Bạn có phải là người tham gia?

Đào tạo và Phát triển về HRM | Hướng dẫn cơ bản năm 2024

Trình bày

Astrid Trần 16 Tháng Giêng, 2024 9 phút đọc

Đào tạo và phát triển trong HRM, hay quản lý nguồn nhân lực, là một khía cạnh quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Nó liên quan đến việc cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện vai trò của họ một cách hiệu quả và hiệu quả.

Mục đích chính của đào tạo và phát triển về HRM là nâng cao hiệu suất công việc và tăng năng suất. Trong môi trường kinh doanh phát triển nhanh chóng ngày nay, nhu cầu học hỏi và phát triển liên tục trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu một loạt điểm chính giúp bạn định hình lại và thực hiện các thay đổi đối với quan điểm truyền thống về Đào tạo và Phát triển trong HRM, đồng thời tìm kiếm những cách mới để phát triển chiến lược nhân tài và xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển thành công và hiệu quả hơn .

Giới thiệu chung

Có bao nhiêu loại hình đào tạo về HRM?2, Kỹ năng mềm và kỹ năng cứng
Ai đã phát minh ra thuật ngữ 'Quản lý nguồn nhân lực'?Robert Owen và Charles Babbage
Ai là tác giả hay nhất về quản lý nguồn nhân lực?Gary Dessler, tác giả cuốn kinh thánh nhân sự dày 700 trang
Giới thiệu chung

Mục lục

Văn bản thay thế


Tìm cách để đào tạo nhóm của bạn?

Tập hợp các thành viên trong nhóm của bạn bằng một bài kiểm tra thú vị trên AhaSlides. Đăng ký để làm bài kiểm tra miễn phí từ thư viện mẫu AhaSlides!


🚀 Lấy bài kiểm tra miễn phí☁️
Đào tạo và Phát triển Nhân sự | Nguồn: Shutterstock

Tầm quan trọng của đào tạo và phát triển trong HRM

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của đào tạo và phát triển trong HRM là nó giúp giữ chân nhân viên tốt hơn. Những nhân viên nhận được cơ hội đào tạo và phát triển có nhiều khả năng cảm thấy được tổ chức coi trọng và đánh giá cao, điều này dẫn đến tăng sự hài lòng và trung thành với công việc. Ngoài ra, đào tạo và phát triển có thể giúp giảm tỷ lệ doanh thu bằng cách cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cần thiết để thăng tiến nghề nghiệp của họ trong công ty. 

Một lợi ích đáng kể khác của đào tạo và phát triển trong HRM là nó có thể dẫn đến tăng lợi nhuận. Bằng cách cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả, các tổ chức có thể tăng năng suất và giảm sai sót cũng như sự kém hiệu quả. Điều này, đến lượt nó, có thể dẫn đến tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, đào tạo và phát triển trong HRM cũng có thể giúp cải thiện tổng thể văn hóa tổ chức. Khi nhân viên cảm thấy được hỗ trợ và đánh giá cao thông qua các cơ hội đào tạo và phát triển, họ có nhiều khả năng sẽ gắn bó và có động lực hơn trong vai trò công việc của mình. Điều này có thể dẫn đến một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả, cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ tổ chức.

Sự khác biệt giữa Đào tạo và Phát triển trong HRM

Đào tạo và Phát triển là cả hai thành phần quan trọng của HRM đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng và phát triển của nhân viên. Cần hiểu rõ sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hình này để HR có thể xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp và hữu ích hơn.

Đào tạo về HRM là một quá trình ngắn hạn được thiết kế để truyền đạt các kỹ năng và kiến ​​thức cụ thể cho nhân viên. Nó thường tập trung vào việc cải thiện hiệu suất công việc của nhân viên trong vai trò hiện tại của họ. Mục đích của đào tạo là nâng cao năng lực của nhân viên và giúp họ thực hiện công việc hiệu quả hơn. Nó thường được cung cấp thông qua các hội thảo, bài giảng và đào tạo tại chỗ.

Mặt khác, Phát triển trong HRM là một quá trình dài hạn được thiết kế để phát triển năng lực tổng thể của nhân viên. Đó là một quá trình không ngừng học hỏi và trưởng thành, tập trung vào việc phát triển tiềm năng của nhân viên cho các vai trò trong tương lai. Mục đích của sự phát triển là chuẩn bị cho nhân viên những cơ hội trong tương lai trong tổ chức. Nó thường được thực hiện thông qua huấn luyện, tư vấn, luân chuyển công việc và các chương trình phát triển khác.

VAI TRÒ CỦA NHÂN SỰ TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Bằng cách hỗ trợ sự phát triển của nhân viên và giúp họ đạt được tiềm năng cao nhất của mình, HR đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một lực lượng lao động mạnh mẽ và có khả năng đóng góp vào sự thành công của tổ chức. 

