Are you a participant?
Join
background presentation
presentation sharing

Sự thật thú vị về Hà Nội

21

17

T
Trang Tran

Slides (21)

1 -

2 -

Hai chữ 'Hà Nội' nghĩa là gì?

3 -

Đường nối dài từ đường Trần Quang Khải là ?

4 -

Hai phố này tên là?

5 -

6 -

Phố nào nối với phố nào?

7 -

Ai là người set rule đặt tên phố Hà Nội

8 -

9 -

Bài hát này tên là gì?

10 -

Leaderboard

11 -

Địa danh này tên là gì?

12 -

13 -

Mục đích xây dựng đầu tiên của nơi này là gì?

14 -

Địa danh này từng được trùng tu nguồn tiền nào?

15 -

Tại sao nơi này lại có tên là Hoả Lò?

16 -

Bài hát này tên là gì

17 -

Món gì ở đâu?

18 -

Họ đang bán gì?

19 -

Nghề gì nổi tiếng ở làng Láng Hạ xưa?

20 -

Đặc sản Hà Nội tui đam mê nhất là

21 -

Leaderboard

Similar Templates

Frequently Asked Questions

How to use AhaSlides templates?

Visit the Template section on the AhaSlides website, then choose any template that you like to use. Then, click on the Get Template button to use that template right away. You can edit and present immediately without having to sign up. Create a free AhaSlides account if you want to see your work later on.

Do I need to pay to sign up?

Of course not! AhaSlides account is 100% free of charge with unlimited access to most of AhaSlides’s features, with a maximum of 7 participants in the free plan.

If you need to host events with more participants, you can upgrade your account to a suitable plan (please check out our plans here: Pricing - AhaSlides) or contact our CS team for further support.

Do I need to pay to use AhaSlides templates?

Not at all! AhaSlides templates are 100% free of charge, with an unlimited number of templates you can access to. Once you’re in the presenter app, you can visit our Templates section to find presentations catereing to your needs.

Are AhaSlides Templates compatible with Google Slides and Powerpoint?

At the moment, users can import PowerPoint files and Google Slides to AhaSlides. Please refer to these articles for more information:

Can I download AhaSlides templates?

Yes, it’s definitely possible! At the moment, you can download AhaSlides templates by exporting them as a PDF file.