21 svarīgas darba drošības tēmas, kuras nevar ignorēt | Atklāj 2024. gads

darbs

Džeina Ng 14 janvāris, 2024 8 min lasīt

Pārsniedzot termiņus un sanāksmes, veselības un drošības tēmu prioritātes noteikšana darba vietā ir plaukstošas ​​profesionālās ekosistēmas pamats. Šodien iedziļināsimies 21 pamatjautājumā darba drošības tēmas kas bieži lido zem radara. No potenciālo apdraudējumu atpazīšanas līdz drošības kultūras veicināšanai pievienojieties mums, pētot drošības jautājumus darba vietā.

Satura rādītājs 

Padomi efektīvas apmācības veidošanai

Alternatīvs teksts


Iesaistiet savu auditoriju

Sāciet jēgpilnu diskusiju, saņemiet noderīgas atsauksmes un izglītojiet savu auditoriju. Reģistrējieties, lai iegūtu bezmaksas AhaSlides veidni


🚀 Paņemiet bezmaksas viktorīnu☁️

Kas ir darba drošība?

Darba drošība attiecas uz pasākumiem un praksi, kas tiek īstenota, lai nodrošinātu darbinieku labklājību, veselību un drošību darba vidē. Tas ietver plašu apsvērumu klāstu, lai novērstu nelaimes gadījumus, traumas un slimības, vienlaikus veicinot darbam labvēlīgu atmosfēru.

Attēls: freepik

Galvenās darba drošības sastāvdaļas

Šeit ir 8 galvenie darba drošības komponenti:

 1. Fiziskā: Nav slidenu grīdu, nestabila aprīkojuma vai bīstamu apstākļu.
 2. Ergonomika: Darbvietas, kas pielāgotas jūsu ķermenim, novēršot muskuļu sāpes.
 3. Ķīmiskās vielas: Droša ķīmisko vielu apstrāde ar apmācību, aprīkojumu un procedūrām.
 4. Uguns: Profilakses un reaģēšanas plāni, tostarp ugunsdzēšamie aparāti, izejas un treniņi.
 5. Labsajūta: Stresa novēršana un pozitīvas darba vietas veicināšana garīgajai veselībai.
 6. Apmācība: Uzziniet, kā strādāt droši un kā rīkoties ārkārtas situācijās.
 7. Noteikumi: Ievērojot vietējos, valsts un starptautiskos drošības noteikumus.
 8. Riska novērtēšana: Potenciālo apdraudējumu atrašana un novēršana, pirms tie kādam nodara pāri.

Izvirzot prioritāti darba drošībai, organizācijas ne tikai pilda juridiskos un ētiskos pienākumus, bet arī rada vidi, kurā darbinieki jūtas droši, novērtēti un motivēti, galu galā veicinot produktivitātes pieaugumu un pozitīvu korporatīvo kultūru.

Attēls: freepik

21 Darba drošības tēmas 

Darba drošība ietver plašu tēmu loku, un katra no tām ir būtiska drošas un veselīgas darba vides radīšanai. Šeit ir dažas pamata darba drošības tēmas:

1. Gatavība un reaģēšana ārkārtas situācijās

Neparedzētu apstākļu gadījumā ir ļoti svarīgi, lai būtu labi definēts avārijas gatavības plāns. Tas ietver izpratni par evakuācijas procedūrām, avārijas izeju ierādīšanu un regulāru apmācību veikšanu, lai nodrošinātu, ka darbinieki ir iepazinušies ar protokolu.

2. Bīstamības paziņošana

Ļoti svarīga ir efektīva saziņa par darba vietas apdraudējumiem. Nodrošinot pareizu ķīmisko vielu marķēšanu, nodrošinot Materiālu drošības datu lapas (MSDS), un darbinieku izglītošana par iespējamo vielu bīstamību, ar kurām viņi strādā, ir galvenās bīstamības komunikācijas sastāvdaļas.

3. Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)

Pareiza individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana ir būtiska, lai samazinātu traumu risku. Tas ietver darbinieku apmācību par to, kad un kā lietot IAL, nodrošināt nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, aizsargbrilles, cimdus un ķiveres, un nodrošināt regulāras efektivitātes pārbaudes.

4. Mašīnu drošība

Mašīnas rada raksturīgus riskus darba vietā. Pareizas mašīnas apsardzes, bloķēšanas/iezīmēšanas procedūru ieviešana apkopes laikā un visaptveroša apmācība par drošu iekārtu darbību ir mašīnas drošības būtiskas sastāvdaļas.

5. Darba vietas ergonomika

Lai novērstu, ir svarīgi nodrošināt ergonomiskas darbstacijas muskuļu un skeleta sistēmas slimības. Darba drošības tēmas šajā kategorijā ietver pareizu galda un krēslu izvietojumu, ergonomisku aprīkojumu un darbinieku mudināšanu ņemt pārtraukumus, lai izvairītos no ilgstošas ​​​​dīkstāves.

