Ets participant?

8 Eines de millora contínua per a la brillantor organitzativa

8 Eines de millora contínua per a la brillantor organitzativa

treball

Jane Ng 24 novembre 2023 6 min llegit

En el món empresarial trepidant, la clau per mantenir-se al capdavant rau en la millora contínua. En aquesta entrada al blog, ens embarquem en un viatge per descobrir el 8 eines de millora contínua que ajuden a la vostra organització cap a una millora constant. Des de clàssics provats en el temps fins a solucions innovadores, explorarem com aquestes eines poden fer canvis positius, impulsant el vostre equip cap a l'èxit.

Taula de continguts

Exploreu el conjunt d'eines de millora contínua

Quines són les eines de millora contínua?

Les eines de millora contínua són eines, tècniques i mètodes utilitzats per millorar l'eficiència, racionalitzar els processos i promoure el desenvolupament continu a les organitzacions. Aquesta eina ajuda a identificar àrees de millora, dóna suport a la resolució de problemes i cultiva una cultura d'aprenentatge i progrés continu dins de l'organització.

Eines de millora contínua

Aquí hi ha 10 eines i tècniques de millora contínua que serveixen de llums guia, il·luminant el camí cap al creixement, la innovació i l'èxit.

#1 – Cicle PDCA: la base de la millora contínua

Al cor de la millora contínua hi ha el Cicle PDCA - Planificar, fer, comprovar, actuar. Aquest procés iteratiu proporciona un marc estructurat perquè les organitzacions impulsin la millora de manera sistemàtica.

Programa:

Les organitzacions comencen per identificar àrees de millora, establir objectius i planificar. Aquesta fase de planificació implica l'anàlisi dels processos existents, la comprensió de l'estat actual i l'establiment d'objectius realistes.

Fer:

A continuació, el pla s'implementa a petita escala per comprovar la seva eficàcia. Aquesta fase és important per recopilar dades i coneixements del món real. Implica implementar canvis i controlar de prop l'impacte en els processos objectiu.

Comproveu:

Després de la implementació, l'organització avalua els resultats. Això implica mesurar el rendiment amb els objectius establerts, recopilar dades rellevants i avaluar si els canvis porten a les millores desitjades.

Acte:

A partir de l'avaluació, feu els ajustos necessaris. Els canvis amb èxit s'implementen a una escala més gran i el cicle comença de nou. El cicle PDCA és una eina dinàmica que fomenta l'aprenentatge continu i l'adaptació.

#2 - Kaizen: Millora contínua des del nucli

El procés de millora contínua Kaizen
Eines de millora contínua. Imatge: Taca

Kaizen, que significa "canvi per a millor", parla d'una filosofia de millora contínua que posa èmfasi en fer petits canvis incrementals de manera coherent per aconseguir millores significatives al llarg del temps. 

Petits passos, gran impacte:

El procés de millora contínua Kaizen implica tots els empleats, des de l'alta direcció fins als empleats de primera línia. Mitjançant la promoció d'una cultura de millora contínua a tots els nivells, les organitzacions capaciten els seus equips per identificar i implementar petits canvis que, en conjunt, condueixin a millores significatives.

Aprenentatge continu:

Kaizen fomenta una mentalitat d'aprenentatge i adaptació continus, es basa en el compromís dels empleats i aprofita la intel·ligència col·lectiva de la força de treball per impulsar millores en processos i sistemes.

#3 - Sis Sigma: impulsar la qualitat a través de les dades

Eines de millora contínua Six Sigma és una metodologia basada en dades que pretén millorar la qualitat del procés mitjançant la identificació i eliminació de defectes. Utilitza l'enfocament DMAIC: definir, mesurar, analitzar, millorar i controlar.