Nhân sự chịu trách nhiệm xác định nhu cầu phát triển của nhân viên bằng cách phân tích hiệu suất công việc của họ, đánh giá kỹ năng và năng lực của họ cũng như xem xét các mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Họ cũng giao tiếp với nhân viên về các cơ hội có sẵn, điều phối các buổi đào tạo, hỗ trợ và thuyết phục nhân viên tham gia vào các hoạt động phát triển.

Ngoài ra, HR chịu trách nhiệm lập kế hoạch nghề nghiệp và các chương trình phát triển cho nhân viên thông qua việc cung cấp hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho nhân viên bằng cách giúp họ xác định mục tiêu nghề nghiệp, cung cấp hướng dẫn về con đường sự nghiệp, đồng thời cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ để giúp họ đạt được nguyện vọng nghề nghiệp.

Tham khảo: Lợi ích của Đội ngũ nhân viên được đào tạo! Hướng dẫn cơ bản cho nhân viên được đào tạo với các chiến lược tốt nhất vào năm 2024

5 quy trình đào tạo và phát triển trong HRM | Nguồn: Geek Tối nay

5 Quy trình trong Đào tạo và Phát triển

  1. Xác định nhu cầu đào tạo, quá trình này nhằm mục đích đánh giá các lỗ hổng kiến ​​thức và kỹ năng trong tổ chức và xác định nhu cầu đào tạo để giải quyết các lỗ hổng này.
  2. Phát triển chương trình đào tạo là bước tiếp theo để tập trung phát triển và tùy chỉnh các chương trình đào tạo đáp ứng các nhu cầu đào tạo đã xác định. Điều này liên quan đến việc lựa chọn các phương pháp, tài liệu và nguồn lực đào tạo phù hợp.
  3. Cung cấp các chương trình đào tạo quy trình đề cập đến các loại hình đào tạo kinh doanh chọn lọc, có thể được thực hiện thông qua nhiều phương pháp khác nhau như hội thảo trực tiếp, mô-đun đào tạo trực tuyến hoặc đào tạo tại chỗ, cố vấn, huấn luyện, v.v.
  4. Đánh giá hiệu quả đào tạo: Điều quan trọng là phải đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo về cải thiện hiệu suất của nhân viên và tác động đến các mục tiêu của tổ chức. Điều này liên quan đến việc đánh giá kết quả đào tạo, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện các thay đổi khi cần thiết. Chi tiết về các mục đo lường được mô tả sau.
  5. Theo dõi và củng cố là bước cuối cùng, bao gồm việc cung cấp hỗ trợ và củng cố liên tục cho nhân viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Điều này có thể bao gồm huấn luyện, cố vấn và đào tạo bổ sung khi cần thiết.

Hãy xem

Ví dụ về Đào tạo và Phát triển trong HRM

Kiểm tra: 10 tốt nhất Ví dụ về đào tạo doanh nghiệp cho tất cả các ngành vào năm 2024

Dưới đây là một số loại hình đào tạo về HRM mà hầu hết các công ty cung cấp:

Đào tạo giới thiệu

Loại hình đào tạo này được thiết kế để giới thiệu cho nhân viên mới về văn hóa, giá trị, chính sách và thủ tục của tổ chức. Tiếp nhận nhận việc đào tạo có thể bao gồm các chủ đề như an toàn tại nơi làm việc, chính sách của công ty và lợi ích của nhân viên.

Đào tạo kỹ năng

Loại hình đào tạo này tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cụ thể mà nhân viên cần để thực hiện trách nhiệm công việc của họ một cách hiệu quả, đó có thể là kỹ năng chức năng, kỹ thuật hoặc kỹ năng mềm. Ví dụ về đào tạo kỹ năng bao gồm đào tạo kỹ thuật cho nhân viên CNTT, đào tạo bán hàng cho đại diện bán hàng và đào tạo dịch vụ khách hàng cho nhân viên tuyến đầu.

Kiểm tra:

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

Loại hình đào tạo này được thiết kế để phát triển kỹ năng lãnh đạo ở những nhân viên đang hoặc đang được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo. Chương trình phát triển lãnh đạo (Hoặc là Chương trình phát triển cá nhân) liên quan đến việc cải thiện cái nhìn sâu sắc và kỹ năng giao tiếp, xây dựng đội ngũ và lập kế hoạch chiến lược.

Tại sao học theo nhịp độ bản thân lại quan trọng? Tự học tại nơi làm việc - Ví dụ và thực tiễn tốt nhất

Các mẹo khác với AhaSlide về học giám sát

Đào tạo tuân thủ

Loại hình đào tạo này tập trung vào việc đảm bảo rằng nhân viên hiểu và tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của ngành. Đào tạo tuân thủ có thể bao gồm các chủ đề như ngăn chặn quấy rối, bảo mật dữ liệu và an toàn tại nơi làm việc.