6. Aizsardzība pret kritienu

Darbiem, kas saistīti ar darbu augstumā, aizsardzība pret kritienu ir vissvarīgākā.

Darba drošības tēmas ietver aizsargmargu, drošības tīklu un personīgo kritienu aizturēšanas sistēmu izmantošanu. Apmācība par drošu darbu augstumā un regulāras aprīkojuma pārbaudes veicina stabilu pretkrišanas programmu.

7. Elektriskā drošība

Elektrība ir spēcīgs darba vietas apdraudējums. Drošības tēmas darba vietā elektrodrošībā ietver pareizu elektrisko iekārtu lietošanu, apmācību par elektrības apdraudējumiem, vadu drošību un vadu un kontaktligzdu atbilstību drošības standartiem.

8. Ugunsdrošība

Ugunsgrēku novēršana un reaģēšana uz tiem ir kritiska darba drošības tēma. Šīs darba drošības tēmas ietver ugunsdzēšamo aparātu pieejamību, avārijas evakuācijas ceļu izveidi un regulāru ugunsdzēsības treniņu veikšanu, lai nodrošinātu, ka darbinieki pārzina ārkārtas procedūras.

9. Darbības ar bīstamiem materiāliem

Darbavietās, kurās tiek strādāts ar bīstamiem materiāliem, pareiza apiešanās ir vissvarīgākā. Tas ietver darbinieku apmācību, atbilstošu uzglabāšanas konteineru izmantošanu un materiālu drošības datu lapās (MSDS) norādīto drošības protokolu ievērošanu.

10. Ieeja ierobežotā telpā

Darbs slēgtās telpās rada unikālus riskus. Darba drošības tēmas slēgtās telpās ietver atmosfēras testēšanu, pareizu ventilāciju un atļauju izmantošanu, lai kontrolētu piekļuvi un uzraudzītu darbības slēgtās telpās.

11. Vardarbības novēršana darba vietā

Darbinieku labklājības nodrošināšanai ļoti svarīgi ir novērst vardarbību darba vietā. Preventīvie pasākumi ietver atbalstošas ​​darba kultūras veidošanu, drošības pasākumu ieviešanu un apmācību par potenciāli vardarbīgu situāciju atpazīšanu un deeskalāciju.

12. Trokšņa iedarbība

Pārmērīgs troksnis darba vietā var izraisīt dzirdes zudumu.

Darba drošības tēmas trokšņa iedarbības drošības jomā ietver regulāru novērtējumu veikšanu, dzirdes aizsardzības nodrošināšanu, ja nepieciešams, un inženiertehnisko kontroles pasākumu ieviešanu, lai samazinātu trokšņa līmeni.

13. Elpošanas orgānu aizsardzība

Vidēs ar gaisā esošiem piesārņotājiem elpceļu aizsardzība ir ļoti svarīga. Tas ietver apmācību par respiratoru lietošanu, piemērotības pārbaudi un nodrošināšanu, ka darbiniekiem ir piekļuve atbilstošiem elpceļu aizsardzības līdzekļi (RPE).

14. Braukšanas un transportlīdzekļu drošība

Darbiem, kas saistīti ar braukšanu, transportlīdzekļa drošības nodrošināšana ir vissvarīgākā. Darba drošības tēmas ietver aizsargājošu braukšanas apmācību, regulāru transportlīdzekļa apkopi un politikas ieviešanu, kas vērsta pret izklaidīgu braukšanu.

15. Garīgā veselība un stresa vadība

Darbinieku labklājība pārsniedz fizisko drošību. Garīgās veselības un stresa pārvaldības risināšana ietver pozitīvas darba kultūras veicināšanu, atbalsta resursu nodrošināšanu un darba un privātās dzīves līdzsvara veicināšanu.

Attēls: freepik

16. Traucējumi, ko rada viedtālruņi, kad tie netiek izmantoti

Tā kā viedtālruņi ir plaši izplatīti, uzmanības novēršana darba vietā ir kļuvusi par būtisku problēmu. Darba drošības tēmas ietver skaidru politiku noteikšanu attiecībā uz viedtālruņa lietošanu darba laikā, jo īpaši drošības ziņā jutīgās zonās, un apmācību par viedtālruņa uzmanības novēršanas potenciālajiem draudiem un to ietekmi uz vispārējo darba drošību.

17. Narkotiku vai alkohola lietošana darba laikā

Vielu lietošana darba vietā rada nopietnus riskus darbinieku labklājībai un vispārējai darba vides drošībai.

Darba drošības tēmas šajā kategorijā ietver narkotiku un alkohola politiku, darbinieku palīdzības programmas (EAP) un narkotiku un alkohola pārmērīgas lietošanas briesmas, kā arī informāciju par pieejamajiem palīdzības resursiem.