 • Definiu: Les organitzacions comencen definint clarament el problema que volen resoldre. Això implica comprendre els requisits del client i establir objectius específics i mesurables per a la millora.
 • Mesura: L'estat actual del procés es mesura mitjançant dades i mètriques rellevants. Aquesta fase consisteix a recollir i analitzar dades per identificar l'abast del problema i el seu impacte.
 • Analitzar: En aquesta fase, s'identifiquen les causes arrels del problema. S'utilitzen eines estadístiques i tècniques d'anàlisi per entendre els factors que contribueixen als defectes o ineficiències.
 • Millorar: A partir de l'anàlisi es fan millores. Aquesta fase se centra en l'optimització dels processos per eliminar defectes i millorar l'eficiència global.
 • control: Per garantir una millora sostinguda, es posen en marxa mesures de control. Això inclou un seguiment i mesurament continus per mantenir els beneficis aconseguits mitjançant les millores.

#4 – Metodologia 5S: Organitzar per a l'eficiència

La metodologia 5S és una tècnica d'organització del lloc de treball destinada a millorar l'eficiència i la seguretat. Les cinc S (ordenar, ordenar, lluir, estandarditzar i mantenir) proporcionen un enfocament estructurat per organitzar i mantenir un entorn de treball productiu.

 • classificar: Elimina els articles innecessaris, redueix els residus i augmenta l'eficiència.
 • Posa en ordre: Organitzeu els elements restants sistemàticament per minimitzar el temps de cerca i optimitzar el flux de treball.
 • brillantor: Prioritzeu la neteja per millorar la seguretat, la moral i la productivitat.
 • Estandarditzar: Establir i implementar procediments estandarditzats per a processos coherents.
 • Sostenir: Cultivar una cultura de millora contínua per garantir beneficis duradors de les pràctiques 5S.

#5 - Kanban: visualització del flux de treball per a l'eficiència

un tauler kanban
Imatge: Legal Tribune Online

Kanban és una eina de gestió visual que ajuda els equips a gestionar el treball visualitzant el flux de treball. Procedent dels principis de fabricació ajustada, Kanban ha trobat una aplicació generalitzada en diverses indústries per millorar l'eficiència i reduir els colls d'ampolla.

Visualització del treball:

Kanban utilitza taulers visuals, normalment dividits en columnes que representen diferents etapes d'un procés. Cada tasca o element de treball està representat per una targeta, que permet als equips fer un seguiment del progrés i identificar possibles problemes.

Limitació del treball en curs (WIP):

Per treballar de manera eficient, Kanban recomana limitar el nombre de tasques en curs simultàniament. Això ajuda a evitar la sobrecàrrega de l'equip i garanteix que el treball es completi de manera eficient abans de començar les noves tasques.

Millora contínua:

La naturalesa visual dels taulers Kanban facilita la millora contínua. Els equips poden identificar ràpidament àrees de retard o ineficiència, permetent ajustos oportuns per optimitzar el flux de treball.

#6 - Gestió de la qualitat total (TQM)

La Gestió de la Qualitat Total (TQM) és un enfocament de gestió que se centra en l'èxit a llarg termini mitjançant la satisfacció del client. Implica esforços de millora contínua en tots els aspectes de l'organització, des dels processos fins a les persones.

Enfocament centrat en el client:

Entendre i satisfer les necessitats dels clients és un enfocament principal de la Gestió de la Qualitat Total (TQM). En oferir productes o serveis de qualitat constantment, les organitzacions poden fidelitzar els clients i millorar el seu avantatge competitiu.

Cultura de millora contínua:

TQM requereix un canvi cultural dins de l'organització. S'anima als empleats de tots els nivells a participar en iniciatives de millora, fomentant un sentit de propietat i responsabilitat per la qualitat.

Presa de decisions basada en dades:

TQM es basa en les dades per informar la presa de decisions. El seguiment i el mesurament continus dels processos permeten a les organitzacions identificar àrees de millora i fer ajustos informats.

#7 - Anàlisi de la causa arrel: aprofundir per trobar solucions

Mètode d'anàlisi de causes arrels
Imatge: Upskill Nation

Mètode d'anàlisi de causes arrels és un procés metòdic per identificar la causa subjacent d'un problema. En abordar la causa arrel, les organitzacions poden evitar que els problemes es repeteixin.

