Lawrence Haywood

מורה לשעבר ESL ומורה לחידונים המיר לשקופית הפרועה. עכשיו יוצר תוכן, מטייל, מוזיקאי ומחוון בגדול שמטיף למילה הטובה של אינטראקטיביות.