Ben je een deelnemer?

Hoe u vragenlijsten ontwerpt | 7 belangrijke strategieën voor het ontwerpen van krachtige enquêtes | 2024 onthult

Presenteren

Lea Nguyen 21 maart, 2024 12 min gelezen

Het ontwerpen van een goede vragenlijst is geen eenvoudige opgave.

Als degene die het verstuurt, wil je eigenlijk iets nuttigs leren van degenen die het invullen, en hen niet alleen maar frustreren met een puinhoop van slecht geformuleerde vragen, toch?

In deze gids op hoe je vragenlijsten ontwerpt, bespreken we alle do's✅ en don'ts❌ van een goede enquêtevraag.

Hierna is de kans veel groter dat u doordachte, genuanceerde antwoorden krijgt die uw werk daadwerkelijk inspireren.

Inhoudsopgave

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Meer tips met AhaSlides

alternatieve tekst


Maak gratis enquêtes

De polling- en schaalfuncties van AhaSlides maken het gemakkelijk om de ervaringen van het publiek te begrijpen.


🚀 Grijp gratis quiz☁️

De kenmerken van een goede vragenlijst

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Om een ​​goede vragenlijst te maken die echt krijgt wat je nodig hebt, moet deze aan de volgende punten voldoen:

• Duidelijkheid: De vragen moeten duidelijk geformuleerd zijn, zodat respondenten precies begrijpen welke informatie wordt gevraagd.

• Beknoptheid: Vragen moeten beknopt zijn, maar niet zo kort dat belangrijke context ontbreekt. Lange, langdradige vragen kunnen de aandacht van mensen verliezen.

• Specificiteit: Stel specifieke vragen, geen brede, algemene vragen. Specifieke vragen leveren betekenisvollere, bruikbare gegevens op.

• Objectiviteit: Vragen moeten neutraal en objectief van toon zijn, zodat ze de manier waarop respondenten antwoorden niet beïnvloeden of vooringenomenheid veroorzaken.

• Relevantie: elke vraag moet doelgericht en relevant zijn voor uw onderzoeksdoelen. Vermijd overbodige vragen.

• Logica/stroom: De structuur van de vragenlijst en de stroom van vragen moeten logisch zijn. Gerelateerde vragen moeten worden gegroepeerd.

• Anonimiteit: bij gevoelige onderwerpen moeten respondenten het gevoel hebben dat ze eerlijk kunnen antwoorden, zonder angst voor identificatie.

• Reageergemak: Vragen moeten gemakkelijk te begrijpen zijn en een eenvoudige manier hebben om antwoorden te markeren/selecteren.

Hoe u vragenlijsten ontwerpt

#1. Definieer doelstellingen

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Denk eerst na over waarom u het onderzoek doet. Is dat zo? verkennende, beschrijvend, verklarend of voorspellend van aard? Waarom wil je X echt kennen of Y begrijpen?

Richt uw doelstellingen op de benodigde informatie, niet op processen, zoals ‘het begrijpen van de klanttevredenheidsniveaus’ en niet ‘het beheren van een enquête’.

Doelstellingen moeten de vraagontwikkeling begeleiden – Schrijf vragen relevant voor het leren van de doelstellingen. Wees specifiek en meetbaar – Doelstellingen als ‘klantvoorkeuren leren kennen’ zijn te breed; Geef precies aan welke voorkeuren ze hebben.

Definieer de doelgroep – Van wie zoekt u precies antwoorden om de doelstellingen te verwezenlijken? Stel ze voor als individuen, zodat uw vragen echt resoneren. 

#2. Ontwikkel vragen

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Zodra uw doel is gedefinieerd, is het tijd om de vragen te ontwikkelen.

Brainstorm een lange lijst met mogelijke vragen zonder ideeën te censureren. Vraag jezelf af welke verschillende soorten data/perspectieven nodig zijn.

Beoordeel elke vraag in het licht van uw doelstellingen. Bewaar alleen die richt zich rechtstreeks op een doelstelling.

Verfijn zwakke vragen door middel van meerdere rondes met bewerkingsfeedback. Vereenvoudig complexe vragen en kies het beste format (open, gesloten, beoordelingsschaal en dergelijke) op basis van vraag en doelstelling.

Organiseer vragen in logische secties op basis van gerelateerde onderwerpen, stroom of reactiegemak. Zorg ervoor dat elke vraag rechtstreeks een magnetisch doel dient. Als het niet op één lijn ligt, bestaat het risico dat het saai wordt of alleen maar rommelig wordt.

