Ben je een deelnemer?

10+ cross-functionele teamleiderschapsvaardigheden zijn nu vereist | 2024 Onthullen

Presenteren

Astrid Trans 29 januari, 2024 8 min gelezen

Het inzetten van een multifunctioneel team is tegenwoordig in veel bedrijven een veel voorkomende trend om problemen met verstoringen op te lossen.

Dat bleek uit een onderzoek van Garner 53% van bedrijven gebruik een multifunctioneel team om de mogelijkheden voor kostenoptimalisatie in de hele onderneming te bepalen. Er wordt ook over gerapporteerd 83% van de digitaal volwassen bedrijven cross-functionele teams bevorderen.

Maar het leidt tot een ander uitdagend probleem: crossfunctioneel teamleiderschap. Dus wat zijn de vaardigheden en capaciteiten die een leider nu nodig heeft om multifunctionele teams effectief te beheren? Of het nu de HR-ers zijn die op zoek zijn naar een getalenteerde kandidaat om de open rol van cross-functioneel leider te vervullen of een individu dat zijn leiderschapsvaardigheden wil verbeteren, dit artikel is voor u geschreven. Laten we erin duiken!

Check out: Wat is crossfunctioneel teammanagement?

Inhoudsopgave

Tips voor leiderschapstraining

alternatieve tekst


Betrek uw werknemer erbij

Start een zinvolle discussie, krijg nuttige feedback en informeer uw medewerker. Meld u aan om de gratis AhaSlides-sjabloon te gebruiken


🚀 Grijp gratis quiz☁️

Waarom cross-functionele teams belangrijk zijn?

De aanzienlijke verschuiving van een hiërarchische structuur naar een multifunctioneel team is een onvermijdelijk proces dat veel bedrijven zal helpen hun succes in het concurrentielandschap te behouden. Met de volgende voordelen lijdt het geen twijfel dat cross-functionele teams voortdurend een veelbelovende oplossing zijn om te garanderen dat bedrijven snel en effectief reageren op de veranderingen in de markt.

  • Innovatie: Ze brengen uiteenlopende perspectieven en expertise samen, wat kan leiden tot innovatieve oplossingen.
  • Efficiënt: Deze teams kunnen tegelijkertijd aan meerdere aspecten van een project werken, waardoor de time-to-market wordt verkort.
  • Klantgerichtheid: Door mensen uit verschillende functies samen te brengen, kunnen deze teams de behoeften van de klant beter begrijpen en daaraan voldoen.
  • Leren en groei: Teamleden kunnen van elkaar leren, wat leidt tot persoonlijke en professionele groei.
  • Flexibiliteit: Cross-functionele teams kunnen zich snel aanpassen aan veranderingen, waardoor de organisatie wendbaarder wordt.
  • Problem Solving: Ze kunnen complexe problemen aanpakken die een multidisciplinaire aanpak vereisen.
  • Silo’s afbreken: Deze teams kunnen helpen barrières tussen afdelingen te slechten en de communicatie en samenwerking te verbeteren.
Waarom cross-functionele teams belangrijk zijn?
Waarom cross-functionele teams belangrijk zijn?

Wat is crossfunctioneel teamleiderschap?

Zoals hierboven vermeld, moeten organisaties aandacht besteden aan crossfunctioneel teamleiderschap. Het managen van een multifunctioneel team kan lastig zijn. Leiderschap in een groep mensen die uit verschillende afdelingen komen, vereist meer vaardigheden en capaciteiten. Als cross-functionele teamleiders niet oppassen, kunnen ze onbedoeld hun teamleden opbranden of op de laatste prioriteit eindigen.

hoe je cross-functionele teams kunt leiden
Hoe leid je cross-functionele teams?

10+ onmisbare cross-functionele teamleiderschapsvaardigheden

Wat is het belangrijkst voor crossfunctioneel teamleiderschap en management? Leiderschap gaat niet over één enkele vaardigheid; een goede leider beschikt over een scala aan kennis, vaardigheden en capaciteiten. Hier volgen de belangrijkste vaardigheden en capaciteiten om dit type team effectief te beheren.

wat is crossfunctioneel teamleiderschap
Wat is crossfunctioneel teamleiderschap?

1. Uitstekende communicatie

Een van de belangrijkste onderdelen van crossfunctioneel teamleiderschap is communicatie. Dit is het vermogen om informatie en verwachtingen duidelijk over te brengen, effectief te luisteren en een open dialoog te bevorderen. Het doel is om wederzijds begrip tot stand te brengen, wat cruciaal is voor individuen van verschillende afdelingen die naar hetzelfde doel streven.

2. Conflictoplossing

Conflicten, geschillen of meningsverschillen komen vaker voor in multifunctionele teams. Leiders moeten in staat zijn de grondoorzaak van conflicten te identificeren en zo snel mogelijk een oplossing te vinden die alle betrokken partijen tevreden stelt, omdat conflicten negatieve gevolgen hebben voor het projectmanagement.

