AhaSlides ist ein echter Hingucker in Vietnam

Năm học mới 2021-2022 tại Việt Nam đã bắt đầu trong bối cảnh cả nước chống đại dịch Covid. Là một công ty của người Việt Nam, chúng tôi muốn gửi n tất cả các thầy cô giáo, sinh viên, và học sinh cả nước một món quà nhỏ:

  • Tặng tài khoản AhaSlides Pro (mit 49.95 USD/tháng) miễn phí cho tất cả các thầy cô giáo, giảng viên, sinh viên, học sinh (không phân biệt quốc tịch) trên toàn lãnh thổ Vietnam.
  • Tặng tài khoản AhaSlides Team Pro-Mitgliedschaft Es ist eine Reise nach Vietnam, die sich auf den Weg dorthin macht.

Thờigian áp dụng:

  • Thời hạn đăng ký bắt đầu từ ngày 07 n trước ngày 09.
  • Die App von AhaSlides Pro ist bereits seit 6 Jahren verfügbar.

ng ký:

Dies ist der Fall: Bitte senden Sie mir eine E-Mail, damit wir Ihnen helfen können hallo@ahhaslides.com.


AhaSlides ist da?

  • AhaSlides là ứng dụng web hiện đại, giúp thầy cô giáo giảng dạy hiệu quả và có được sự tập trung 100% của học sinh, thông qua các chứh sẻ ý tưởng, bốc thăm kann mắn…
  • AhaSlides đang được sử dụng rộng rãi tại Anh, Đức, Hà Lan, Mỹ, Brasilien và nhiều nước khác trên thế giới.
  • Nochmals, 90 % der Ergebnisse sind noch nicht abgeschlossen Skoletube.
  • 19 trên 20 trường i học tốt nhất thế giới đang sử dụng AhaSlides (Mehr sehen).
  • Trang tông tin đầy đủ về AhaSlides: tiếng Việt, Englisch.

Das ist alles, was Sie brauchen!

- Team AhaSlides