#3. Formaat vragenlijst

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Het visuele ontwerp en de lay-out moeten schoon, overzichtelijk en gemakkelijk opeenvolgend te volgen zijn.

U moet respondenten vooraf context bieden over het doel, hoe lang het zal duren en vertrouwelijkheidsaspecten in de inleiding. Leg in de hoofdtekst duidelijk uit hoe u op elk vraagtype moet reageren. Selecteer bijvoorbeeld één antwoord voor meerkeuzevragen.

Laat voldoende witruimte tussen vragen, secties en antwoorden voor de leesbaarheid.

Geef bij digitale enquêtes duidelijk de vraagnummers of voortgangstrackers weer voor een beter navigatiegemak.

De opmaak en het visuele ontwerp moeten duidelijke communicatie ondersteunen en de respondentervaring optimaliseren. Anders zouden de deelnemers meteen terugklikken voordat ze de vragen lezen.

#4. Proef proefontwerp

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Met deze proefuitvoering kunnen eventuele problemen worden verfijnd vóór een grotere lancering. U kunt testen met 10 tot 15 vertegenwoordigers van uw doelgroep.

Door de vragenlijst te laten testen, kunt u meten hoe lang het duurt om de enquête in te vullen, weten of vragen onduidelijk of moeilijk te begrijpen zijn, en of testers de stroom soepel volgen of problemen ondervinden bij het doorlopen van de secties.

Voer na voltooiing individuele gesprekken om diepgaande feedback te krijgen. Stel open vragen om misverstanden te onderzoeken en voer iteratief herzieningen uit totdat onzekere antwoorden zijn geëlimineerd.

Bij grondige pilottests wordt rekening gehouden met zowel kwantitatieve statistieken als kwalitatieve feedback om uw vragenlijst te verfijnen voordat deze volledig wordt uitgerold.

#5. Enquête beheren

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Op basis van uw doelgroep kunt u de beste distributiemethode bepalen (e-mail, online, per post, persoonlijk en dergelijke).

Voor gevoelige onderwerpen dient u geïnformeerde toestemming van de deelnemers te verkrijgen, zodat vertrouwelijkheid en anonimiteit wordt gegarandeerd.

Concentreer u op waarom hun stem ertoe doet. Laat zien hoe feedback helpt bij het vormgeven van beslissingen of ideeën die echt een verschil kunnen maken. Doe een beroep op hun innerlijke verlangen om bij te dragen!

Stuur beleefde herinneringsberichten/vervolgberichten om de responspercentages te verhogen, vooral voor post/online-enquêtes.

Overweeg optioneel een kleine blijk van waardering aan te bieden voor tijd/feedback om reacties verder te motiveren.

Ga vooral aan de slag met je eigen enthousiasme. Deel updates over leerpunten en volgende stappen, zodat respondenten zich echt betrokken voelen bij het traject. Houd relaties levendig, zelfs nadat de inzendingen zijn gesloten.

#6. Analyseer reacties

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Verzamel de antwoorden systematisch in een spreadsheet, database of analysesoftware.

Controleer op fouten, inconsistenties en ontbrekende informatie en behandel deze vóór de analyse.

Bereken frequenties, percentages, gemiddelden, modi etc. voor gesloten vragen. Doorloop open antwoorden systematisch om gemeenschappelijke thema’s en categorieën te identificeren.

Zodra de thema's kristalliseren, duik je dieper. Verwerk cijfers om kwalitatieve vermoedens te onderbouwen of laat statistieken nieuwe verhalen verspreiden. Maak kruistabellen om hun persoonlijkheden vanuit unieke invalshoeken te bekijken.

Let op eventuele factoren die van invloed kunnen zijn op de interpretatie, zoals lage responspercentages. Een goede analyse zorgt voor een beter begrip van de antwoorden die via uw vragenlijst zijn verzameld.

#7. Bevindingen interpreteren

Hoe vragenlijsten te ontwerpen
Hoe vragenlijsten te ontwerpen

Altijd doelstellingen opnieuw bekijken om ervoor te zorgen dat analyses en conclusies rechtstreeks op elke onderzoeksvraag ingaan. Vat consistente thema’s samen die voortkomen uit patronen in de gegevens.

Let op of inferentiële analyses sterke invloeden of effecten laten zien.

Formuleer voorzichtig hypothetische generalisaties die verder getest moeten worden.

