Ben je een deelnemer?

Training en ontwikkeling in HRM | Ultieme gids 2024

Training en ontwikkeling in HRM | Ultieme gids 2024

werkzaamheden

Astrid Trans Januari 16 2024 7 min gelezen

Training en ontwikkeling op het gebied van HRM, of human resource management, is een essentieel aspect van elke organisatie. Het gaat erom werknemers de nodige vaardigheden en kennis te bieden om hun taken effectief en efficiënt uit te voeren.

Het primaire doel van training en ontwikkeling in HRM is het verbeteren van de werkprestaties en het verhogen van de productiviteit. In de snelle zakelijke omgeving van vandaag is de behoefte aan continu leren en ontwikkelen belangrijker dan ooit tevoren.

In dit artikel leert u een reeks belangrijke punten die u helpen de traditionele perspectieven op training en ontwikkeling in HRM te hervormen en te veranderen, en nieuwe manieren te zoeken om talentstrategieën te ontwikkelen en succesvollere en effectievere trainings- en ontwikkelingsplanning op te bouwen. .

Overzicht

Hoeveel opleidingstypes in HRM zijn er?2, Soft-skill en hard-skill
Wie heeft de term ‘Human Resource Management’ uitgevonden?Robert Owen en Charles Babbage
Wie is de beste auteur op het gebied van human resource management?Gary Dessler, auteur van de HR-bijbel van 700 pagina's
Overzicht

Inhoudsopgaven

alternatieve tekst


Op zoek naar manieren om je team te trainen?

Verzamel uw teamleden door een leuke quiz op AhaSlides. Meld u aan om een ​​gratis quiz uit de AhaSlides-sjabloonbibliotheek te doen!


🚀 Grijp gratis quiz☁️
Training en Ontwikkeling in HRM | Bron: Shutterstock

Belang van opleiding en ontwikkeling in HRM

Een van de belangrijkste voordelen van training en ontwikkeling in HRM is dat het leidt tot een betere retentie van werknemers. Werknemers die opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, voelen zich eerder gewaardeerd en gewaardeerd door de organisatie, wat leidt tot meer werkplezier en loyaliteit. Daarnaast kan training en ontwikkeling daarbij helpen de omloopsnelheid verminderen door werknemers de nodige vaardigheden aan te reiken om hun loopbaan binnen het bedrijf vooruit te helpen. 

Een ander belangrijk voordeel van training en ontwikkeling in HRM is dat het kan leiden tot een hogere winstgevendheid. Door werknemers de nodige vaardigheden en kennis te bieden om hun werk effectief uit te voeren, kunnen organisaties de productiviteit verhogen en fouten en inefficiënties verminderen. Dit kan op zijn beurt leiden tot hogere inkomsten en winstgevendheid voor het bedrijf.

Daarnaast kan training en ontwikkeling in HRM ook helpen om het geheel te verbeteren organisatiecultuur. Wanneer werknemers zich gesteund en gewaardeerd voelen door middel van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, zijn ze eerder betrokken en gemotiveerd in hun functie. Dit kan leiden tot een positieve en productieve werkomgeving, waar uiteindelijk de organisatie als geheel van kan profiteren.

Verschillen tussen training en ontwikkeling in HRM

Training en ontwikkeling zijn beide cruciale componenten van HRM die een belangrijke rol spelen in de groei en ontwikkeling van werknemers. Het is essentieel om de fundamentele verschillen tussen de twee te begrijpen, zodat HR geschiktere en nuttigere trainingsprogramma's kan ontwikkelen.

Training in HRM is een kortdurend proces dat is ontworpen om werknemers specifieke vaardigheden en kennis bij te brengen. Het is meestal gericht op het verbeteren van de werkprestaties van werknemers in hun huidige functie. Het doel van de training is om de capaciteiten van werknemers te vergroten en hen te helpen hun werk efficiënter uit te voeren. Het wordt vaak geleverd door middel van workshops, lezingen en on-the-job training.

Aan de andere kant is ontwikkeling in HRM een langetermijnproces dat is ontworpen om de algehele capaciteiten van werknemers te ontwikkelen. Het is een proces van continu leren en groeien dat zich richt op het ontwikkelen van het potentieel van werknemers voor toekomstige rollen. Het doel van ontwikkeling is om medewerkers voor te bereiden op toekomstige kansen in de organisatie. Het wordt vaak geleverd door middel van coaching, mentorschap, jobrotatie en andere ontwikkelingsprogramma's.