18. Darba vietas šaušana

Apšaudes draudu novēršana darba vietā ir būtisks darbinieku drošības nodrošināšanas aspekts. Darba drošības tēmas ietver apmācības, lai sagatavotu darbiniekus potenciālām aktīvām šāvēja situācijām. Drošības pasākumu, piemēram, piekļuves kontroles, novērošanas sistēmu un panikas pogu ieviešana. Skaidru un efektīvu ārkārtas reaģēšanas plānu izstrāde aktīva šāvēja incidenta gadījumā.

19. Darba vietas pašnāvības

Garīgās veselības problēmu un pašnāvību riska risināšana darba vietā ir delikāts, bet būtisks darba drošības aspekts. Darba drošības tēmas ietver garīgās veselības atbalsta programmas, kas veicina kultūru, kas veicina atklātas diskusijas par garīgo veselību, lai mazinātu stigmatizāciju un mudinātu meklēt palīdzību. Apmācību nodrošināšana par briesmu pazīmju atpazīšanu un atbalstošas ​​vides izveidi kolēģiem.

20. Sirdslēkmes

Ar darbu saistīts stress un mazkustīgs dzīvesveids var veicināt sirdslēkmes risku.

Darba drošības tēmas šajā kategorijā ietver programmas, kas veicina veselīgu dzīvesveidu, tostarp fiziskās aktivitātes, sabalansētu uzturu un stresa pārvaldību. Pirmās palīdzības apmācība: ieskaitot sirdslēkmes pazīmju atpazīšanu un atbilstošu reakciju.

21. Karstuma dūriens

Vidēs, kur karstums ir faktors, ir svarīgi novērst ar karstumu saistītas slimības, tostarp karstuma dūrienu. Darba drošības tēmas ietver hidratācijas politikas: regulāru hidratācijas pārtraukumu veicināšanu un ieviešanu, īpaši karstos apstākļos. Karstuma stresa apmācība: apmācība par karstuma izraisītu slimību pazīmēm un aklimatizācijas nozīmi jaunajiem darbiniekiem. Piemērotu IAL, piemēram, dzesēšanas vestu, nodrošināšana darbiniekiem, kuri strādā augstas temperatūras vidē.

Atslēgas

Darba drošības prioritātes noteikšana nav tikai juridiska prasība, bet arī darba devēju morāls pienākums. Dažādu darba drošības tēmu risināšana nodrošina darbinieku labklājību un pozitīvu darba kultūru, kā arī veicina kopējo produktivitāti. No gatavības ārkārtas situācijām līdz garīgās veselības atbalstam, katrai drošības tēmai ir būtiska nozīme drošas darba vides veidošanā.


Uzlabojiet savu drošības apmācību ar AhaSlides!

Atstājiet aiz sevis blāvas, neefektīvas drošības sanāksmes dienas! AhaSlides sniedz jums iespēju izveidot aizraujošu, neaizmirstamu drošības apmācību pieredzi, izmantojot tās bibliotēku gatavas veidnes un interaktīvas funkcijas. Piesaistiet auditoriju ar aptaujām, viktorīnām, atklātajiem jautājumiem un vārdu mākoņiem, lai novērtētu viņu izpratni, stimulētu līdzdalību un reāllaikā apkopotu vērtīgas atsauksmes. Paaugstiniet savu drošības apmācību ārpus tradicionālajām metodēm un attīstiet plaukstošu drošības kultūru savā darba vietā!

FAQ

Kādi ir 10 drošības noteikumi?

 • Valkājiet atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus (IAL).
  Ievērojiet pareizas celšanas metodes, lai izvairītos no sasprindzinājuma.
  Uzturiet darba vietas tīras un sakārtotas.
  Pareizi izmantojiet instrumentus un aprīkojumu.
  Nekavējoties ziņojiet par apdraudējumiem un nedrošiem apstākļiem.
  Ievērojiet ārkārtas procedūras un evakuācijas ceļus.
  Neiesaisties zirgu spēlēs vai nedrošā uzvedībā.
  Apkopes laikā ievērojiet bloķēšanas/atzīmēšanas procedūras.
  Nekad neapiet mašīnas drošības ierīces vai aizsargus.
  Vienmēr izmantojiet paredzētos celiņus un ievērojiet satiksmes noteikumus.
 • Kādi ir 5 drošības pamatjēdzieni?

 • Riska novērtējums: identificējiet un novērtējiet iespējamos apdraudējumus.
  Kontroles hierarhija: piešķiriet prioritāti kontroles pasākumiem — likvidēšana, aizstāšana, inženiertehniskās kontroles, administratīvā kontrole un individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL).
  Drošības apmācība un izglītība: Nodrošiniet, lai darbinieki būtu informēti un apmācīti par drošības protokoliem.
  Incidentu izmeklēšana: analizējiet negadījumus un gandrīz nokavētus gadījumus, lai novērstu incidentus nākotnē.
  Drošības kultūra: Veiciniet darba vietas kultūru, kurā drošība ir prioritāte un tiek novērtēta tā.
 • Ref: patiešām | Drošības sarunu idejas