Houd rekening met de externe context en eerder onderzoek bij het formuleren van interpretaties. Citeer of presenteer voorbeelden uit reacties die belangrijke punten illustreren.

Identificeer nieuwe vragen die voortkomen uit lacunes, beperkingen of onduidelijke gebieden. Breng verdere discussies op gang, waar deze ook toe leiden!

Hoe u een vragenlijst maakt in Google Formulieren

Google Formulieren zijn de meest gebruikelijke methode om een ​​eenvoudige enquête op te stellen. U kunt als volgt vragenlijsten ontwerpen:

Stap 1: Ga naar formulieren.google.com en klik op ‘Leeg’ om een ​​nieuw formulier te starten of kies een van de kant-en-klare sjablonen van Google.

Hoe u een vragenlijst maakt in Google Formulieren

Stap 2: Kies uw vraagtypen: meerkeuzevragen, selectievakjes, alineatekst, schaal enz., en schrijf uw vraagnaam/tekst en antwoordopties voor het geselecteerde type. U kunt de volgorde van de vragen later wijzigen.

Hoe u een vragenlijst maakt in Google Formulieren

Stap 3: Voeg indien nodig extra pagina's toe door op het pictogram 'Sectie toevoegen' te klikken bij groepsgerelateerde vragen. Pas het uiterlijk aan met de optie “Thema” voor tekststijl, kleuren en koptekstafbeelding.

Hoe u een vragenlijst maakt in Google Formulieren

Stap 4: Verdeel de formulierlink door op “Verzenden” te klikken en kies opties voor e-mail, insluiten of direct delen.

Hoe u een vragenlijst maakt in Google Formulieren

Hoe u een vragenlijst maakt in AhaSlides

Hier zijn 5 eenvoudige stappen om een ​​boeiende en snelle enquête te maken met behulp van de 5-punts Likertschaal. U kunt de schaal gebruiken voor tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers/diensten, onderzoeken naar de ontwikkeling van producten/functies, feedback van studenten en nog veel meer👇

Stap 1: Meld je nu aan voor de gratis AhaSlides account.

Meld u aan voor een gratis AhaSlides-account

Stap 2: Maak een nieuwe presentatie of ga naar onze 'Sjabloonbibliotheek' en pak een sjabloon uit het gedeelte 'Enquêtes'.

Maak een nieuwe presentatie of ga naar onze 'Sjabloonbibliotheek' en pak een sjabloon uit de sectie 'Enquêtes' in AhaSlides

Stap 3: Kies in uw presentatie de 'Weegschalen' diatype.

Kies in uw presentatie het diatype 'Schalen' in AhaSlides

Stap 4: Voer elke uitspraak in die uw deelnemers moeten beoordelen en stel de schaal in van 1-5.

Voer elke verklaring in zodat uw deelnemers deze kunnen beoordelen en stel de schaal in van 1-5 in AhaSlides

Stap 5: Als je wilt dat ze het meteen doen, klik dan op 'Presenteer' zodat ze via hun apparaten toegang krijgen tot uw enquête. Je kunt ook naar ‘Instellingen’ – ‘Wie neemt de leiding’ – gaan en de ‘Publiek (in eigen tempo)' optie om op elk gewenst moment meningen te verzamelen.

Klik op 'Presenteren' om de deelnemers meteen toegang te geven tot deze stellingen en er op te stemmen

👏 Tip: Klik op de 'ResultatenMet de knop ' kunt u de resultaten exporteren naar Excel/PDF/JPG.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat zijn de vijf stappen bij het ontwerpen van een vragenlijst?

De vijf stappen om een ​​vragenlijst te ontwerpen zijn #1 – Definieer de onderzoeksdoelstellingen, #2 – Beslis over het formaat van de vragenlijst, #3 – Ontwikkel duidelijke en beknopte vragen, #4 – Rangschik de vragen logisch en #5 – Test de vragenlijst vooraf en verfijn deze .

Wat zijn de 4 soorten vragenlijsten in onderzoek?

Er zijn 4 soorten vragenlijsten in onderzoek: Gestructureerd – Ongestructureerd – Semi-gestructureerd – Hybride.

Wat zijn 5 goede enquêtevragen?

De vijf goede enquêtevragen – wat, waar, wanneer, waarom en hoe zijn eenvoudig, maar als u ze beantwoordt voordat u met uw enquête begint, kunt u een beter resultaat behalen.