De rol van HR bij training en ontwikkeling

Door de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen en hen te helpen hun hoogste potentieel te bereiken, speelt HR een sleutelrol bij het opbouwen van een sterk en capabel personeelsbestand dat kan bijdragen aan het succes van de organisatie. 

HR is verantwoordelijk voor het identificeren van de ontwikkelingsbehoeften van werknemers door hun werkprestaties te analyseren, hun vaardigheden en competenties te beoordelen en hun carrièredoelen in overweging te nemen.

Ook communiceren ze met medewerkers over de mogelijkheden, coördineren trainingen, ondersteunen en overtuigen medewerkers om deel te nemen aan ontwikkelingsactiviteiten.

Daarnaast is HR verantwoordelijk voor loopbaanplanning en ontwikkelingsprogramma's voor werknemers door werknemers ondersteuning te bieden bij loopbaanontwikkeling door hen te helpen hun carrièredoelen te identificeren, begeleiding te bieden bij loopbaantrajecten en middelen en ondersteuning aan te bieden om hen te helpen hun loopbaanambities te verwezenlijken.

Bekijk: Voordelen van Opgeleid personeel! Ultieme gids voor getraind personeel met de beste strategieën in 2024

5 processen in opleiding en ontwikkeling in HRM | Bron: Geek Tonight

5 Processen in training en ontwikkeling

  1. Identificatie van opleidingsbehoeften, heeft dit proces tot doel de lacunes in vaardigheden en kennis binnen de organisatie te beoordelen en de opleidingsbehoeften te identificeren om deze lacunes aan te pakken.
  2. Ontwikkelen van trainingsprogramma's is de volgende stap om ons te concentreren op het ontwikkelen van en op maat gemaakte trainingsprogramma's die inspelen op de geïdentificeerde trainingsbehoeften. Dit omvat het selecteren van geschikte trainingsmethoden, materialen en middelen.
  3. Trainingsprogramma's geven proces verwijst naar geselecteerde soorten zakelijke training, die op verschillende manieren kunnen worden gedaan, zoals persoonlijke workshops, online trainingsmodules of on-the-job training, mentoring, coaching en meer.
  4. Effectiviteit van trainingen evalueren: Het is belangrijk om de effectiviteit van trainingsprogramma's te evalueren in termen van prestatieverbetering van werknemers en de impact op organisatiedoelen. Dit omvat het beoordelen van de trainingsresultaten, het identificeren van verbeterpunten en het doorvoeren van veranderingen waar nodig. Details van meetitems worden later beschreven.
  5. Opvolging en versterking is de laatste stap, die inhoudt dat werknemers na afloop van de training doorlopende ondersteuning en versterking krijgen. Dit kan coaching, mentoring en aanvullende training omvatten indien nodig.

Check out

Voorbeelden van training en ontwikkeling in HRM

Bekijk: Beste 10 Voorbeelden van bedrijfstrainingen voor alle sectoren in 2024

Hier zijn verschillende soorten trainingen in HRM die de meeste bedrijven aanbieden:

Instaptraining

Dit type training is bedoeld om nieuwe werknemers kennis te laten maken met de cultuur, waarden, beleidslijnen en procedures van de organisatie. Onboarding training kan betrekking hebben op onderwerpen als veiligheid op de werkplek, bedrijfsbeleid en personeelsbeloningen.

Vaardigheidstraining

Dit type training is gericht op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden die werknemers nodig hebben om hun taken effectief uit te voeren. Het kunnen functionele, technische of zachte vaardigheden zijn. Voorbeelden van vaardigheidstrainingen zijn technische trainingen voor IT-personeel, verkooptrainingen voor verkopers en klantenservicetrainingen voor eerstelijnsmedewerkers.

Check out:

Leadership Development

Dit type training is ontworpen om te ontwikkelen leiderschapsvaardigheden bij medewerkers die in een leidinggevende functie zitten of worden voorbereid. Leiderschap ontwikkelingsprogramma's (Of de Persoonlijke ontwikkelingsprogramma's) omvatten het verbeteren van inzicht en communicatieve vaardigheden, teambuilding, en strategische planning.

Waarom is leren in eigen tempo belangrijk? Leren in eigen tempo op het werk – Voorbeelden en best practices

Meer tips met AhaSlide over Toezichthoudend leren

Training om in overeenstemming met de geldende wet-en regelgeving te kunnen werken

Dit type training is erop gericht ervoor te zorgen dat werknemers de wettelijke vereisten en branchevoorschriften begrijpen en naleven. Nalevingstraining kan betrekking hebben op onderwerpen als het voorkomen van intimidatie, gegevensprivacy en veiligheid op de werkplek.

