Ben je een deelnemer?

Is brainstormen beter dan brainstormen | Tips en voorbeelden in 2024

Presenteren

Astrid Trans 03 april, 2024 10 min gelezen

Kunnen we creatiever worden met brainwriting?

Het gebruik van enkele brainstormtechnieken kan een nuttige manier zijn om innovatieve en creatieve ideeën te genereren. Maar de tijd lijkt voor jou rijp om te overwegen om over te stappen van brainstormen naar Hersenen schrijven soms.

Het is een praktisch hulpmiddel waarvoor niet veel financiële middelen nodig zijn, maar het kan het beste klassieke brainstormalternatief zijn om inclusiviteit, diversiteit aan perspectieven en effectievere probleemoplossing te bevorderen.

Laten we eens kijken wat brainwriting is, de voor- en nadelen ervan, en de beste strategie om het te gebruiken, plus enkele praktische voorbeelden.

Hersenen schrijven
Hersenschrijven | Bron: Lucid chart

Tips voor een betere betrokkenheid

alternatieve tekst


Nieuwe manieren nodig om te brainstormen?

Gebruik een leuke quiz op AhaSlides om meer ideeën te genereren op het werk, in de klas of tijdens bijeenkomsten met vrienden!


🚀 Meld u gratis aan☁️

Inhoudsopgave

Wat is hersenschrijven?

Brainwriting, geïntroduceerd in 1969 in een Duits tijdschrift door Bernd Rohrbach, werd al snel algemeen gebruikt als een krachtige techniek voor teams om snel en efficiënt ideeën en oplossingen te genereren. 

Het is een gezamenlijk brainstormen methode die zich richt op schriftelijke communicatie in plaats van verbale communicatie. Het proces omvat een groep individuen die bij elkaar zitten en hun ideeën opschrijven op een stuk papier. De ideeën worden vervolgens doorgegeven aan de groep en elk lid bouwt voort op de ideeën van de anderen. Dit proces gaat door totdat alle deelnemers de kans hebben gehad om hun ideeën bij te dragen.

Traditioneel hersenschrijven kan echter tijdrovend zijn en is mogelijk niet geschikt voor grotere groepen. Dat is waar 635 breinschrijven komt in het spel. De 6-3-5-techniek is een meer geavanceerde strategie die wordt gebruikt bij brainstormen, aangezien er een groep van zes personen bij betrokken is die elk drie ideeën in vijf minuten opschrijven, voor een totaal van 15 ideeën. Vervolgens geeft elke deelnemer zijn vel papier aan de persoon rechts van hem, die nog drie ideeën aan de lijst toevoegt. Dit proces gaat door totdat alle zes deelnemers hebben bijgedragen aan elkaars bladen, resulterend in een totaal van 90 ideeën.

635 Brainwriting – Bron: Shutterstock
10 gouden brainstormtechnieken

Brainwriting: voor- en nadelen

Zoals elke variant van brainstormen, heeft brainwriting zowel voor- als nadelen en door zorgvuldig naar de voordelen en beperkingen te kijken, kunt u weten wanneer en hoe u de techniek moet toepassen om uw problemen op te lossen en meer innovatieve ideeën te genereren.

VOORDELEN

 • Hiermee kunnen alle leden van een team evenveel bijdragen het groepsdenken verminderen fenomeen, individuen worden niet beïnvloed door de meningen of ideeën van anderen.
 • Bevorder meer inclusiviteit en diversiteit aan perspectieven. In tegenstelling tot traditionele brainstormsessies waarbij de luidste stem in de kamer de neiging heeft om te domineren, zorgt brainwriting ervoor dat ieders ideeën worden gehoord en gewaardeerd. 
 • Elimineert de druk om ter plekke met ideeën te moeten komen, wat voor sommige mensen intimiderend kan zijn. Deelnemers die meer introvert zijn of zich minder op hun gemak voelen om zich uit te spreken in groepsverband, kunnen nog steeds hun ideeën inbrengen via schriftelijke communicatie.
 • Stelt teamleden in staat de tijd te nemen, hun ideeën te overdenken en ze op een duidelijke en beknopte manier uit te drukken. Door voort te bouwen op de ideeën van anderen, zijn teamleden in staat om unieke en onconventionele oplossingen te bedenken voor complexe problemen. 
 • Aangezien teamleden hun ideeën tegelijkertijd opschrijven, kan het proces in korte tijd een groot aantal ideeën genereren. Dit kan vooral handig zijn in situaties waarin tijd van essentieel belang is, zoals tijdens een productlancering of marketingcampagne.