3. Problemen oplossen

Crossfunctioneel teamleiderschap mag niet ontbreken aan het vermogen daartoe denk kritisch, analyseer situaties vanuit verschillende perspectieven en neem weloverwogen beslissingen. Er doen zich vaak onverwachte problemen of nieuwe kansen voor, en de leider zal snel moeten handelen. Het omvat het gebruik van de juiste tactieken en personen om het probleem aan te pakken.

4. Teamverbinding

Binnen dezelfde organisatie is het voor mensen van bestaande afdelingen nog moeilijker om verbinding te maken met anderen die van andere afdelingen komen. Zonder bekendheid kan het hen aan vertrouwen ontbreken, en dat maakt teamsamenwerking moeilijk. Een leider van cross-functionele teams moet dus een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt, wat kan leiden tot verhoogde productiviteit en moreel.

5. Bekrachtiging

Autonomie is de laatste jaren de trend van teammanagement. Het vereist crossfunctioneel teamleiderschap om een ​​omgeving te bevorderen waar teamleden zich gewaardeerd voelen en capabel. Hierbij gaat het om het bieden van groeimogelijkheden, het geven van constructieve feedback en het bevorderen van een gevoel van eigenaarschap

6. Organisatorische vaardigheden

Goed georganiseerde teams werken vaak vóór de deadline, omdat plannen en taken effectief worden afgehandeld en toegewezen, waardoor de productiviteit en de toewijzing van middelen worden gemaximaliseerd. Goed crossfunctioneel teamleiderschap omvat vaak het stellen van prioriteiten, tijd beheren en middelen, en het coördineren van de inspanningen tussen de teamleden.

7. Strategisch denken

Effectieve leiders zijn strategische denkers. Ze kunnen anticiperen op toekomstige trends en uitdagingen en plannen ontwikkelen om deze aan te pakken. Ze begrijpen het grotere geheel en stemmen de inspanningen van hun team af op de doelstellingen van de organisatie. Succesteams hebben meer innovaties nodig, en een leider met strategisch denken kan het conventionele denken uitdagen.

8. Culturele competentie

De mondialisering gaat snel, de teams worden nu niet meer beperkt door grenzen, en veel grote bedrijven faciliteren genetwerkte teams met een lid met verschillende achtergronden en culturen. Het kan zijn dat teamleden uit India, Amerika, Vietnam, Duitsland en meer komen. Daarom verwachten veel bedrijven leiders met culturele competentie, die verschillende culturen begrijpen en respecteren en zich bewust zijn van hun eigen vooroordelen.

9. Emotionele intelligentie 

Deze reeks vaardigheden is meer nodig dan technische en harde vaardigheden. Emoties hebben een directe invloed op werkgedrag, prestaties en productiviteit. Het gaat niet alleen om het vermogen om hun eigen emoties, maar ook die van hun teamleden, te herkennen en te beheersen. Leiders met hoge emotionele intelligentie zijn vaak beter in het motiveren en begrijpen van hun teamleden.

10. Oordeel en besluitvorming

Tenslotte, besluitvorming is de kern van crossfunctioneel teamleiderschap, omdat leiders vaak moeilijke beslissingen moeten nemen. Het omvat een beslissend en onbevooroordeeld oordeel en beslissingen op basis van kennis, ervaring en rationeel denken. Het gaat erom dat u de juiste beslissing neemt, zelfs als de situatie complex of onzeker is.

Key Takeaways

💡Hoe crossfunctioneel teamleiderschap verbeteren? Sluit u aan bij de meer dan 12 bekende organisaties die AhaSlides gebruiken om effectiviteit en betrokkenheid te brengen in hun leiderschaps- en bedrijfstrainingen. Lees meer over het gebruik van interactieve presentatietools zoals AhaDia's om de samenwerking en prestaties van teams te verbeteren.

Veelgestelde Vragen / FAQ

Wat is een voorbeeld van een toonaangevend crossfunctioneel team?

Cisco, een technologiebedrijf, transformeerde zijn organisatiestructuur van een commando- en controlesysteem naar een op samenwerking gerichte en organische werkomgeving. Hun HR-strategie omvat de inbreng van managers op een lager niveau bij de besluitvorming op het hoogste niveau, waardoor een samenwerkingscultuur wordt bevorderd.

Wat zijn de rollen van een crossfunctioneel team?

De meeste bedrijven zetten voor één project een multifunctioneel team op, waarbij meerdere organisaties of afdelingen samenwerken om dezelfde doelen binnen een toegewezen tijdsbestek te bereiken.

Waarom is het leiden van een crossfunctioneel team een ​​uitdaging?

Onbekendheid, miscommunicatie en onwil om zich aan te passen aan een nieuwe omgeving zijn enkele veelvoorkomende problemen waarmee cross-functionele teams tegenwoordig worden geconfronteerd. Als veel mensen in het team weigeren te luisteren of met nieuwe collega's en nieuwe leiders om te gaan, wordt leiderschap in dit soort situaties lastiger.

ref: Testgorilla | HBR | HBS