Đào tạo đa dạng và hòa nhập

Mục tiêu của khóa đào tạo này được thiết kế để giúp nhân viên hiểu và đánh giá cao sự khác biệt giữa những người có xuất thân khác nhau và thúc đẩy sự hòa nhập tại nơi làm việc. Đào tạo về đa dạng và hòa nhập có thể bao gồm những hiểu biết về đa dạng văn hóa, giới tính, tình dục, tôn giáo, v.v.

Kiểm tra: Cách phát triển kế hoạch đào tạo cá nhân hóa | Tiết lộ năm 2024

Năm cấp độ đánh giá của Kaufman - Đào tạo và phát triển về HRM | Nguồn: Toucan Toco

Đo lường hiệu quả đào tạo và phát triển 

Đo lường hiệu quả Đào tạo và Phát triển trong Quản trị nguồn nhân lực là một bước quan trọng như đã đề cập trước đây. Dưới đây là 5 KPI cơ bản để đánh giá xem khóa đào tạo của bạn có ý nghĩa với nhân viên hay không, họ có gắn bó với nội dung và có thành tích nhất định hay không. 

Hiệu suất của nhân viên

Đo lường sự cải thiện hiệu suất của nhân viên sau khi đào tạo có thể là một cách hiệu quả để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo. Điều này có thể được đo lường bằng cách phân tích những thay đổi trong các chỉ số hiệu suất chính (KPI) như năng suất, chất lượng công việc và sự hài lòng của khách hàng.

Sự tham gia của người lao động

Sự gắn kết của nhân viên là một chỉ số quan trọng về hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển. Điều này có thể được đo lường bằng các cuộc khảo sát về sự hài lòng của nhân viên, biểu mẫu phản hồi hoặc thảo luận nhóm tập trung. sử dụng công cụ khảo sát sáng tạo và hợp tác như AhaSlides có thể giúp tăng tỷ lệ phản hồi.

đào tạo và phát triển trong HRM
Khảo sát từ AhaSlides

Retention

Đo lường tỷ lệ duy trì nhân viên đã trải qua các chương trình đào tạo và phát triển là một KPI quan trọng khác. Điều này có thể được đo lường bằng cách phân tích tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên trước và sau chương trình đào tạo.

Vì vậy, các chương trình đào tạo tại chỗ đóng một vai trò rất quan trọng!

Hiệu quả chi phí

Điều quan trọng là phải đo lường hiệu quả chi phí của các chương trình đào tạo và phát triển vì nó đảm bảo rằng tổ chức đang nhận được giá trị cao nhất cho khoản đầu tư của mình. Điều này có thể được đo lường bằng cách phân tích chi phí đào tạo cho mỗi nhân viên và so sánh nó với những lợi ích thu được từ việc đào tạo.

Lợi tức đầu tư (ROI)

Đo lường ROI của các chương trình đào tạo và phát triển là rất quan trọng trong việc xác định hiệu quả tổng thể của chương trình. Điều này có thể được đo lường bằng cách phân tích lợi ích tài chính thu được từ chương trình đào tạo và so sánh nó với chi phí của chương trình.

bottom Line

Dù bạn đang hoạt động ở ngành nghề nào thì không thể phủ nhận việc duy trì và đẩy mạnh đào tạo thường xuyên với các kế hoạch phát triển dài hạn cho cả nhân viên mới và nhân viên có kinh nghiệm. Trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi, để đi trước với lợi thế cạnh tranh, không có cách nào tốt hơn việc đầu tư vào con người, hay nói cách khác là đào tạo và phát triển nhân viên.

Tham khảo: Thật | Thạch cao

Những câu hỏi thường gặp

Sự khác biệt giữa đào tạo và phát triển là gì?

Đào tạo và phát triển là những khái niệm liên quan nhưng khác biệt trong lĩnh vực Quản lý nguồn nhân lực (HRM), vì nó khác biệt giữa đào tạo và phát triển, bao gồm mục đích, khung thời gian, phạm vi, trọng tâm, phương pháp, kết quả, đo lường và thời gian.

Nhu cầu đào tạo và phát triển về HRM là gì?

Đào tạo và phát triển là những thành phần thiết yếu của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) và rất quan trọng đối với sự phát triển của từng nhân viên cũng như thành công chung của tổ chức, vì nó giúp nâng cao kỹ năng cho nhân viên để thích ứng với những tiến bộ công nghệ, tuân thủ và các yêu cầu quy định, để cải thiện hiệu quả công việc, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp và cũng khuyến khích sự gắn kết của nhân viên.

Đào tạo và phát triển về HRM là gì?

Đào tạo và Phát triển HRM là một quá trình giáo dục và phát triển nhân viên hướng tới con đường sự nghiệp phù hợp, nhằm thúc đẩy phúc lợi cá nhân tốt hơn, vì nó mang lại lợi ích cho sự phát triển của tổ chức