Diversiteits- en inclusietraining

Het doel van deze training is om werknemers te helpen verschillen tussen mensen met verschillende achtergronden te begrijpen en te waarderen en om inclusiviteit op de werkplek te bevorderen. Diversiteits- en inclusietraining kan betrekking hebben op inzichten over culturele diversiteit, geslachten, seksualiteit, religies en meer.

Kaufman's vijf beoordelingsniveaus – Training en Ontwikkeling in HRM | Bron: Toucan Toco

Meet de effectiviteit van training en ontwikkeling 

Het meten van de effectiviteit van Training en Ontwikkeling in HRM is zoals gezegd een belangrijke stap. Hier zijn een aantal basis-KPI's om te evalueren of uw training betekent voor werknemers, of ze betrokken zijn bij de inhoud en bepaalde prestaties hebben geleverd. 

Prestaties van medewerkers

Het meten van verbeteringen in de prestaties van werknemers na de training kan een effectieve manier zijn om de effectiviteit van trainingsprogramma's te evalueren. Dit kan worden gemeten door veranderingen in key performance indicators (KPI's) zoals productiviteit, kwaliteit van het werk en klanttevredenheid te analyseren.

Betrokkenheid van medewerkers

Betrokkenheid van medewerkers is een belangrijke indicator van de effectiviteit van opleidings- en ontwikkelingsprogramma's. Dit kan worden gemeten door medewerkerstevredenheidsonderzoeken, feedbackformulieren of focusgroepgesprekken. Gebruik makend van innovatieve en collaboratieve enquêtetools zoals AhaSlides kan helpen de responspercentages.

opleiding en ontwikkeling op het gebied van HRM
Enquêtes van AhaSlides

Retentie

Het meten van de retentiegraad van medewerkers die opleidings- en ontwikkelingsprogramma's hebben gevolgd, is een andere belangrijke KPI. Dit kan worden gemeten door het personeelsverloop voor en na het trainingsprogramma te analyseren.

daarom trainingsprogramma's op de werkvloer een zeer belangrijke rol spelen!

Kosten efficiëntie

Het is belangrijk om de kosteneffectiviteit van trainings- en ontwikkelingsprogramma's te meten, omdat dit ervoor zorgt dat de organisatie de meeste waarde voor haar investering krijgt. Dit kan worden gemeten door de opleidingskosten per werknemer te analyseren en deze te vergelijken met de voordelen van de opleiding.

Rendement op investering (ROI)

Het meten van de ROI van trainings- en ontwikkelingsprogramma's is van cruciaal belang bij het bepalen van de algehele effectiviteit van het programma. Dit kan worden gemeten door de financiële voordelen van het trainingsprogramma te analyseren en deze te vergelijken met de kosten van het programma.

Tot slot

Ongeacht de branche waarin u zich bevindt, het valt niet te ontkennen dat u regelmatige training onderhoudt en promoot met langetermijnontwikkelingsplannen voor zowel nieuwe als ervaren werknemers. Om concurrentievoordelen te behalen, is er in een steeds veranderende zakelijke omgeving niets beters dan te investeren in mensen, met andere woorden, in de opleiding en ontwikkeling van werknemers.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de verschillen tussen training en ontwikkeling?

Training en ontwikkeling zijn verwante maar verschillende concepten binnen het Human Resource Management (HRM)-veld, omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen training en ontwikkeling, inclusief het doel, het tijdsbestek, de reikwijdte, de focus, de methoden, de resultaten, de meting en de timing.

Wat zijn de behoeften aan training en ontwikkeling op het gebied van HRM?

Training en ontwikkeling zijn essentiële componenten van Human Resource Management (HRM) en zijn van cruciaal belang voor zowel de individuele groei van werknemers als het algehele succes van een organisatie, omdat het helpt de vaardigheden van werknemers te vergroten om de technologische vooruitgang, compliance en wettelijke vereisten aan te passen, om de prestaties, het bevorderen van de loopbaanontwikkeling en het stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers.

Wat is de opleiding en ontwikkeling in HRM?

HRM Training en Ontwikkeling is een proces van het opleiden en ontwikkelen van werknemers in de richting van een passend carrièrepad, dat een beter persoonlijk welzijn bevordert, omdat het de groei van de organisatie ten goede komt