NADELEN

 • Leidt tot het genereren van een groot aantal ideeën, maar ze zijn niet allemaal praktisch of haalbaar. Aangezien iedereen in de groep wordt aangemoedigd om hun ideeën bij te dragen, bestaat het risico dat er irrelevante of onpraktische suggesties worden gedaan. Dit kan leiden tot tijdverspilling en kan zelfs het team in verwarring brengen. 
 • Ontmoedigt spontane creativiteit. Brainwriting werkt door ideeën op een gestructureerde en georganiseerde manier te genereren. Dit kan soms de creatieve stroom van spontane ideeën die kunnen ontstaan ​​tijdens een gewone brainstormsessie beperken.  
 • Vereist veel voorbereiding en organisatie. Het proces omvat het uitdelen van vellen papier en pennen, het instellen van een timer en ervoor zorgen dat iedereen de regels goed begrijpt. Dit kan tijdrovend zijn en is mogelijk niet geschikt voor spontane brainstormsessies.
 • Er is minder gelegenheid voor interactie en discussie tussen teamleden vanwege de onafhankelijke verwerking. Dit kan leiden tot een gebrek aan verfijning of ontwikkeling van ideeën, en kan ook de mogelijkheden voor teambinding en het opbouwen van relaties beperken.
 • Hoewel hersenschrijven de kans op groepsdenken verkleint, kunnen individuen nog steeds onderhevig zijn aan hun eigen vooroordelen en aannames bij het genereren van ideeën.

Ultieme gids om effectief te brainstormen

 1. Definieer het probleem of onderwerp waarvoor u de brainstormsessie leidt. Dit moet voorafgaand aan de sessie aan alle teamleden worden meegedeeld.
 2. Stel een tijdslimiet in voor de brainstormsessie. Dit zorgt ervoor dat iedereen voldoende tijd heeft om ideeën te genereren, maar voorkomt ook dat de sessie te lang en ongericht wordt.
 3. Leg het proces uit aan het team Dit omvat hoe lang de sessie zal duren, hoe ideeën moeten worden vastgelegd en hoe de ideeën met de groep zullen worden gedeeld.
 4. Verspreid de brainwriting-sjabloon aan elk teamlid. De sjabloon moet het probleem of onderwerp bovenaan bevatten en ruimte voor teamleden om hun ideeën vast te leggen.
 5. Bepaal de basisregels. Dit omvat regels rond vertrouwelijkheid (ideeën mogen niet buiten de sessie worden gedeeld), het gebruik van positieve taal (vermijd het bekritiseren van ideeën) en een toezegging om on-topic te blijven.
 6. Start de sessie door het instellen van de timer voor de toegewezen tijd. Moedig teamleden aan om binnen de tijdslimiet zoveel mogelijk ideeën op te schrijven. Herinner teamleden eraan dat ze tijdens deze fase hun ideeën niet met anderen mogen delen.
 7. Zodra de tijdslimiet is verstreken, verzamel de brainwriting-sjablonen van elk teamlid. Zorg ervoor dat je alle sjablonen verzamelt, zelfs die met maar een paar ideeën.
 8. Deel de ideeën. Dit kan worden gedaan door elk teamlid zijn ideeën hardop te laten voorlezen, of door de sjablonen te verzamelen en de ideeën samen te voegen tot een gedeeld document of een gedeelde presentatie.
 9. Moedig teamleden aan om op elkaars ideeën voort te bouwen en verbeteringen of aanpassingen voor te stellen, bespreken en verfijnen van de ideeën. Het doel is om de ideeën te verfijnen en een lijst met bruikbare items te bedenken.
 10. Selecteer en implementeer de beste ideeën: Dit kan gedaan worden door op de ideeën te stemmen, of door een discussie te voeren om de meest veelbelovende ideeën te identificeren. Wijs taken toe aan teamleden om de ideeën tot wasdom te brengen en stel deadlines voor voltooiing vast.
 11. Opvolgingen: Neem contact op met teamleden om ervoor te zorgen dat de taken worden voltooid en om eventuele wegversperringen of problemen die zich kunnen voordoen te identificeren.

