De opname ervan hangt af van de onderzoeksbehoeften en nalevingsoverwegingen.

Hoe te gebruiken:

Doel: Verzamel achtergrondinformatie over respondenten zoals leeftijd, geslacht, locatie, inkomensniveau etc.

Plaatsing: Meestal opgenomen aan het begin of einde om opinievragen niet te vertekenen.

Vragen: Stel objectieve, feitelijke vragen. Vermijd subjectieve kwalificaties.

Formaten: meerkeuzevragen, vervolgkeuzelijsten voor gestandaardiseerde antwoorden. Tekst voor open velden.

Vereist: Vaak optioneel om het comfort en de voltooiingspercentages te verhogen.

Analyse: belangrijk voor het segmenteren van reacties en het opsporen van trends of verschillen tussen groepen.

Voorbeelden: leeftijd, geslacht, beroep, opleidingsniveau, grootte van het huishouden, technologiegebruik.

Voordelen: Bied context voor het begrijpen van varianties tussen steekproefpopulaties.

Beperkingen: Respondenten kunnen het gevoel hebben dat de vragen te persoonlijk zijn. Vereist gestandaardiseerde antwoorden.

Constructie: Stel alleen relevante vragen. Markeer alle verplichte velden duidelijk. Voorkomen dubbelloopse vragen.

Naleving: volg de privacywetten met betrekking tot welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden opgeslagen/gerapporteerd.

👆 Tips: Gebruik een willekeurige teamgenerator om je team te verdelen!

#7. Waar onwaar

Enquêtevraagtypen waar of onwaar
Enquêtevraagtypen

Waar / Niet Waar is het beste voor het beoordelen van feitelijke kennis, maar mist de context van meer verkennende soorten enquêtevragen. Goed voor wijzigingen vóór en na het testen.

Hoe te gebruiken:

Formaat: gesteld als een bewering waarbij de respondent Waar of Onwaar selecteert.

Analyse: Biedt kwantitatieve gegevens over het percentage dat elk antwoord selecteert.

Verklaringen: Dit moeten feitelijke, ondubbelzinnige beweringen zijn die een definitief correct antwoord hebben. Vermijd op meningen gebaseerde uitspraken.

Voordelen: Eenvoudig binair antwoordformaat is snel en gemakkelijk voor respondenten. Goed voor het beoordelen van feitelijke kennis.

Beperkingen: Dit laat geen uitleg of onzekerheid toe. Risico op het willekeurig raden van de juiste antwoorden.

Plaatsing: Het beste aan het begin, terwijl de kennis vers is. Voorkom vermoeidheid door het herhalen van het formaat.

Formulering: Houd verklaringen beknopt en vermijd dubbele ontkenningen. Pilottest voor duidelijkheid.

Voorbeelden: feitelijke beweringen over productspecificaties, historische gebeurtenissen, resultaten van klinische onderzoeken en beleidsdetails.

Constructie: Geef duidelijk de antwoordopties Waar en Onwaar aan. Overweeg een optie 'Niet zeker'.

Brandonderzoeken maken met het kant-en-klare AhaSlides enquêtesjablonen!

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn 5 goede enquêtevragen?

De vijf goede enquêtevragen die waardevolle feedback voor uw onderzoek zullen opleveren, zijn tevredenheidsvragen, open feedback, Likert-schaalbeoordelingen, demografische vragen en promotorvragen.

Wat moet ik vragen voor een onderzoek?

Stem vragen af ​​op uw doelen, zoals klantbehoud, nieuwe productideeën en marketinginzichten. Gebruik een mix van gesloten/open en kwalitatieve/kwantitatieve vragen. En test uw enquête eerst in een pilot!