Diagrames d'espina de peix (Ishikawa):

Aquesta eina visual ajuda els equips a explorar sistemàticament les possibles causes d'un problema, categoritzant-les en diversos factors, com ara persones, processos, equips i entorn.

5 Per què:

La tècnica dels 5 per què consisteix a preguntar "per què" repetidament per rastrejar la causa principal d'un problema. Aprofundint amb cada "per què", els equips poden descobrir els problemes fonamentals que contribueixen a un problema.

Anàlisi de l'arbre de fallades:

Aquest mètode consisteix a crear una representació gràfica de totes les possibles causes d'un problema específic. Ajuda a identificar els factors que contribueixen i les seves relacions, ajudant a identificar la causa arrel.

#8 - Anàlisi de Pareto: la regla 80/20 en acció

L'anàlisi de Pareto, basada en la regla 80/20, ajuda a les organitzacions a prioritzar els esforços de millora centrant-se en els factors més significatius que contribueixen a un problema.

 • Identificació dels pocs vitals: Aquesta anàlisi implica identificar els pocs factors vitals que contribueixen a la majoria (80%) dels problemes o ineficiències.
 • Optimització de recursos: En concentrar els esforços en abordar els problemes més impactants, les organitzacions poden optimitzar els recursos i aconseguir millores més significatives.
 • Seguiment continu: L'anàlisi de Pareto no és una activitat única; requereix un seguiment continu per adaptar-se a les circumstàncies canviants i garantir una millora sostinguda.

Consideracions finals

La millora contínua consisteix a perfeccionar els processos, fomentar la innovació i fomentar una cultura de creixement. L'èxit d'aquest viatge depèn de la combinació estratègica de diverses eines de millora contínua, des del cicle PDCA estructurat fins a l'enfocament transformador Kaizen. 

De cara al futur, la tecnologia és un motor clau per a la millora. AhaSlides, amb el seu plantilles i característiques, millora les reunions i la pluja d'idees, proporcionant una plataforma fàcil d'utilitzar per a una col·laboració efectiva i sessions creatives. L'ús d'eines com AhaSlides ajuda a les organitzacions a mantenir-se àgils i a aportar idees innovadores a tots els aspectes del seu viatge de millora contínua. En racionalitzar la comunicació i la col·laboració, AhaSlides permet als equips treballar de manera més eficient i eficaç.

Preguntes freqüents sobre les eines de millora contínua

Quins són els 3 mètodes per a la millora contínua?

Cicle PDCA (Planificar-Fer-Comprovar-Actuar), Kaizen (petites millores contínues) i Six Sigma (metodologia basada en dades).

Quines són les eines i tècniques de CI?

Les eines i tècniques de millora contínua són PDCA Cycle, Kaizen, Six Sigma, 5S Methodology, Kanban, Total Quality Management, Root Cause Analysis i Pareto Analysis.

El kaizen és una eina de millora contínua?

Sí, Kaizen és una eina de millora contínua que es va originar al Japó. Es basa en la filosofia que els petits canvis incrementals poden comportar millores significatives al llarg del temps.

Quins són els exemples de programes de millora contínua?

Exemples de programes de millora contínua: Toyota Production System, Lean Manufacturing, Agile Management i Total Productive Maintenance (TPM).

Què són les eines Six Sigma?

Eines Six Sigma: DMAIC (definir, mesurar, analitzar, millorar, controlar), control estadístic de processos (SPC), gràfics de control, anàlisi de Pareto, diagrames d'espina de peix (Ishikawa) i 5 per què.

Què és el 4 un model de millora contínua?

El model de millora contínua 4A consisteix en consciència, anàlisi, acció i ajust. Guia les organitzacions a través del reconeixement de la necessitat de millora, l'anàlisi de processos, la implementació de canvis i l'ajust contínua per a un progrés sostingut.