TIPS: Het gebruik van all-in presentatietools zoals AhaSlides kan u helpen het hersenwiritngproces met anderen te optimaliseren en tijd te besparen.

Hersenen schrijven
Brainwriting-techniek om meer ideeën te creëren - AhaSlides

Gebruik en voorbeelden van Brainwriting

Brainwriting is een veelzijdige techniek die in een breed scala van industrieën en omgevingen kan worden gebruikt. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van brainwriting op specifieke gebieden.

Probleemoplossing

Het kan worden gebruikt om problemen binnen een organisatie of een team op te lossen. Door een groot aantal ideeën te genereren, kan de techniek helpen bij het identificeren van mogelijke oplossingen die misschien nog niet eerder zijn overwogen. Laten we zeggen dat een team is belast met het oplossen van het probleem van hoog personeelsverloop in een bedrijf. Ze besluiten de brainwriting-techniek te gebruiken om ideeën te genereren om de omzet te verminderen.

Product ontwikkeling

Deze techniek kan worden gebruikt bij productontwikkeling om ideeën voor nieuwe producten of functies te genereren. Dit kan ertoe bijdragen dat de producten voldoen aan de behoeften van klanten en innovatief zijn. Bij productontwerp kan brainwriting bijvoorbeeld worden gebruikt om ideeën voor nieuwe producten te genereren, mogelijke ontwerpfouten te identificeren en oplossingen te ontwikkelen voor ontwerpuitdagingen.

Marketing

Marketing veld kan hersenschrijven gebruiken om ideeën voor marketingcampagnes of -strategieën te genereren. Dit kan bedrijven helpen om effectieve marketingboodschappen te creëren en hun doelgroep te bereiken. Brainwriting kan bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe advertentiecampagnes te ontwikkelen, nieuwe doelmarkten te identificeren en innovatieve merkstrategieën te creëren.

Innovatie

Brainwriting kan worden gebruikt om innovatie binnen een organisatie te bevorderen. Door een groot aantal ideeën te genereren, kan brainwriting helpen bij het identificeren van nieuwe en innovatieve producten, diensten of processen. In de gezondheidszorg kan brainwriting bijvoorbeeld worden gebruikt om nieuwe behandelplannen te ontwikkelen, mogelijke bijwerkingen van medicijnen te identificeren en nieuwe benaderingen van patiëntenzorg te verkennen.

Trainingen

In trainingssessies kan brainwriting worden gebruikt om teamleden aan te moedigen creatief te denken en met nieuwe ideeën te komen. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en het bevorderen van teamwerk.

Kwaliteitsverbetering

Bij kwaliteitsverbeteringsinitiatieven helpt het gebruik van Brainwriting om ideeën te genereren voor het verbeteren van processen, het verminderen van verspilling en het verhogen van de efficiëntie. Dit kan bedrijven helpen tijd en middelen te besparen en hun winst te verbeteren.

Key Takeaways

Of u nu aan een teamproject werkt of zelf innovatieve oplossingen probeert te bedenken, hersenschrijftechnieken kunnen u helpen nieuwe ideeën te genereren en creatieve uitdagingen te overwinnen. Hoewel brainwriting zijn voordelen heeft, heeft het ook zijn beperkingen. Om deze beperkingen te overwinnen, is het essentieel om de techniek met andere te combineren brainstormtechnieken en tools zoals AhaDia's en om de aanpak af te stemmen op de specifieke behoeften van het team en de organisatie.

ref: Forbes | UNP